Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol
944-023-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1R,4R)- and 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1S,4R)-
944-020-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate
944-011-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol salt
944-007-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of sodium sulphide, sulphur, carbon disulphide and potassium hydroxide
944-003-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-[(8-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodium 2-[(1-hydroxy-8-{[4-hydroxy-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
943-998-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of d-Limonene obtained by oxidation, UV-rays and rose bengale
943-996-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 2,4-diaminobenzensulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-amino-5-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)benzene, sodium salts
943-995-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1)
943-993-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Ethylenglycol, Sodiumacetate and 3-oxo-alpha-Jonylacetate obtained by heating, extraction and distillation and subsequent saponification with Sodiumhydroxide.
943-986-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-1-isopropyl-4-methyl-cyclohex-3-en-1-ol
943-985-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of C10-14 (even numbered) alkyl oligomeric glycosides with citric acid, disodium salts
943-980-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 6-hydroxy-5-nitrosonaphthalene-2-sulfonic acid, chelated with iron (3+), sodium salts.
943-973-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
943-971-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis(chloromethyl)butan-1-ol and 1-Butanol, 2,2- bis(chloromethyl) -, 1-acetate
943-955-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-butylphthalimide and N-sec-butylphthalimide and N-propylphthalimide
943-947-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl {5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl}carbamate
943-940-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
NAPHTHALENESULPHONIC ACID, DINONYL-, LITHIUM SALT
943-938-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalenesulphonic acid, dinonyl-, sodium salt
943-932-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-903-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
multi constituent - Reaction mass of (E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
943-896-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-{[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride and 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1,3-thiazol-3-ium chloride dihydrate
943-893-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethanol and sodium O-ethyl dithiocarbonate and sodium hydroxide
943-886-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulfonic acid
943-853-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulphonate)
943-845-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nonane-1,3-diyl diacetate and tetrahydro-3-pentyl-2H-pyran-4-yl acetate
943-794-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Monopentaerythritol tetraesters and dipentaerythritol hexaesters of 2-ethylhexanoic and n-valeric acids
943-730-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
943-728-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pin-2(10)-ene and (-)-pin-2-ene-10-ol and 4-(hydroperoxymethyl)-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-ene and pin-2-ene-1-carbaldehyde
943-712-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3',5-diallyl[biphenyl]-2,4'-diol and 5,5'-diallyl[biphenyl]-2,2'-diol
943-705-7 947686-05-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,3'-(1E,1'E)-(4,4'-(6-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(azanediyl)bis(3-methoxy-4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)dibenzenesulfonic acid and disodium 3,3'-[[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
943-704-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol and diazotized 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium potassium salts
943-697-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium potassium salt.
943-695-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diammonium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate and diammonium bis[(2R,3R)-2,3-dioxidobutanedioato]diantimonate(2-)
943-693-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with 4-Naphthalenesulfonic acid, 2-hydroxy-6-[(sulfomethyl)amino]-, monosodium salt, chelated with chromium (3+), sodium salts
943-692-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[D-gluco-heptonato-κO1,κO2,κO3,κO6,κO7]calcium(II) nitrate
943-689-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium chloride and 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium trichlorozincate
943-688-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 2-methylpropyl N-(5-isocyanatopentyl)-N-(5-isocyanatopentylcarbamoyl)carbamate
943-687-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 1-{5-[3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinan-1-yl]pentyl}-3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
943-686-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of propan-2-ol and butan-1-ol and O-isopropyl ethylthiocarbamate
943-680-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-diamino-4,8-dihydroxy(4-hydroxyphenyl)anthraquinone and 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)anthraquinone
943-670-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
RD 14153
943-665-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pent-1-en-3-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-1-en-3-one
943-653-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of disodium [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate) (E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)] and Hydrogen [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate)(E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)]
943-640-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2,2,4-trimethylpyrrolidine hydrochloride
943-629-4 1897428-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N''-(methyl-m-phenylene)bis[N',N'-dimethylurea]
943-625-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (7R,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate and (7S,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate
943-624-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(2R,3aR,6R,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aR,6S,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aS,6S,7aS)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran
943-623-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenemethanol, lithium salt
943-617-9 15082-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[3-(4-propylheptyl)morpholin-4-yl]ethanol
943-564-1 79874-76-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1