Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 11 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Ammonium iron bis(sulphate)
233-382-4 10138-04-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium iron(3+) hexakis(cyano-C)ferrate(4-)
247-304-1 25869-00-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium iron(III) citrate
214-686-6 1185-57-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium iron(III) trimethylenediaminetetraacetate hemihydrate
400-660-3 111687-36-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium magnesium orthophosphate
232-075-2 7785-21-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium manganese(3+) diphosphate
233-257-4 10101-66-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium mercaptoacetate
226-540-9 5421-46-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium molybdate(VI)
236-031-3 13106-76-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium N-methyl-N-(1-oxododecyl)glycinate
268-130-2 68003-46-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium nitrate
229-347-8 6484-52-2 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium perchlorate
232-235-1 7790-98-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium perrhenate
237-075-6 13598-65-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium phosphinate
232-266-0 7803-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium propionate
241-503-7 17496-08-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate
700-403-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sodium 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
276-770-9 72705-24-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulfate suspension
920-762-6 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulphamidate
231-871-7 7773-06-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulphate
231-984-1 7783-20-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulphite
233-484-9 10196-04-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium tetrafluoroborate
237-531-4 13826-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium thiocyanate
217-175-6 1762-95-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium thiosulphate
231-982-0 7783-18-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium toluene-4-sulphonate
223-927-4 4124-42-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium trioxovanadate
232-261-3 7803-55-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium trivanadium octaoxide
235-384-0 12207-63-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium undecafluorohexanoate 244-479-6 21615-47-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium wolframate
234-364-9 11120-25-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium zinc chloride
258-054-8 52628-25-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphophallus campanulatus dry purified extract
480-460-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous condensation products of orthophosphoric acid and sodium carbonate (3-6 : 1)
947-754-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous hydrothermal synthesis product of water, calcium oxide and quartz
946-073-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous Mesoporous Magnesium Carbonate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amoxicillin
248-003-8 26787-78-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amphoteric Fluorinated Surfactant
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
amporphous glass fibre formed from the melting and fiberisation of predominately slilcon dioxide, calcium oxide, magnesium oxide
610-130-5 436083-99-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amylase, gluco-
232-877-2 9032-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amylase, α-
232-565-6 9000-90-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amylase, β-
232-566-1 9000-91-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amyris balsamifera, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Amyris balsamifera, Rutaceae.
291-076-6 90320-49-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Androst-4-ene-3,17-dione
200-554-5 63-05-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Androsta-1,4-diene-3,17-dione
212-977-2 897-06-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Androstan-17-one,2,3-epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)-(2α,3α,5α,16α,17β)-
810-472-7 159325-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Androsterone tosylate
600-553-3 10429-07-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anhydro-D-glucitol trioleate
247-569-3 26266-58-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
anhydro-D-glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs.
839-734-9 2290526-77-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aniline
200-539-3 62-53-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
anilino(phenylimino)methanaminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-151-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisaldehyde
204-602-6 123-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisoyl chloride
202-816-4 100-07-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisyl formate
204-582-9 122-91-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anode, copper
918-168-7 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthemis nobilis, ext.
616-968-8 8015-92-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthra[2,1,9-mna]naphth[2,3-h]acridine-5,10,15(16H)-trione
221-897-7 3271-76-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione, amino-, reaction products with 1-amino-9,10-anthracenedione and tetrabromo-8,16-pyranthrenedione
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 65230.
215-520-5 1328-25-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione, bromo derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 59805.
215-516-3 1328-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthracene oil
A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300°C to 400°C (572°F to 752°F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.
292-602-7 90640-80-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthranilamide
201-851-2 88-68-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone acid dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Antimony
231-146-5 7440-36-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Antimony nickel titanium oxide yellow
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77788.
232-353-3 8007-18-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Antimony pentachloride
231-601-8 7647-18-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Antimony sulphide
215-713-4 1345-04-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Antimony trichloride
233-047-2 10025-91-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Apple, Malus sylvestris, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Malus sylvestris, Rosaceae.
286-475-7 85251-63-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Arabinofuranosidase, α-l-
232-957-7 9067-74-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Arctium lappa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Arctium lappa, Compositae.
281-658-8 84012-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Arginine
200-811-1 74-79-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich
292-697-5 90989-41-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, C6-8, naphtha-raffinate pyrolyzate-derived
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation pyrolysis at 816°C (1500°F) of naphtha and raffinate. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8, including benzene.
270-658-3 68475-70-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, C7-12, C8-rich
A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from the platformate-containing fraction. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 (primarily C8) and can contain nonaromatic hydrocarbons, both boiling in the range of approximately 130°C to 200°C (266°F to 392°F).
297-401-8 93571-75-6 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, C7-8, ethylene-manuf.-by-product
292-699-6 90989-43-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, C8, catalytic reforming-derived
295-279-0 91995-18-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, C9-12, benzene distn.
295-551-9 92062-36-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aromatic hydrocarbons, distn. residues, naphthalene-rich
308-487-4 98072-36-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Arsenic 231-148-6 7440-38-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Arsine
232-066-3 7784-42-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Artemisia herba-alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Artemisia herba-alba, Compositae.
283-905-5 84775-75-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Aryl substituted aryl substituted aryl triazin
607-654-1 252285-60-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ascophyllum nodosum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ascophyllum nodosum, Fucaceae.
283-907-6 84775-78-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), cenospheres
Hollow ceramic spheres formed as a part of the ash in power stations burning pulverized coal. Composed primarily of the oxides of aluminium, iron and silicon and contain carbon dioxide and nitrogen within the sphere.
300-212-6 93924-19-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), coal
931-322-8 - Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), nonhazardous municipal solid waste
937-417-0 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), plant
The residuum from the burning of a combination of plants.
297-049-5 93333-79-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), rice husk
Substance obtained by burning the husk removed from the rice paddy. Contains silica as well as the elements aluminum, calcium, carbon, chromium, copper, indium, iron, lead, magnesium, manganese, molybdenum, phosphorus, silver, sodium, tin, and zinc.
275-735-5 71630-92-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes from fluidized Bed combustion coal fired Power stations with and without co-combustion of secondary fuels (biomass; other fuels - to be verified in view of ecotoxicological and toxicological tests)
931-257-5 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Asparagine
200-735-9 70-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid
200-291-6 56-84-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid, N-(3-carboxy-1-oxo-sulfopropyl)-N-(C16-C18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl) tetrasodium salts
939-704-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Asphalt
A very complex combination of high molecular weight organic compounds containing a relatively high proportion of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 with high carbon-to-hydrogen ratios. It also contains small amounts of various metals such as nickel, iron, or vanadium. It is obtained as the non-volatile residue from distillation of crude oil or by separation as the raffinate from a residual oil in a deasphalting or decarbonization process.
232-490-9 8052-42-4 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Asphalt, oxidized
A complex black solid obtained by blowing air through a heated residuum, or raffinate from a deasphalting process with or without a catalyst. The process is principally one of oxidative condensation which increases the molecular weight.
265-196-4 64742-93-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Asphalt, sulfonated, sodium salt
269-212-0 68201-32-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aurio(1+) 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptanethiolate
269-858-3 68365-87-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Avena Sativa leaf/stem extract
948-064-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Azelaic acid
204-669-1 123-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aziridine
205-793-9 151-56-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aziridine
205-793-9 151-56-4 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Balsams, copaiba, sulfurized, mixed with turpentine, gold salts
273-589-7 68990-27-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Balsams, gurjun
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (Dipterocarpus, Dipterocarpaceae).
232-444-8 8030-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Balsams, tonka bean
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (Dipteryx odorata).
232-460-5 8046-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barbital sodium
205-613-9 144-02-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium
231-149-1 7440-39-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium 3,5,5-trimethylhexanoate
252-917-2 36211-43-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate
241-806-4 17852-98-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate
241-806-4 17852-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate
231-494-8 7585-41-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium 4-dodecylphenolate
300-141-0 93922-04-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis(2-ethylhexanoate)
219-535-8 2457-01-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
barium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)
939-718-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis(dihydrogenorthophosphate)
236-715-1 13466-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[2-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzoate]
228-906-3 6372-81-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[2-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
214-160-6 1103-38-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-4-sulphonate]
225-935-3 5160-02-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[5-chloro-4-ethyl-2-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate]
267-122-6 67801-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bis[6-chloro-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-3-sulphonate]
277-553-1 73612-34-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium bromide
234-140-0 10553-31-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium carbonate
208-167-3 513-77-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium chloride
233-788-1 10361-37-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium chromate
233-660-5 10294-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium di(acetate)
208-849-0 543-80-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium dibenzoate
208-551-0 533-00-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium diboron tetraoxide
237-222-4 13701-59-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium dilaurate
225-167-9 4696-57-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium dodecairon nonadecaoxide
234-974-5 12047-11-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium europium strontium silicate
620-318-9 1003049-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride
232-108-0 7787-32-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride, Strontium fluoride, europium doped
947-973-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium hydroxide
241-234-5 17194-00-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium m-toluate
268-460-7 68092-47-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium neodecanoate
259-509-3 55172-98-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium nitrate
233-020-5 10022-31-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Barium oxide (BaO), solid soln. with calcium oxide, magnesium oxide, phosphorus oxide (P2O5), strontium oxide and zinc oxide, copper-doped
309-892-9 101356-96-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium oxide, obtained by calcining witherite
215-127-9 1304-28-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium peroxide
215-128-4 1304-29-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium phosphinate
238-942-1 14871-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium selenate
232-113-8 7787-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium selenite
237-280-0 13718-59-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium sulfate
231-784-4 7727-43-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium sulphide
244-214-4 21109-95-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium tartrate
227-615-9 5908-81-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium titanium trioxide
234-975-0 12047-27-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium zirconium trioxide
234-546-8 12009-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium(2+) 12-hydroxyoctadecanoate
244-469-1 21598-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
barium(2+); oxygen(2-); titanium(4+); zirconium(4+) ;calcium (2+)
948-963-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium, 1,4-bis (C13-rich C11-14-isoalkyl) 2-sulfobutanedioate phosphate complex
931-037-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Batilol
208-874-7 544-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bentonite, acid-leached
274-324-8 70131-50-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nonyl-, oxime, branched
605-717-8 174333-80-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzaldehyde, 5-dodecyl-2-hydroxy-, oxime, branched
627-071-6 1233873-37-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, 4,4'-methylenebis[3-chloro-2,6-diethyl-
402-130-7 106246-33-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, 4,4'-methylenebis[3-chloro-2,6-diethyl-
402-130-7 106246-33-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, N-Me derivatives, molybdatephosphates
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535, molybdatephosphate salt.
268-006-8 67989-22-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, N-Me derivatives, molybdatesilicates
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 42535:4.
271-946-1 68647-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, N,N-dimethyl-, oxidized, molybdatetungstatephosphates
309-916-8 101357-19-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
270-128-1 68411-46-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with styrene and 2,4,4-trimethylpentene
272-940-1 68921-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, N-phenyl-, styrenated
270-485-3 68442-68-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, oxidized
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 50440.
235-850-3 13007-86-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene
309-912-6 101357-15-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene, hydrochlorides
309-913-1 101357-16-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts
944-207-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, (1-methylethyl)-, oxidized, polyphenyl residues
The non-volatile, high-boiling residue from the distillation of products from cumene-phenol process. It consists predominantly of substituted phenyl groups crosslinked by carbon-oxygen bonds and phenylaliphatic bonds.
269-798-8 68333-89-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts
601-601-6 119345-04-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, 1,1'-oxybis[methyl-, sulfonated, ammonium salts
278-188-0 75314-26-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, butyl-, branched and linear
270-126-0 68411-44-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C10-13-alkyl derivs.
267-051-0 67774-74-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C15-16-alkyl derivs.
940-786-0 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C9-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, calcium salts
307-593-8 97675-24-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, di-C10-14-alkyl derivs., sulfonated, sodium salts
285-586-8 85117-37-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, dibromoethylBenzene, ethenyl-, ar-bromo derivs.
603-094-7 125904-11-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, ethylenated, by-products from
A complex combination of hydrocarbons obtained by the alkylation of benzene with ethene. It consists primarily of ethylbiphenyls, diethylbenzenes with lesser amounts of butylbenzenes and polyethylbenzenes.
271-802-8 68608-82-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, ethylenated, residues
The complex residuum from the distillation of ethylbenzene. It consists primarily of polyethylbenzenes and ethyldiphenyl ethanes with various small amounts of diethylbenzenes and butylbenzenes.
273-494-0 68987-42-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono C10-13-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, sodium salts
604-638-6 148520-82-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues
284-660-7 84961-70-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
947-582-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs., fractionation bottoms, intermediate cut, sulfonated, sodium salts
285-597-8 85117-47-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives
810-801-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, tetrapropylene-, distn. residues, sulfonated, sodium salts
946-950-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
201-879-5 89-05-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, compound with 4,5-dihydro-2-phenyl-1H-imidazole (1:1)
259-224-4 54553-90-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, compound with 4,5-dihydro-2-phenyl-1H-imidazole (1:2)
259-226-5 54553-91-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0 552-30-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride, oligomeric reaction products with ethane- l,2-diol
500-109-8 43011-20-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride, oligomeric reaction products with ethane-1,2-diol and glycerol
500-199-9 68183-39-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
201-898-9 89-32-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
209-077-7 554-95-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,4-diammonium sulphate
240-357-1 16245-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzeneacetaldehyde, cyclic acetal with glycerol
249-934-2 29895-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzeneacetic acid, α-ethylidene-4-nitro-
618-685-5 90924-63-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester
807-747-9 144429-84-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester
400-820-2 84268-33-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-
458-140-7 169280-56-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonamide, 4-methyl-, reaction products with formaldehyde and melamine
307-988-5 97808-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2