Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate
944-390-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons from waste rubbers and tires, thermo-mechanical depolymerisation condensate
944-384-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
944-347-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl (3R,4S)-3-(N-(ethoxycarbonyl)-N-(5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)glycyl)-4-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
944-343-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]calcium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
944-341-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 1-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl) cyclohex-3-ene-1-carboxylate and methyl 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylate
944-340-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate
944-336-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-cresol and camphene, obtained by addition, hydrogenation and distillation
944-329-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-Cresol and Camphene obtained by addition followed by distillation.
944-325-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone
944-298-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt
944-296-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
944-290-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-12, isopentyl esters
944-288-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate, 2-(Acryloyloxy)-3-hydroxypropyl methacrylate and 2,3-Bis(acryloyloxy)propyl methacrylate
944-287-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexan-3-hydroperoxide and 4-hydroperoxy-1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene and pin-2(3)-ene
944-285-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate
944-280-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid and 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene -1-carboxylic acid
944-279-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]]-, lithium sodium and Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium sodium
944-274-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[3-(hydroxy-kO)-4-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}naphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and sodium [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
944-272-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium Olivoyl Glutamate
944-266-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, α-[2-(dimethylamino)ethyl]- hydrochloride
944-260-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of (+)-pin-2(3)-ene CAS 7785-70-8 and Formic Acid CAS 64-18-6, obtained by phase separation and distillation.
944-255-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5,5-trimethylcyclohexene and 1,3,3-trimethylcyclohexene
944-253-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of sulfuric acid with Cedrenepoxide.
944-252-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 6-butyl-3,6-dihydro-2,4-dimethyl-2H-pyran and 2-butyl-3,6-dihydro-4,6-dimethyl-2H-pyran and 2-butyltetrahydro-6-methyl-4-methylene-2H-pyran
944-251-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid
944-248-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts
944-247-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C9-12-alkyl esters, sodium salts
944-243-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of vanilline, obtained by hydrogenation
944-235-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions
944-232-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4R)-2-(1-butoxyethoxy)-4-isopropyl-1-methylenecyclohexane
944-221-9 1429469-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate
944-218-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-dimethyl bicyclo[3.3.0]oct-3-ene and 1,5-dimethyl-8-formoxy bicyclo[3.2.1]octane
944-217-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-7-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-5-en-1-ol and isomer 1 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol and isomer 2 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol
944-211-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts
944-207-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1Z)-prop-1-en-1-ylphosphonic acid and prop-2-en-1-ylphosphonic acid
944-204-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol and (1S,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol
944-198-5 339267-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium
944-191-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues.
944-188-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin
944-181-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (1S,3R,6R)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1R,3R,6S)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-172-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1S,4R,6R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-171-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
944-170-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-168-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21-iodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione and (6alpha,11beta)-11,17-dihydroxy-21,21-diiodo-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
944-146-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2