Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tripotassium orthophosphate
231-907-1 7778-53-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium propylsilanetriolate
299-135-8 93857-00-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tripotassium trihydrogen phosphate dihydrate
700-282-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tripropan-2-ylsilyl 2-methylprop-2-enoate
700-182-8 134652-60-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylamine
203-047-7 102-69-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylammonium dihydrogenphosphate
433-700-3 35687-90-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(1,3-dihydroxyprop-2-yl) borate
700-066-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(1-phenylethyl)phenol
247-155-2 25640-71-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite
250-709-6 31570-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-(2-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)orthoborate
924-843-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)ammonium 3-acetoacetamido-4-methoxybenzenesulfonate
403-760-5 68030-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) 2-(acetyloxy)propane-1,2,3-tricarboxylate
205-617-0 144-15-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
222-020-0 3319-31-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) orthoborate
219-581-9 2467-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
212-660-9 839-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(2-hydroxyethyl)ammonium 6-(3,5,5-trimethylhexanamido)hexanoate
701-138-0 242482-67-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium acetate
238-874-2 14806-72-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate
249-655-6 29463-06-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
213-934-0 1067-53-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylphenyl)phosphine
228-193-9 6163-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(2-octyldodecyl) citrate
603-121-2 126121-35-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-propylheptyl) phosphite
949-147-0 1041263-42-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(4-aminophenyl) thiophosphate
258-083-6 52664-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(4-chlorophenyl)sulfonium 5-benzoyl-4-hydroxy- 2-methoxybenzenesulfonate
457-900-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite 701-028-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(5-chloro-2-methoxyphenyl)phosphine
935-814-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(branched-alkyl) borate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(ethyl acetoacetato-O1',O3)aluminium
239-343-8 15306-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isooctadecanoato-O)(propan-2-olato)titanium
262-774-8 61417-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)vinylsilane
239-362-1 15332-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphate
809-930-9 1330-78-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphite
247-119-6 25586-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris(mixed dodecyl and octyl)benzene-1,2,4-tricarboxylate
700-342-7 1163775-81-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(N-hydroxy-N-nitrosophenylaminato-O,O')aluminium
239-341-7 15305-07-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(nitrato-O)nitrosylruthenium
252-068-8 34513-98-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
230-638-7 7237-83-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate
223-981-9 4151-51-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(pentafluorophenyl)borane
414-000-7 1109-15-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato)iron(II)
237-853-5 14024-18-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')cobalt
244-527-6 21679-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')vanadium
236-759-1 13476-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(tetramethylammonium) 5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-4-(4-sulphonatophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
406-073-9 131013-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(triphenylphosphine)rhodium (I) chloride
238-744-5 14694-95-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] citrate
244-599-9 21829-50-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] orthoborate
272-298-2 68797-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-(methoxy-κO)ethanolato-κO]aluminum
814-448-7 30309-57-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
927-409-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
250-418-4 30989-05-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[[2,4,8,10-tetra-tert-butyldibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl]oxy]ethyl]amine
279-459-6 80410-33-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate 237-159-2 13674-87-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium acetate
263-974-8 63157-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonato(2-)]dialuminium
270-648-9 68475-50-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalate(2-)]dicerium
205-362-5 139-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]digadolinium
212-766-5 867-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]dilutetium
222-328-5 3426-45-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisilicon tetranitride
234-796-8 12033-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisiloxane, 3-ethyl-1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-
469-070-1 17861-60-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (1-(3-carboxylato-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonatonaphthalen-2-amido)nickel(II)
407-110-1 480445-87-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium (2S)-2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
948-778-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (R)-2,5-dihydro-5-((R)-2-(hexadecanoyloxy)-1-hydro xyethyl)-4-oxido-2-oxo-3-furylphosphate
471-090-0 302345-18-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium ({3-[(carboxylatomethyl)amino]propyl}{3-[(carboxylatomethyl)(C16-18, C18 unsat alkyl)amino]propyl}amino)acetate
825-518-1 2060541-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate
220-036-2 2611-82-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
277-040-2 72927-99-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'-(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)-2',2'',4-trisulfonate
406-820-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2,4-diamino-3,5-bis-[4-(2-sulfonatoethoxy)sulfonyl)phenylazo]benzenesulfonate
423-970-0 182926-43-8 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-5-methoxybenzene-1,4-disulfonate
617-712-8 85448-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate
694-906-9 1363332-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
694-989-1 41131-49-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
243-717-6 20298-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-410-5 70210-13-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
274-700-1 70616-89-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[bis(carboxylatomethyl)amino]propanoate
423-270-5 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-{α[2-hydroxy-3-[4-chloro-6-[4-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-5-sulfonatophenylazo]-benzylidenehydrazino}-4-sulfonatobenzoate, copper complex
423-770-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate
427-710-7 215612-56-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
228-327-6 6227-20-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-[{3-[bis(2-carboxylatoethyl)amino]propyl}(C12-18 alkyl)amino]propanoate
825-841-8 2136366-30-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[(E)-(4-amino-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
691-746-1 220380-44-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-022-2 915-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
278-108-4 75199-00-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
256-692-1 50662-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
279-093-7 79135-92-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5,5'-[(2-sulphonato-1,4-phenylene)bis(azo)]bis(salicylate)
276-501-5 72230-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5,6-dihydroxy-1,2,4-benzenetrisulfonate
400-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate
276-704-9 72496-92-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulphonato-1-anthryl)amino]-2-sulphonatophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]salicylate
229-309-0 6471-09-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
281-866-9 84045-65-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
276-911-4 72829-25-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
277-616-3 73816-74-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-417-3 70210-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-504-3 93941-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-3-methanesulphonate
281-865-3 84045-63-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)azo]-2-(3-sulphonatopropoxy)phenyl]azo]salicylate
277-753-9 74186-17-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate
405-071-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
411-770-6 136213-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
403-670-6 92408-46-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
217-699-5 1934-21-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 5-{[4-chloro-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonate
440-480-2 341026-59-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoate
700-292-6 135043-68-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
274-349-4 70161-14-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
270-027-2 68400-38-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
274-418-9 70210-21-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
280-489-7 83567-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
228-783-6 6358-69-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaphthalene)azo)-(4'-nitrobenzene)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((phenylcarbamoylprop-1'-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzene)diolato-O,O,N]chromate(III)
423-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [2-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-5-(b-sulfamoyl-c,d-sulfonatophthalocyanin-a-yl-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonylamino)benzoato(5-)]cuprate(II) where a=1,2,3,4 b=8,9,10,11 c=15,16,17,18 d=22,23,24,25
411-430-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [2-[[α-[(3-amino-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(5-)]cuprate(3-)
278-757-3 77743-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium [2-[[α-[[2-hydroxy-5-sulpho-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]benzyl]azo]-5-sulphobenzoato(5-)]cuprate(3-)
274-356-2 70161-20-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-)
215-538-3 1330-39-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
274-230-7 69943-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [3-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-4-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
277-955-7 74664-50-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']copper(II)
413-590-3 164058-22-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [5-[[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-3-hydroxyphenyl]azoxy]-2-[2-(4-nitro-2-sulphophenyl)vinyl]benzenesulphonato(5-)]cuprate(3-)
274-550-7 70304-38-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [5-acetamido-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
263-856-6 63105-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [carboxy(oxido)methyl]phosphonate
616-639-9 78620-07-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]manganate(3-)
234-282-3 11065-74-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [μ-[3-[[4'-[[6-benzamido-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-)
278-174-4 75284-35-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)]
949-050-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-)
278-145-6 75234-41-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
289-068-2 85959-73-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
259-830-9 55809-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
282-438-4 84204-70-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
260-892-4 57674-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
277-381-7 73324-01-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
260-906-9 57693-14-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
278-127-8 75214-58-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
263-319-6 61916-41-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
276-677-3 72479-30-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
277-759-1 74196-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III)
400-810-8 106084-79-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium dihydrogen -N,N-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]]glycinate
235-979-5 13078-36-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hexafluoroaluminate
237-410-6 13775-53-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
281-889-4 84057-71-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
289-142-4 86024-59-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen diphosphate
238-735-6 14691-80-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
205-758-8 150-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogendicarbonate
208-580-9 533-96-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium mono-(5-(1,2-dihydroxethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydro-furan-3-yl)phosphate
425-180-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium mono-(5-(1,2-dihydroxethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydro-furan-3-yl)phosphate
425-180-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium N-(3-propionato)-.sc.l.sc.-aspartate
422-090-4 172737-80-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium nitrilotriacetate
225-768-6 5064-31-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium orthophosphate
231-509-8 7601-54-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate]
279-091-6 79135-90-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trimetaphosphate
232-088-3 7785-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
tri{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]oxy}(vinyl)silane
701-301-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Troclosene sodium
220-767-7 2893-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TROYSOL LAC
452-570-9 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2