Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
tert-Butyl ((7R,9R)-9-{2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-6,10-dioxasprio[4.5]dec-7yl)acetate
920-205-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (1R,3S,4S)-3-(5-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
800-428-5 1256387-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
609-213-9 361440-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
945-962-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(4-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
813-157-2 1007882-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-[4-(4'-{2-[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl}biphenyl-4-yl)-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
941-432-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-carbamoyl-2,3-dihydropyrrole-1-carboxylate
615-204-0 709031-38-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-{4-[(6S)-10-{2-[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl}-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-yl]-1H-imidazol-2-yl}pyrrolidine-1-carboxylate
813-165-6 1369595-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S,4S)-2-[4-(2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-9-yl)-1H-imidazol-2-yl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
807-100-0 1378391-45-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-3-oxopropyl)carbamate
813-660-7 143885-59-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
609-144-4 355806-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3S,5S)-3-isopropyl-5-((2S,4S)-tetrahydro-4-isopropyl-5-oxo-furan-2-yl)-2-oxo-pyrrolidine-carboxylate
472-680-0 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl (3S,6S)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-6-chloro-6-((3aS,4S,6S,7aR)-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo[d][1,3,2]dioxaborol-2-yl)hexanoate
811-363-7 1681053-96-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
407-620-4 33610-13-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate
939-899-8 1441670-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-{2-[(1R,3S,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-5-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate ethanedioate (1:1)
941-126-4 1499193-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (S)-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate
626-262-1 35150-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]hydrazinecarboxylate
606-022-2 184177-88-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl 2-bromopropanoate
675-664-3 39149-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-ethylperoxyhexanoate
221-110-7 3006-82-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-hydroxyisobutyrate
252-952-3 36293-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate
617-776-7 85909-08-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazinecarboxylate
606-396-7 198904-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate
236-050-7 13122-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoate
800-303-5 1083057-14-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-[6-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropyl]carbonyl}amino)-3-methylpyridin-2-yl]benzoate
800-308-2 1160221-25-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 3-Cyano-4-oxo-pyrrolidine-1-carboxylate
700-004-9 175463-32-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
627-725-0 398489-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-oxobutanoate
216-904-5 1694-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 3-oxobutanoate
216-904-5 1694-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
801-163-8 571189-16-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl 4-({6-[7-cyclopentyl-6-(dimethylcarbamoyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino}pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
810-753-4 1374639-78-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-459-8 1628047-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
810-257-8 889858-12-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
941-919-5 1228780-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylate hydrochloride (1:1)
813-852-0 1256584-77-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-[2-(4-ethyl-3-iodophenyl)propan-2-yl]-1H-indole-3-carboxylate
812-677-7 1256584-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [(1S,3R)-3-hydroxycyclopentyl]carbamate
807-383-0 167465-99-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [(2S,3R)-3-hydroxy-4-(isobutylamino)-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
605-203-3 160232-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl [(5-carbamoyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]methylcarbamate
814-218-6 1643141-19-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl [(7R,9R)-9-(cyanomethyl)-6,10-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]acetate
920-979-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [2-({[1-methyl-5-(tritylamino)-1H-pyrazol-4-yl]carbamoyl}amino)ethyl]carbamate
614-818-6 689293-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [2-({[1-methyl-5-(tritylamino)-1H-pyrazol-4-yl]carbamoyl}amino)ethyl]carbamate
614-818-6 689293-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl acetate
208-760-7 540-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl acrylate
216-768-7 1663-39-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl bromoacetate
226-133-6 5292-43-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl carbazate
212-795-3 870-46-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl chloroacetate
203-506-1 107-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl hypochlorite
208-072-7 507-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl isocyanate
216-544-9 1609-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl methacrylate
209-548-7 585-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl methyl ether
216-653-1 1634-04-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl methyl(2-oxopropyl)carbamate
807-710-7 532410-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(4-chloro-2-formylphenyl)carbamate
839-772-6 260559-52-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(4-chlorophenyl)carbamate
674-120-2 18437-66-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate
696-236-2 111652-20-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl N-[(1S,3R)-3-acetylcyclopentyl]carbamate
815-083-6 204913-01-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-[(E)-(4-pyridin-2-ylphenyl)methylideneamino]carbamate
918-454-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl nitrite
208-757-0 540-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl perbenzoate
210-382-2 614-45-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxyisobutyrate
203-650-5 109-13-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl peroxyneodecanoate
247-955-1 26748-41-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxypivalate
213-147-2 927-07-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl rel-(3R,5S,6E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
603-330-9 129332-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl rel-(3R,5S,6E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
603-330-9 129332-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl tert-butyldimethylsilyl [(2S)-2-(benzyloxy)propylidene]carbonohydrazonate
925-662-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-[3-hydroxyadamantan-1-yl]-2-oxoethyl}carbamate
687-691-8 709031-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S,3S)-3-{(S)- hydroxy[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-4-methyl-1-[ (2S,4S)-5-oxo-4-(propan-2-yl)tetrahydrofuran-2-yl ]pentyl}carbamate
700-317-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl α,α-dimethylbenzyl peroxide
222-389-8 3457-61-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tert-butyl(1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
469-310-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxan-4-yl)acetate
432-810-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxan-4-yl)acetate
432-810-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tert-butyl-2-methyl-2-(methylsulfonyloxy) propanoate
815-960-3 1350817-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl-4-methoxyphenol
246-563-8 25013-16-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl-dimethyl-piperazin-1-ylsilane
815-305-1 138938-64-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-Butylammonium-(3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1'S,2'S,8'S,8a'R) -2'-methyl-8'-[(2"S)-2"-methyl-butoxy]-1',2',3',7',8',8a'-hexahydro-napht-1-yl] heptanoate
451-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylarsine
423-320-6 4262-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylchlorodimethylsilane
242-042-4 18162-48-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylchlorodimethylsilane
242-042-4 18162-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
274-102-0 69739-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylhydrazine monohydrochloride
231-001-6 7400-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyllithium
209-831-5 594-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylmagnesium chloride
211-638-6 677-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylphosphine
423-330-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-dodecanethiol
246-619-1 25103-58-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl 2-ethylperoxyhexanoate
211-687-3 686-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl hydroperoxide
222-321-7 3425-61-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl peroxypivalate
249-530-6 29240-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentylbenzene
218-076-0 2049-95-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert.butyl amine salt of (+)-(3R, 5S)-7[4-(4-Fluorophenyl)-6-Isopropyl-2 [methyl-(methylsulfonyl amino] pyrimidin-5-yl]-3,5- dihydroxy-6(E)- heptenoic acid
682-385-0 917805-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetra potassium 5,5'-[ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-buyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalate
700-616-6 849608-59-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra(isobutyl)thioperoxydicarbamic acid
221-312-5 3064-73-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-C6-10-(even and linear)-alkyl benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
700-623-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-n-butyl titanate, polymer with water
500-687-1 162303-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-n-butylammonium 9-(2-dodecanoyloxycarbonylphenyl)-2,4,5,7-tetrabromo-3-oxo-3H-xanthen-6-olate
422-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
262-819-1 61495-96-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dichloride
237-489-7 13815-17-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dihydroxide
270-241-6 68413-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dinitrate
237-078-2 13601-08-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum (II) diacetate
457-310-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dichloride
237-706-5 13933-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminezinc(2+) carbonate
254-099-2 38714-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraamminopalladium sulfate
426-980-3 13601-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
418-520-5 183130-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 5-(4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)-6-sulfonato-1-naphthylazo)isophthalate
405-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium decachloro-μ-oxodiruthenate(4-)
286-924-7 85392-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate
245-022-3 22473-78-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium hexamolybdate
235-650-6 12411-64-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabismuth triorthosilicate
810-509-7 14708-87-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabromophthalic anhydride
211-185-4 632-79-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium 2-amino-6-iodopurinate
424-710-9 156126-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium acetate
234-101-8 10534-59-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium butyltriphenylborate
418-080-4 120307-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydroxide
218-147-6 2052-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
251-658-2 33725-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium acetate
250-139-8 30345-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium bromide
221-487-8 3115-68-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydrogen difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydroxide
238-528-0 14518-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylthioperoxydicarbamic acid
216-652-6 1634-02-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutyltin
215-960-8 1461-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylurea
224-929-8 4559-86-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-μ-hydroxy(μ-methacrylato-O:O')dichromium
239-147-2 15096-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloroauric acid
240-948-4 16903-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorobis(4-cymene)diruthenium(II)
435-530-5 52462-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachlorodecaoxide
420-970-2 92047-76-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachloroethylene
204-825-9 127-18-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracosanol
208-043-9 506-51-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracycline
200-481-9 60-54-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracycline hydrochloride
200-593-8 64-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecaaluminium tetrastrontium pentacosaoxide, dysprosium and europium doped
700-697-8 264145-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecafluorohexane
206-585-0 355-42-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecamethylhexasiloxane
203-499-5 107-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecan- l-ol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-059-7 27306-79-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecan-1-ol, propoxylated, esters with propionic acid
1 - 2.5 moles propoxylated
500-258-9 74775-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecane
211-096-0 629-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecanedioic acid
212-476-9 821-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecanol
204-000-3 112-72-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1