Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate
944-488-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper and Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, (dimethylamino)methyl derivs.
908-081-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl 2-methylpropanoate and (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl 2-methylpropanoate and (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl 2-methylpropanoate
905-357-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(2-aminoethyl)ammonio]propane-1-sulfonate and 3,3'-(ethane-1,2-diyldiammonio)dipropane-1-sulfonate and ethane-1,2-diamine
700-580-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and Amines, soya alkyl
905-837-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)butan-2-one and 4-[(1RS,6RS)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]butan-2-one and (2RS,4aRS)-2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalen-2-ol and 2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol
943-328-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[sulphonylbis(3,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid] and disodium 5,5'-[sulphonylbis(3,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate]
946-787-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,7-dimethoxy-3-(4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl)-2H-chromen-2-one
949-790-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5E)- and 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5Z)-
942-376-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
943-483-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 5-ethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methyl ether and 6-ethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methyl ether and 1-ethyl-3-methoxytricyclo[2.2.1.02,6]heptane
403-610-9 122795-41-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6,6-dimethyl-2-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane and rel-6,6-dimethylspiro[bicyclo[3.1.1]heptane-2,2'-oxirane]
907-728-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 9-[(12-oxo-6a,12-dihydro-4H-isoindolo[2,1-a]heteropolycycl-10-yl)oxy]-12H-isoindolo[2,1-a]heteropolycycl-12-one and 10,10'-oxydi(12H-isoindolo[2,1-a]heteropolycycl-12-one)
421-640-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(3,7-dimethyloct-6-en-1-yl)oxy]acetaldehyde and [(3,7-dimethyloctyl)oxy]acetaldehyde
913-400-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Alcohols, C20-24 (even), Slack wax (petroleum), Petrolatum (petroleum); oxidized, compounds with 2-(methylamino)ethanol
946-517-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium and magnesium oxide and spinel (Mg(AlO2)2)
701-289-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium tris(5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-b]acridine-2-sulphonate) and 5,12-dihydro-quino[2,3-b]acridine-7,14-dione
947-435-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aniline and m-tolylidene diisocyanate
901-891-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of barium chromate, copper dichromium tetraoxide and copper oxide
701-287-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-methylpropyl) (1R,2R,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate and bis(2-methylpropyl) (1S,2S,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate
943-279-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(polysubstituted hexanoic acid) bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) diphosphate and bis(polysubstituted hexanoic acid) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen diphosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate and polysubstituted hexanoic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) and hydrogen bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1)
916-865-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Dicerium trisulfide and Dilanthanum trisulfide
915-048-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diethyl adipate and diethyl glutarate and diethyl succinate
907-489-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of dipentarythritol and 3-mercaptopropionic acid
947-980-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-({4-methyl-2-[(4-{[5-methyl-1-(2-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)methyl]pentyl}amino)benzene-1-sulfonate,disodium 4-{5-methyl-3-[(4-{[5-methyl-1-(4-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]hexyl}benzene-1-sulfonate anddisodium 4-{5-methyl-3-[(4-{[5-methyl-1-(2-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]hexyl}benzene-1-sulfonate
947-270-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium 2-{4-[(9,10-dioxo-4-{[4-(4-sulfonatophenoxy)phenyl]amino}-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]phenoxy}benzenesulfonate and Disodium 4,4'-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1,4-diyl)bis(iminobenzene-4,1-diyloxy)]dibenzenesulfonate
941-784-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(ethane-1,2-diylbis{[2-(hydroxy-kO)benzyl]imino-kN})diacetato-kO(4-)]zinc(2-) and sodium chloride
941-679-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[3-(hydroxy-kO)-4-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}naphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and sodium [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
944-272-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic and Residual oils (petroleum), solvent refined; oxidized, calcium salts
947-048-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl methacrylate and tridecyl methacrylate
907-961-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
939-299-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl 3-(cyclohex-1-en-1-yl) propanoate and Ethyl 3-(cyclohex-2-en-1-yl) propanoate
949-881-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo-carboxylate and ethyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylate
941-434-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl dodecanoate and ethyl hexadecanoate and ethyl tetradecanoate
945-734-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, C18-unsaturated, dimers and trimers, esterified with 2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctan-1-ol
946-490-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one
946-252-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexasodium 2-[{8-amino-7-[(5-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-1-yhdroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodiu2-[(8-amino-7-{[5-({4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino) -2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
617-054-1 80315-17-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
943-971-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of L-valine and ethanesulphonic acid and octadecan-1-ol and docosan-1-ol and eicosan-1-ol
831-423-6 2125692-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lanthanum oxide and titanium dioxide
910-349-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of linolenate methyl and linoleate methyl and oleate methyl
907-284-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (9E,12E,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9E,12Z,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z)-9-octadecenoate and methyl (9Z,12E,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z,12Z)-9,12-octadecadienoate
942-993-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-({(E)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(E)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate
945-986-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and oxydipropanol
945-910-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl N-octadecylterephthalamate and 37437-26-6
943-498-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt
700-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3-benzenedimethanamine and {3-[(2,2-dimethoxy-1,2-azasilolidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
439-510-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
946-126-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(2R,3aR,6R,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aR,6S,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aS,6S,7aS)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran
943-623-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 1-amino-4-[[3,5-bis[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and sodium 1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
916-839-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium 2-(2 or 3-{[(chloroacetyl)amino]methyl}-4-{[4-(cyclohexylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]amino}phenoxy)-5-methylbenzenesulfonate and Sodium 2-(3 or 2-{[(chloroacetyl)amino]methyl}-4-{[4-(cyclohexylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]amino}phenoxy)-5-methylbenzenesulfonate
942-981-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetradecyl myristate and tetradecyl laurate
947-883-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
943-289-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) and hydrogen bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
943-520-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trizirconium monoxide and zirconium dioxide
947-793-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1,5-naphthylene diisocyanate (221-641-4) and cyclohexylamine (203-629-0)
923-466-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1-Propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-, compd. with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl) -1,3,3-trimethylcyclohexane (1:1)
700-534-0 117172-56-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenol and phosphorous pentoxide
946-992-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-(2-aminoethoxy)ethanol and 2,2',2''-nitrilotriethanol and heptanoic acid and isononanoic acid
946-979-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 3-[4-(2-aminoethylamino)-6-(4-sulfoanilino)-1,3,5-heterocycle-2-ylamino]benzensulfonic acid, ammonia water, sodium chloride and {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]copper(II), [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo[b,g,l]pyrido[2,3-q]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)]copper(II),[poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzol[b,g(or b,l)dipyrido[2,3(or 3,2)-l,q (or g,q)]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)] copper(II) and [monochlorosulfonyl(benzo[b]tripyridol[2,3(or 3,2)-g,lq]-5,10,15,20- tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)] copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid
944-248-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylbenzenesulphonic acid with cycloaliphatic amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of branched alkanols and alkanoic and alkenoic acids and monohydroxyalkanoic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diammonium dimolybdate and polyalkylaminoalcohol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Eicosanedioic acid, Docosanoic acid and Glycerin
478-910-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of M-Tolylidendiisocyanat (26471-62-5), p-Toluidine (106-49-0), and n-Octylamine (111-86-4)
922-435-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of m-tolylidene diisocyanate and cyclohexylamine and cyclohex-1,2-ylenediamine and (Z)-octadec-9-enylamine
945-075-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of salicylaldehyde and formaldehyde and phenol
632-556-0 304859-44-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of the mixture p-phenylenediamine and 4-(2-naphthalenylamino)phenol with sodium polysulfide
947-876-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of: 2,4-diamino-6-[2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine and cyanuric acid
428-190-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products from Nerolidol by dehydration
946-360-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine copuled with 3-aminopropyldiethylamine, coupled with 3-acetamidoanilinium chloride, diazotised, coupled with 2,5-Xylidine, coupled with 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonamide, further coupled with resorcinol and metallized with iron chloride.
947-137-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt
950-102-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid and 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid, condensed with Formaldehyde and Sodium hydrogensulfite, coupled with diazotised Sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide, metalized with Sodium Dichromate, sodium salts
947-452-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of acrylonitrile and 2,2’-Iminodi(ethylamine), hydrogenated
810-418-2 1703784-30-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, oxidized, esterified with alkanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenyl dihydrofuran-2,5-dione and polyisoalkenyl dihydro-2,5-furandione with alkylene glycol
807-448-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of amines, dicoco alkyl and glycollic acid
471-920-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of ammonium halide with phosphorus polyhalide, partially hydrolysed
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of anilinohydroxyarylsulphonic acid coupled twice with diazotised aminonitrophenol, complexes with hydroxyhydroxyarylazonitroarylsulphonato(3-)chromium, sodium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1’-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amin-6-nitrophenol-4-sulphonic Acid and 2-Amino-4-nitrophenol-6-sulfonic Acid, coupled with a mixture of 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid and Acetylated 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid, subsequently metallized with Chromium (III) Basic Sulfate and Acetic Acid, and at the end diazotised and coupled with p-Cresol, sodium salts
405-750-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid under acidic conditions, further coupled with diazotised reaction products of 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine with 2-[(2-anilinoethyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate and 2,4-diaminobenzenesulfonic acid (1:1:1) under alkaline conditions, potassium sodium salts
948-562-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-aminophenol-4-sulfonamide coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently diazotised and coupled with 3-oxo-N-phenylbutanamide and 3 aminophenol, chelated with chromium (3+), potassium salts
941-481-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid, coupled with resorcinol and diazotised sodium 4-aminobenzenesulfonate, sodium salts
612-722-9 61931-07-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid coupled with 1,3-benzendiol, subsequently coupled with 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 4-nitrobenzenamine, sodium salts
941-841-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid, subsequently coupled with diazotised sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide, subsequently coupled with diazotised 4-nitroaniline, sodium salts
601-986-0 12219-56-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5-aminonaphthalene-2-sulfonic acid coupled with Resorcinol, subsequently coupled with diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol, at the end metallized with Iron (II) sulphate heptahydrate, sodium salts
949-211-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Metanilic Acid coupled with 8-Hydroxyquinoline, subsequently metalized with Chromium (III) Basic Sulfate and Sodium Formate, sodium salts
946-790-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate coupled with Resorcinol (1:1), coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid (1:2), coupled with diazotised 4-nitroaniline (1:1), sodium salts
946-899-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with aniline, subsequently coupled with diazotized 2-aminobenzoic coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic then reacted with (E)-6,6'(ethene-1,2-diyl)bis(3-nitrobenzenesulfonic acid), chelated with copper, sodium salt
944-111-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Glycerin formal and 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester
945-527-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide
949-965-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Nitrilotri(methylphosphonic acid) and hydrogen peroxide
943-339-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of phosphorous trichloride, with 1,1′-biphenyl and 2,4-bis(1,1- dimethylethyl)phenol
432-130-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Sodium stearate with Dialuminium chloride pentahydroxide and Magnesium chloride
936-211-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Soya and Linseed Oil Fatty Acids with Bisphenol A diglycidylether
948-520-5 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Canarium luzonicum (Burseraceae) obtained from the exudate by benzyl benzoate extraction
947-286-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Ferula galbaniflua (Apiaceae) obtained from the exudate by hydrocarbon ester alcohol extraction.
946-414-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae) obtained from exudate by organic solvents extraction
947-390-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinyl acetate
204-844-2 127-47-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rhatany, Krameria triandra, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Krameria triandra, Krameriaceae.
283-919-1 84775-95-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rhodium trihydroxide
244-508-2 21656-02-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rubidium nitrate
236-060-1 13126-12-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rye, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Secale cereale, Gramineae.
290-271-3 90106-48-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Saccharides from Saccharomyces Cerevisiae
946-843-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Saccharides of mannose and galactose from Ceratonia Siliqua seed
946-767-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salts of 2-ethylhexyl phosphate esters with (Z)- octadec-9-enylamine
949-054-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salts of 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthenium and 4,4'-bis[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)diazo] biphenyl- 2,2'-disulfonic acid and 5-amino-4-hydroxy-6-[(4-nitrophenyl)diazo]-3-(phenyldiazo)-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonic acid (5:3:1)
700-501-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sandalwood, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Santalum album, Santalaceae.
284-111-1 84787-70-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Savory, Satureja hortensis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Satureja hortensis, Labiatae.
283-922-8 84775-98-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Schinus molle, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Schinus molle, Anacardiaceae.
305-104-2 94334-31-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid, compound with 2-aminoethanol (1:2)
947-242-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacohydrazide
213-126-8 925-83-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silybum marianum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Silybum marianum, Compositae.
283-298-7 84604-20-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNT)
943-098-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium (2-butoxyethoxy)acetate
268-040-3 67990-17-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2(or 5)-[[1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl]oxy]-5(or 2)-(tert-butyl)benzenesulphonate
276-634-9 72391-23-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3,5,5-trimethylhexanoate
220-169-6 2650-30-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-((3,4-dicyanophenyl)thio)propane-1-sulfonate
842-798-0 444996-79-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(2-propyn-1-yloxy)-1-propanesulfonate
608-454-7 30290-53-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-methylsulphanilate
264-172-0 63450-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 4-[(C16-18-(even numbered)-alkylamino)carbonyl]benzoate
701-278-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
233-373-5 10132-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-aminonaphthalene-1-sulphonate
204-975-5 130-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenylsulphonyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
228-359-0 6245-60-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
205-009-5 131-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [(6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetate
306-060-7 95873-69-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
233-357-8 10127-27-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
260-616-2 57206-81-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
278-137-2 75214-69-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-)
273-454-2 68966-87-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyclamate
205-348-9 139-05-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dibenzyldithiocarbamate
259-587-9 55310-46-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium diisopropylnaphthalenesulphonate
215-343-3 1322-93-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydroxymethanesulphonate
212-800-9 870-72-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycinate
205-360-4 139-41-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-carboxylate
700-038-4 17273-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O,O-diisopropyl dithiophosphate
248-322-2 27205-99-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium;2-chloroprop-2-enoate;hydrate
608-818-5 32997-86-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SOLVENT BLUE 43
612-411-8 61813-75-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Soybean meal, protein extn. residue
By-product, containing primarily carbohydrates, produced by an ethanolic extraction of defatted soybean meal.
293-693-6 91081-84-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (1:1)
267-291-6 67828-72-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrax benzoin, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Styrax benzoin, Styracaceae.
284-557-7 84929-79-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Synthetic resin, a reaction product of 4,4'-bis(N-maleimido)diphenylmethane with 3-aminobenzoic acid hydrazide
619-370-5 98725-11-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil pitch, reaction product with triethylene glycol
941-532-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tara gum
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. Caesalpinia, Leguminosae.
254-409-6 39300-88-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalaldehyde
210-784-8 623-27-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylchlorodimethylsilane
242-042-4 18162-48-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dinitrate
237-078-2 13601-08-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dichloride
237-706-5 13933-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate
245-022-3 22473-78-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecylamine
217-950-9 2016-42-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium benzoate
240-957-3 16909-22-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
207-055-1 429-06-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(pentane-2,4-dionato-O,O')zirconium
241-510-5 17501-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrakis[({bis[4-(dimethylamino)phenyl] and 4-(methylamino)phenyl} or {4-(dimethylamino)phenyl and bis[4-(methylamino)phenyl]} or {tris[4-(dimethylamino)phenyl]}methylium)]C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate].
700-759-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[carbonylbis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
221-728-7 3214-47-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]
217-708-2 1937-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-[[3,5-bis[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]-2,4(or 2,6)-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
304-762-8 94279-16-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-(4-chloro-6-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
401-090-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TETRASODIUM ETHYLENE 1,1-DIPHOSPHONATE
443-520-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TFM3-1575U
471-160-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus mastichina, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus mastichina, Labiatae.
284-294-8 84837-14-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tobacco, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Nicotiana tabacum, Solanaceae.
284-656-5 84961-66-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tracer Yellow D-100
432-170-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-5-butyl-[1,3]dioxane
940-307-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-vinylbicyclohexyl
429-780-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-5-butyl-2-(3',3'',4'',5''-tetrafluoro-1,1':4',1''-terphenyl-4-yl)-1,3-dioxane
807-577-5 1182844-21-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tributyl(ethyl)phosphonium diethyl phosphate
801-347-8 20445-94-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricopper bis(orthophosphate)
232-254-5 7798-23-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(isopropylamine)boron
223-230-5 3776-04-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononylamine
254-104-8 38725-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctylammonium methyl sulphate
265-332-2 65059-42-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)vinylsilane
239-362-1 15332-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]dilutetium
222-328-5 3426-45-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulphonato-1-anthryl)amino]-2-sulphonatophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]salicylate
229-309-0 6471-09-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2