Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 11 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,3-bis[(dimethylvinylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-1,5-divinyltrisiloxane
262-061-1 60111-54-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dichloro-1-(4-nitrophenyl)piperidin-2-one
813-183-4 881386-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-Dimethoxy-8,8,9,9-tetramethyl-2-oxa-7-thia-3,8-disiladecane
700-372-0 1128026-41-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-Dimethoxyestr-5(10)-en-17-one
606-278-5 19257-34-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid
212-418-2 815-17-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-one
214-804-6 1195-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-dimethylbutyne
213-035-3 917-92-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-dimethylbutyryl chloride
230-356-4 7065-46-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-dimethylcyclohexanone
628-905-1 2979-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-dimethylcyclohexanone
628-905-1 2979-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-dimethylphthalide
216-878-5 1689-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-diphenylpropiononitrile
218-926-0 2286-54-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-diphenylpropyl methyl ammonium chloride
608-414-9 29768-15-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-Ethylenedioxy-17 alpha-hydroxy-5-androstene-17 beta-carbonitrile
617-449-9 83196-58-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3-Tetramethyleneglutarimide sodium salt
600-700-1 105920-64-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3´-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]bis(4-chlorbenzoic acid)
611-531-8 57440-77-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,3',4'-tetraphenyl-1,1'-ethandiylbispyrol-2,5-dione
431-500-0 226065-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4,5,5-tetramethylhex-2-ene
254-281-1 39083-38-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-dodecahydro-2H-cyclododeca[b]pyran
251-090-5 32539-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid
242-355-6 18472-87-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
282-941-9 84473-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-8-quinolyl]phthalimide
250-063-5 30125-47-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrahydrophthalimide
225-211-7 4720-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trifluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl]
603-547-9 132123-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trifluorophenol
436-120-9 99627-05-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trihydroxybenzoic acid
205-749-9 149-91-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trihydroxybenzoic acid
205-749-9 149-91-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxybenzoic acid
204-248-2 118-41-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride
224-851-4 4521-61-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxytoluene
229-239-0 6443-69-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxytoluene
229-239-0 6443-69-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-(methylenedioxy)phenol
208-561-5 533-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-bis(benzyloxy)benzaldehyde
226-662-2 5447-02-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-diaminobenzenesulphonic acid
231-274-1 7474-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-1,2,5-thiadiazole
227-232-7 5728-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(2-cyanophenyl)isothiazole-5-carboxamide
619-682-1 224049-04-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(5-chloro-2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamide
700-007-5 95709-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorobenzonitrile
229-494-8 6574-99-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorobut-1-ene
212-079-0 760-23-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroisothiazole-5-carbonyl chloride
619-529-9 56914-82-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
619-518-9 18480-53-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorotoluene
202-447-9 95-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dicyanoaniline
260-370-6 56765-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-diethoxyphenethylamine
262-752-8 61381-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-diethoxyphenylacetic acid
253-957-3 38464-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Difluorobenzaldehyde
422-180-3 34036-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Difluorophenol
424-300-1 2713-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-quinoline-1-ethanol
258-491-4 53350-33-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-quinoline-1-ethyl acetate
264-496-2 63817-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl nicotinate
289-227-6 86362-36-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
233-466-0 10191-41-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-yl acetate
231-710-0 7695-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydro-2-methoxy-2H-pyran
224-698-3 4454-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydro-2H-pyran
203-810-4 110-87-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydrocoumarin
204-354-9 119-84-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxybenzonitrile
241-367-9 17345-61-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenylethylamine Hydrobromide
918-206-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-methylphenethylamine
222-483-9 3490-06-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxybenzyl alcohol
202-212-0 93-03-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
609-091-7 35202-54-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethyl alcohol
231-032-5 7417-21-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetic acid
202-244-5 93-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazole
429-130-1 2820-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Dimethyl-2,3-epoxycyclopentanone
825-844-4 1160941-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethylbenzaldehyde
227-770-2 5973-71-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
611-983-6 60481-51-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-3-en-1-one
207-434-1 471-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexan-1-ol
222-376-7 3452-97-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanal
226-603-0 5435-64-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanal
226-603-0 5435-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid
221-975-0 3302-10-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and heptanoic acid
945-883-1 1379424-11-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoyl chloride
253-168-4 36727-29-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
261-665-2 59219-71-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexyl acetate
261-245-9 58430-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexylamine
222-177-5 3378-63-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,6-tri-O-.benzyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
258-868-3 53928-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane nitrate
687-538-5 18423-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,7-trimethyl octanenitrile
478-980-8 947237-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis(benzyloxy)acetophenone
249-315-7 28924-21-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di(undecan-2-yl)heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
629-676-0 37942-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
201-815-6 88-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diamino-2,4,6-triiodobenzoic acid
226-845-7 5505-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide acetate (1:1)
813-916-8 1182346-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diaminobenzoic acid
208-621-0 535-87-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
202-003-4 90-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichloro-2,4-difluorobenzoyl fluoride
401-800-6 101513-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-hydroxybenzamide
605-840-7 17892-26-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichloroaniline
210-948-9 626-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichloroaniline
210-948-9 626-43-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichlorobenzoic acid
200-092-4 51-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichlorobenzoyl chloride
220-813-6 2905-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichloronitrobenzene
210-557-3 618-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine
252-091-3 34562-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)aniline
807-119-4 1332356-31-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dihydroxy-2,6,6-tris(3-methylbuten-2-yl)-4-(3-methyl-1-oxobutyl)cyclohexa-2,4-dien-1-one
207-405-3 468-28-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dihydroxy-4-[3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]phenyl 2-O-(6-deoxy-α-Dmannopyranosyl)-β-D-gulopyranoside
700-320-7 18916-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-Diiod-O-(4-methoxyphenyl)-L-tyrosine
619-013-3 94345-95-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diiodo-L-tyrosine
206-092-0 300-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diiodothyronine
213-867-7 1041-01-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-DIMETHOXY-4-(1-METHYLPROPOXY)BENZALDEHYDE
607-081-7 224586-49-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethoxy-4-propoxybenzaldehyde
620-249-4 39075-26-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol
237-438-9 13784-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol
237-438-9 13784-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethyladamantan-1-ol
615-150-8 707-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethylbenzoyl chloride
413-010-9 6613-44-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethylhex-1-yn-3-ol
203-500-9 107-54-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylhex-3-en-2-ol
614-095-7 676532-41-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethylpiperidine
252-730-6 35794-11-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethylpyridine
209-708-6 591-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoyl chloride
202-750-6 99-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrosalicylic acid
210-204-3 609-99-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-cyanoethyl) 5-methyl ester
616-188-8 75130-24-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-xylenol
203-606-5 108-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-xylidine
203-607-0 108-69-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,6,7-trimethyloct-6-en-1-yn-3-ol
258-011-3 52567-96-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
216-322-1 1559-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene
402-600-1 765-12-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9,12-tetraoxotridecanol
245-883-5 23783-42-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecamethylene bis(2-ethylhexanoate)
242-149-6 18268-70-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate
203-653-1 109-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
203-989-9 112-60-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trithiaundecamethylene-1,11-dimethacrylate
432-210-7 141631-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride
219-233-6 2390-63-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]xanthylium tetrachlorozincate
277-459-0 73398-89-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethylxanthylium chloride
221-326-1 3068-39-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Dimethyl-3H-benzofuran-2-one
480-080-5 65817-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-dimethylheptan-2-ol
801-829-8 1247790-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-dioxaoctamethylenediamine
213-203-6 929-59-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
208-008-8 505-32-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
208-008-8 505-32-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol
277-923-2 74563-64-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal; reaction mass of: 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal
425-910-9 32480-08-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11-Trimethyldodec-1-en-3-ol
609-221-2 3625-46-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol,mixed isomers
230-597-5 7212-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl acetate
249-689-1 29548-30-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dien-1-yn-3-ol
259-104-1 54325-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodecyn-3-ol
216-510-3 1604-35-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
236-719-3 13466-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene-2-methanol
274-601-3 70424-76-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1