Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,7,11-trimethyldodecyn-3-ol
216-510-3 1604-35-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
236-719-3 13466-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene-2-methanol
274-601-3 70424-76-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]heptane-2-carbaldehyde
272-323-7 68804-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]heptane-2-methanol
282-699-4 84304-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium acetate
279-349-8 79916-07-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium nitrate
277-539-5 73570-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium tetrachlorozincate (2:1)
264-355-5 63589-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-Diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylic acid, 3-methyl-9-oxo-2,4-di-2-pyridinyl-7-(2-pyridinylmethyl)-, 1,5-dimethyl ester, (1R,2S,4R,5S)-rel-
618-281-9 895520-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
402-780-1 84087-01-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione
214-058-1 1076-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dihydropurin-6-one;sodium
816-307-5 45738-97-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyl-1-octyl acetate
244-034-6 20780-49-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-Dimethyl-6-octenamide
615-913-5 73127-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethyl-6-octenyl 2-methylcrotonate
246-426-2 24717-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylnon-6-en-1-yn-3-ol
246-061-9 24173-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol
233-732-6 10339-55-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylnona-2,6-dienenitrile
263-214-5 61792-11-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-1-en-3-ol
242-358-2 18479-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-en-1-yn-3-ol
249-482-6 29171-20-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-en-2-ol
237-931-9 14087-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-en-3-ol
242-359-8 18479-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enal oxime
245-011-3 22457-25-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enenitrile
257-288-8 51566-62-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enyl isobutyrate
202-616-7 97-89-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-1,3,6-triene
237-641-2 13877-91-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL DIMETHYLCARBAMATE
466-280-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-1,6-diene
219-433-3 2436-90-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
225-918-0 5146-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
225-918-0 5146-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienyl acetate
240-458-0 16409-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-1-ol
203-374-5 106-21-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-yl acetate
244-033-0 20780-48-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanal
227-810-9 5988-91-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctane-1,7-diol
203-517-1 107-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanenitrile
403-620-3 40188-41-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis(1,1-dimethyl-2-hydroxy ethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecane
485-230-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
247-952-5 26741-53-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
410-730-5 90498-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane; bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
421-920-2 154862-43-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane; bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
421-920-2 154862-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-dibenzyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-dioxide
243-869-3 20544-37-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-dicyclohex-3-enyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
229-542-8 6600-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-diethylidene-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
819-944-7 65967-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,9-dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-dioxide
221-088-9 3001-98-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((1-Methyl-2-((4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-phenylamino)-methyl)-1H-benzimidazole-5-carbonyl)-pyridin-2-yl-amino)-propionic acid ethyl ester Diacetate
925-312-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-((1R)-2-chloro-1-hydroxyethyl)phenol
618-855-9 925430-39-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((3,4-dicyanophenyl)sulfonyl)-N-(2-hydroxypropyl)propane-1-sulfonamide
611-431-4 569316-81-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((4-((4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-2-sulphophenyl)azo)-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)azo)-4,5-dihydroxy-naphthalene-2,7-disulphonic acid, mixed sodium/potassium salt
458-890-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((5-(3-(Dodecanoyloxy)-2,2-dimethylpropylideneamino)-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methylimino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate
700-071-4 932742-30-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((bis(diisopropylamino)phosphanyl)oxy)propanenitrile
600-337-9 102691-36-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((bis(diisopropylamino)phosphanyl)oxy)propanenitrile
600-337-9 102691-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-((C12-18)-acylamino)-N-(2-((2-hydroxyethyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride
427-370-1 164288-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine
939-485-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine acetate (1:1)
939-448-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-((dimethylamino)methyl)-5-methylhexan-2-one, oxalate
941-840-6 2102090-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-((R)-amino-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-9-yl)propanoic acid
923-144-4 1182722-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1,1-Difluorobut-3-en-1-yl)quinoxaline-2-ol
948-802-8 2146141-67-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
700-133-0 2436-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
700-133-0 2436-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,5-dichloropentan-3-yl)-6-fluoro-1,2-benzisoxazole
700-084-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,5-Disubstituted-naphthalene-2-ylazo)-5-[(3-substituted-phenylamino)-fluoro- [heteromonocyclyl]-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt
461-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1-(4-amino-3-methyl-5-sulphonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-1,4-dienesulphonic acid
221-816-5 3244-88-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-cyanoethyl)benzoyl chloride
255-980-4 42872-29-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethylocta-1,6-diene
255-138-6 40910-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethoxy)but-1-yne
611-859-1 5967-11-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethyl)-5-methyl-oxazolidin-2-one
814-994-6 123403-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolamine
401-460-9 82560-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolamine
401-460-9 82560-06-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-pyrrolidinyl)propiophenone hydrochloride
212-633-1 833-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1H-benzimidazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-benzopyrone
248-451-4 27425-55-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2'-phenoxyethoxy)propylamine
427-870-8 6903-18-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide
920-257-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride
257-840-8 52314-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride
257-840-8 52314-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4-(3H)-one
411-960-9 136426-54-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
412-190-6 168900-02-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
429-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)-1-methyl-2-phenylindole
406-280-4 117584-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
224-723-8 4462-55-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)ETHYL)-7,8-DIMETHOXY-1H-BENZO[d]AZEPIN-2-ONE
617-898-0 866462-52-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethylimino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate
700-067-2 931419-77-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl)methylthio)propiononitrile
403-710-2 76823-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ammonioethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium dichloride
700-074-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)propanenitrile
609-105-1 35249-62-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-Bromo-acetyl)-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
926-644-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-bromopropionoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolan-2-one
430-820-8 114341-88-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
273-987-0 69399-79-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)(1H,3H)quinazoline-2,4-dione
225-795-3 5081-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
255-207-0 41078-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetra-hydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a] pyrimidin-4-one monohydrochloride
424-530-0 93076-03-0 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-CHLOROETHYL)-9-HYDROXY-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE (1:1)
617-648-0 849727-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
247-137-4 25629-50-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-dodecenyl)succinic anhydride
243-296-9 19780-11-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propylamine
226-420-6 5397-31-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-aminium chloride
811-311-3 124936-75-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-aminium chloride
811-311-3 124936-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Hydroxy-ethyl)-5-methylsulfamoylmethyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
929-941-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-1H,3H-quinazoline-2,4-dione
214-897-3 1207-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate
298-995-1 93841-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-methoxy-4-methoxycarboxybenzyl)-5-nitroindole
428-910-7 107786-36-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl propanol
815-987-0 124937-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propan-1-aminium bromide
700-655-9 857288-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanal
948-110-6 857288-55-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoic acid
600-896-9 109089-77-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[(Z)-(2,4-DIFLUOROPHENYL)(HYDROXYIMINO)METHYL]PIPERIDIN-1-YL}ETHYL)-2-METHYL-6,7,8,9-TETRAHYDRO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
603-689-1 132961-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine
426-810-8 3250-74-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl) propan-1-ol
839-036-4 1779428-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
948-220-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)pentane-2,4-dione
807-059-9 945558-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4-dicyanophenylsulfonyl)propane-1-sulfonyl chloride
610-401-8 480427-96-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid
618-965-7 937203-35-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanenitrile
610-465-7 49621-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzothiazole-2-thione
404-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N-octadecylpropanamide
700-596-9 14442-94-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)butylaminocarbonyl-4-hydroxy-1-naphthalenyl)thio)propanoic acid
410-370-9 105488-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)butanal
924-149-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
411-970-3 79881-89-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-Amino-2-cyanophenoxy)-2,2-dimethyl-N-propylpropanamide
700-531-4 1093205-93-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-Amino-2-cyanophenoxy)-2,2-dimethyl-N-propylpropanamide
700-531-4 1093205-93-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-carbamoyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)propanoic acid
811-713-9 78057-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)propanoic acid
811-717-0 78057-27-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-hydroxypropyl)oxazolidin-2-one
431-840-1 87010-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-7-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
930-401-4 1383706-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole-2(3H)-thione
206-077-9 299-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(2H)-one
917-912-8 864680-71-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid
417-480-6 252977-62-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-chlorophenyl) glutarate
252-477-1 35271-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-CHLOROPHENYL)GLUTARIC ACID MONOAMIDE
917-377-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal
811-285-3 1637294-12-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-isobutylcyclohexyl)propanal
940-042-5 1254940-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-methoxy phenyl)-3-methoxy propionic acid methyl ester
614-925-8 69098-08-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-methoxybenzoyl)propionic acid
221-593-4 3153-44-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
688-269-6 641571-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
688-269-6 641571-11-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde
242-016-2 18127-01-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol
222-294-1 3407-42-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-3-yl-3-ium)propane-1-sulfonate
426-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5-acetylamino-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtalenesulfonic acid
407-670-7 115099-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5-chlorobenzoxazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-benzopyrone
252-722-2 35773-43-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)-2,2-dimethylpropanenitrile
814-345-7 2003244-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride (1:1)
639-694-0 188416-20-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride (1:1)
639-694-0 188416-20-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(6-O-(6-desoxy-α-.sc.l.sc.-mannopyranosyl-O-(α-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)-(β-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)oxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
424-170-4 130603-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(9,10-ethano-9(10H)-anthryl)acrylaldehyde
254-154-0 38849-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(9-anthryl)acrylaldehyde
254-235-0 38982-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(allyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate
813-695-8 13438-19-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(amidinothio)propionic acid
226-430-0 5398-29-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(aminosulphonyl)-4-chlorobenzoyl chloride
274-288-3 70049-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate
944-688-9 15107-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(azidopropyl)triethoxysilane
280-374-1 83315-69-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide
431-030-6 163269-30-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
274-668-9 70546-25-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(bromomethyl)heptane
242-659-9 18908-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(bromomethyl)pentane
223-302-6 3814-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propan-1-amine
640-107-5 151789-06-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propanenitrile
690-625-0 151789-09-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one
700-132-5 863782-35-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate
246-377-7 24636-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chloromethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
289-128-8 86014-80-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(chloromethyl)-2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridine dihydrochloride
947-327-3 2152677-40-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(chloromethyl)heptane
204-594-4 123-04-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(cis-1-propenyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
415-750-8 106447-44-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cis-1-propenyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
415-750-8 106447-44-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(cis-3-hexenyloxy)propanenitril
415-220-6 142653-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cyclohexyloxy)propane-1,2-diol
805-622-3 10305-41-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(D-gluconoylamino)propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
257-440-3 51812-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(di- C16- C18 alkyl (evennumbered) amino) propanenitrile
941-592-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dicocoalkylamino)-1,2-propanediol
482-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(diethoxymethylsilyl)propylamine
221-660-8 3179-76-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-imino-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-885-3 52372-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-oxo-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-884-8 52372-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylboranyl)pyridine
627-082-6 89878-14-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylboranyl)pyridine
627-082-6 89878-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2