Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sulfaguanidine
200-345-9 57-67-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfapyridine
205-642-7 144-83-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfapyridine
205-642-7 144-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfates of potassium, sodium and calcium, byproduct from fermentation
942-582-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfathiazole sodium
205-638-5 144-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfite liquors and Cooking liquors, green
A solution obtained by dissolving the chemicals recovered in the alkaline pulping process in water.
268-612-2 68131-30-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfite liquors and Cooking liquors, white
The solution formed by reacting the sodium salts of green liquor with calcium hydroxide.
268-615-9 68131-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonation products of (N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline, monohydrochloride and 4,4'-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis[N-phenylaniline], monohydrochloride), sodium salts
944-086-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of dipotassium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
938-999-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of disodium sulfite with (esterification products of C10-16 (even numbered) alkyl polyglycosides with maleic anhydride)
940-678-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of disodium sulfite with (esterification products of C9-11 (branched and linear) Alkyl Polyglycosides with maleic anhydride)
700-855-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, alkane, sodium salts
271-774-7 68608-15-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, compds. with triethanolamine
288-492-5 85736-79-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts
931-534-0 68439-57-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
307-055-2 97489-15-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-18-alkane hydroxy and C12-20-alkapolyene and C14-18-alkene and C12-20-alkene hydroxy, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl alkene and C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl hydroxy sulfonic acid sodium salt and SDA Reporting Number: 03-059-04.
273-105-4 68937-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum
263-092-3 61789-85-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, barium salts
263-140-3 61790-48-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
263-093-9 61789-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, magnesium salts
263-094-4 61789-87-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
271-781-5 68608-26-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, shale-oil, sodium salts
297-668-0 93686-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonium compounds, C11-14-alkylbis(hydroxyethyl), 2-hydroxyethyl sulfates (salts)
278-855-6 78169-20-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfur
231-722-6 7704-34-9 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C10-12 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
939-408-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C12-14 (even numbered)-alkyl esters, (2-hydroxylpropyl)ammonium salts
944-459-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C16-C18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
944-399-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C12-13-branched and linear alkyl) esters, sodium salts
931-974-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C16-18 and C18-unsatd. alkyl) (even numbered) esters, sodium salts
939-331-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with ethanolamine
942-322-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-265-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, potassium salts
939-693-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, magnesium salts
292-222-1 90583-23-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts
287-809-4 85586-07-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-16-alkyl esters, sodium salts
277-362-3 73296-89-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-C18 alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 16-062-04.
273-257-1 68955-19-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C14-16 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
943-502-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C16-18-alkyl esters, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C18 alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number: 19-062-04.
273-258-7 68955-20-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C16-20-alkyl esters, sodium salts
293-917-2 91648-55-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-10 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
939-332-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with triethanolamine
939-262-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even-numbered)-alkyl esters, ammonium salts
939-291-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-14 (even-numbered)-alkyl esters, ammonium salts, compds. with triethanolamine
939-606-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C8-18 (even numbered)-alkyl esters, magnesium salts, compds. with triethanolamine
939-412-9 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C9-11-alkyl esters, sodium salts
282-968-6 84501-49-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C9-12-alkyl esters, sodium salts
944-243-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric Acid, waste gas washing, copper smelting
922-670-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sulfuric acids, C9-11-iso-C10 rich, alkyl esters, sodium salt
947-329-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfurous acid, lead salt, dibasic
263-467-1 62229-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulisobenzone
223-772-2 4065-45-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphamidic acid
226-218-8 5329-14-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphamidic acid
226-218-8 5329-14-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphanilamide
200-563-4 63-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphanilic acid
204-482-5 121-57-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphanilic acid
204-482-5 121-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphoacetic acid
204-627-2 123-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphonation product of diisopropylbenzene, neutralised by sodium hydroxide
939-651-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphophthalic acid derivatives reaction products of fatty alcohol C12-C14 and sodium hydroxide
916-461-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphosuccinic acid
225-898-3 5138-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphur dichloride
234-129-0 10545-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphur dioxide
231-195-2 7446-09-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphur hexafluoride
219-854-2 2551-62-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphur trioxide
231-197-3 7446-11-9 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphur trioxide--pyridine (1:1)
247-683-3 26412-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphur trioxide--trimethylamine (1:1)
221-614-7 3162-58-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphuric acid
231-639-5 7664-93-9 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphuric acid
231-639-5 7664-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphuric acid, compound with graphite
235-819-4 12777-87-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphuric diamide
232-262-9 7803-58-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphuryl dichloride
232-245-6 7791-25-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulpiride
239-753-7 15676-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sumilizer GP
442-450-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SUNA
414-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sunflower oil, ester with sorbitol
306-248-9 96690-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Superphosphates
Substance obtained by treating phosphate rock with sulfuric acid or a mixture of sulfuric and phosphoric acids. Composed primarily of calcium phosphates and calcium sulfate.
232-379-5 8011-76-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Superphosphates, concd.
Substance obtained by acidulating phosphate rock with phosphoric acid. Normally characterized as containing 40% or more available phosphoric oxide (P2O5). Composed primarily of calcium phosphate.
266-030-3 65996-95-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
SX9509
422-750-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SYL-OFF(R) 7690 (LIS)
421-970-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Synthetic amorphous magnesium silicate, with molar ratio (SiO2:MgO) range of 1.4-4
701-065-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Synthetic resin, a reaction product of 4,4'-bis(N-maleimido)diphenylmethane with 3-aminobenzoic acid hydrazide
619-370-5 98725-11-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SYNTHOESTER DRS 94-848
432-650-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Synthon A
467-670-8 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Synthon B
467-680-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Syrups, corn, hydrogenated
270-337-8 68425-17-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Syrups, Wheat, Hydrolyzed Starch
931-687-3 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
SZ-1012
440-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SÄUREBRAUN 4126
404-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-159
485-120-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
T-188
427-010-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-192
427-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-209
417-990-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-249
427-130-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-312
427-890-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3599
400-590-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3811A15
440-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3FCL.F
412-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-3FCLF
412-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-405
426-560-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-493
430-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-5658 CURATIVE
415-330-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-5FCLF
413-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T-6627
425-060-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
t-Butyl (2S,2aS,5aR)-1-azabicyclo[3.3.0] oct-2-carboxylate monooxalate salt
478-200-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
t-Butyl (2S,2aS,5aR)-1-azabicyclo[3.3.0] oct-2-carboxylate monooxalate salt
478-200-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
t-Butyl (2S,2aS,5aR)-1-azabicyclo[3.3.0] oct-2-carboxylate monooxalate salt
478-200-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
T001378
423-080-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T001790
425-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T001830
432-940-6 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
T002260
439-990-8 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TA 02849
435-070-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
TA 03548
438-920-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tagetes minuta, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tagetes minuta, Compositae.
294-862-7 91770-75-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Talc (Mg3H2(SiO3)4)
238-877-9 14807-96-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil
A complex combination of tall oil rosin and fatty acids derived from acidulation of crude tall oil soap and including that which is further refined. Contains at least 10% rosin.
232-304-6 8002-26-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tall oil 2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl) thio]ethyl esters
430-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tall Oil Fatty Acids, compounds with 2-(2-aminoethoxy) ethanol
946-398-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil pitch, reaction product with triethylene glycol
941-532-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, compd. with diethanolamine
268-452-3 68092-28-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, compd. with ethanolamine
268-069-1 68002-54-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, compd. with triethanolamine
268-453-9 68092-29-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, maleated
268-859-6 68152-93-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, polymd., oxidized
683-326-1 68815-17-8 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, potassium salt
271-968-1 68647-71-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, reaction products with diethylenetriamine
268-776-5 68140-14-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, reaction products with ethanolamine
946-410-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall oil, sodium salt
266-037-1 65997-01-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids oligomeric reaction products with triethylenetriamine and gylcidyl tolyl ether
919-898-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids salts of condensation products of tall-oil fatty acids with diethanolamine and triethanolamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall-oil pitch
The residue from the distillation of tall oil. It contains primarily high-boiling esters of fatty acids and rosin. It may also contain neutral materials, free fatty acids and rosin acids.
232-414-4 8016-81-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tallow, lithium salt
271-784-1 68608-50-4 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tamoxifen
234-118-0 10540-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tangled Multi-Walled Carbon Nanotubes 701-160-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tangor, Murcote, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Citrus reticulata, x C. sinensis, Rutaceae.
297-672-2 93686-22-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tannins
Gallic acid derivatives found in nutgalls, bark and other plant parts, especially oak bark.
215-753-2 1401-55-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tantalum
231-135-5 7440-25-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tantalum carbide
235-118-3 12070-06-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tantalum pentachloride
231-755-6 7721-01-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
TAPS
445-030-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tar acids, 3,5-xylenol fraction
The fraction of tar acids, rich in 3,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar acids.
284-896-0 84989-07-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar acids, brown-coal gasification
A complex combination of organic compounds obtained from brown coal gasification. Composed primarily of C6-10 hydroxy aromatic phenols and their homologs.
295-536-7 92062-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar acids, coal, crude
The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.
266-019-3 65996-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar acids, distn. residues
A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60°C to 80°C (140°F to 176°F).
306-251-5 96690-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar acids, methylphenol fraction
The fraction of tar acid rich in 3- and 4-methylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.
284-892-9 84989-04-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar acids, xylenol fraction
The fraction of tar acids, rich in 2,4- and 2,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.
284-895-5 84989-06-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tar bases, coal, crude
The reaction product obtained by neutralizing coal tar base extract oil with an alkaline solution, such as aqueous sodium hydroxide, to obtain the free bases. Composed primarily of such organic bases as acridine, phenanthridine, pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.
266-018-8 65996-84-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar bases, coal, lutidine fraction
293-766-2 91082-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar bases, coal, lutidine fraction
293-766-2 91082-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar bases, coal, picoline fraction
Pyridine bases boiling in the range of approximately 125°C to 160°C (257°F 320°F) obtained by distillation of neutralized acid extract of the base-containing tar fraction obtained by the distillation of bituminous coal tars. Composed chiefly of lutidines and picolines.
295-548-2 92062-33-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar, brown-coal, low-temp.
A tar obtained from low temperature carbonization and low temperature gasification of brown coal. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and cyclic aromatic hydrocarbons, heteroaromatic hydrocarbons and cyclic phenols.
309-886-6 101316-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar, coal, high-temp.
The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. A black viscous liquid denser than water. Composed primarily of a complex mixture of condensed ring aromatic hydrocarbons. May contain minor amounts of phenolic compounds and aromatic nitrogen bases.
266-024-0 65996-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar, Pinus Sylvestris L. A complex combination distillate produced from trunks, stumps and roots of Pinus sylvestris L. by a traditional pine tar pit, kiln or retort process.
947-701-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar, wood
A complex combination of organic compounds separated after condensation of the vapors from the destructive distillation of wood.
294-436-0 91722-33-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tara gum
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. Caesalpinia, Leguminosae.
254-409-6 39300-88-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tartaric anhydride dibenzoate
241-621-9 17637-11-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TBL
418-560-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TBT-DET
446-230-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TBYT
423-440-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCA
211-479-2 650-51-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TCD-DI-HEA
418-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCD-Dial roh ex B6334 SOD
906-573-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TCD-Diol roh ex B6406 SOD
906-574-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TCO
446-820-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPC
434-390-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPM
434-220-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPY
432-830-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TDI Biuret
701-017-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TECHMORE VG 3101L
429-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Teclothiazide
224-253-3 4267-05-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TEGUDORPHINE
427-760-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Telajet Black E-AS VP 2115
434-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TELEPHOTO 1
423-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tellurium
236-813-4 13494-80-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tellurium dioxide
231-193-1 7446-07-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terbium
231-137-6 7440-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terbium trinitrate
233-138-7 10043-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
terephtalic acid compound with diamines
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalaldehyde
210-784-8 623-27-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalaldehyde
210-784-8 623-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terephthalic acid
202-830-0 100-21-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalonitrile
210-783-2 623-26-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terephthaloyl dichloride
202-829-5 100-20-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
TERON N-718K
427-830-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Terpene and terpenoids, sunflower (Helianthus annuus) oil
457-800-1 666723-01-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Terpene Dimers
948-032-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene hydrocarbon alcohols, terpene processing by-products
945-149-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpenes and Terpenoids, sinpine
272-842-9 68917-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, α-pinene fraction, oligomers
500-245-8 70750-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terphenyl
247-477-3 26140-60-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terphenyl, hydrogenated
262-967-7 61788-32-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpineol
232-268-1 8000-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TERRESTRAL
429-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-)
938-781-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TERT-AMYL OXALATE
437-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2