Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 16 december 2019. Database contains 22577 unique substances and contains information from 97602 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Cinnamonitrile
217-552-5 1885-38-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl butyrate
203-128-7 103-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl formate
203-223-3 104-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl propionate
203-124-5 103-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cis-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
267-747-4 67914-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
citric acid, esters with dodecan-1-ol
944-802-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellyl butyrate
205-463-4 141-16-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Clioquinol
204-984-4 130-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Clorofene
204-385-8 120-32-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt zinc silicate blue phenacite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77366.
270-208-6 68412-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cobalt(2+) dihydrogen 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-dinitrilo)tetraacetate
825-116-6 24704-41-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt(2+) disulphamate
237-834-1 14017-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, sulfonated, sodium salts
290-971-9 90294-83-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobaltate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine (1:1)
243-855-7 20506-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobaltate(3-), bis[4-[4-[[4-[4-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium
278-140-9 75214-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium
285-249-5 85049-76-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coke (coal), naphtha cracking ethylene manuf. by-product
Coke formed by cooling, to approximately 1500°C, hot acetylene containing split gases from aromatic residual oil produced from ethylene production by naphtha cracking at 800°C to 900°C (427°F to 482°F) (coal derived).
305-500-5 94581-02-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
complex reaction mass of Chinese gum rosin post reacted with acrylic acid
434-230-1 144413-22-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
complex reaction mass of Chinese gum rosin post reacted with acrylic acid
434-230-1 144413-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Complexation products of bismuth(3+) neodecanoate with propane-1,2-diol, propoxylated and 2,2',2'',2'''-ethylenedinitrilotetraethanol
948-264-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete obtained from lichen of Evernia prunastri(Parmeliaceae) by extraction with a mixture of polar and apolar solvents
947-295-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete obtained from lichen of Pseudevernia furfuracea (syn evernia furfuracea)(Parmeliaceae) by extraction with a mixture of polar and apolar solvents
947-299-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Lavandula Hybrida (Lamiaceae) obtained from the flowering plant by organic solvent extraction
946-009-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Rosa Damascena (Rosaceae) obtained from fresh flowers by extraction with an apolar solvent
946-638-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of phenol and salicylaldehyde
947-320-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper complex of ({4-halo-6-[methyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-hydroxy-[{2-[(2-hydroxyl-5-sulfonatophenyl)diazenyl]-4,5-dimethoxyphenyl} diazenyl]polycycledisulfonic acid, tetrasodium salt
442-640-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper dioleate
214-307-4 1120-44-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phtalocyanine monosulfonated and disulfonated
700-870-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phthalocyanine direct dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
906-875-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
907-126-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethane-1,2-diamine
907-262-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper(II) methanesulfonate
405-400-2 54253-62-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, [[2-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts
275-060-6 70955-64-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, [[3-(cyclohexylamino)propyl]amino]sulfonyl derivs.
309-627-7 100545-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts
276-012-7 71786-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, diamminebis(nitrato-kO)
604-942-9 15414-04-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’-bis(diazonium) dichloride with N-(2,4-dialkylphenyl)-3-oxobutanamide and potassium 4-[(3-oxobutanoyl)amino]substituted benzene and their basic aluminium and earth alkali metal salts
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(3-), [3-[2-[5-(hydroxy-κO)-4-[2-[1-(hydroxy-κO)-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl-κN1]-2-methylphenyl]diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium (1:3)
616-328-8 76359-37-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(3-), [3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, potassium sodium
287-791-8 85585-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [2-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-(hydroxy-kO)-6-[2-[2-[2-[2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN1]-4,5-dimethoxyphenyl]diazenyl-kN2]-1,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, hydrogen sodium (1:2:2)
700-941-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[azobis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]di-, ammonium sodium
276-982-1 72905-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(6-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(8-)]-, pentasodium hydrogen, (SP-4-3)-
268-655-7 68132-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with glycidyl tolyl ether
291-130-9 90341-97-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl(ethyl)amine
226-733-8 5459-93-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclohexylmethyl biphenyl-4-ylacetate
807-890-7 1609672-24-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclomaltodextrin glucanotransferase
618-522-8 9030-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopenta[c]cyclopropa[g][1,6]diazacyclotetradecine-12a(1H)-carboxylic acid, 2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydro-2-[[7-methoxy-8-methyl-2-[4-(1-methylethyl)-2-thiazolyl]-4-quinolinyl]oxy]-5-methyl-4,14-dioxo-, (2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-
618-844-9 923604-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cymbopogon winterianus, ext., reaction products with acetone
305-053-6 94333-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cypress, Cupressus sempervirens, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cupressus sempervirens, Pinaceae.
283-626-9 84696-07-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L- Menthol / D,L-Isomenthol
947-851-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L-DIETHYL TARTRATE
629-770-1 57968-71-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
241-240-8 17199-29-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucitol monolaurate
247-888-8 26657-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-gluconic acid, cyclic 4,5-ester with boric acid, calcium salt (2:1)
227-264-1 5743-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides, 2-hydroxy-3-sulfopropyl ethers, sodium salts
830-086-2 742087-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates
941-129-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-pentose, oligomeric, C14 and C18 alkyl glycosides
940-643-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DCNS 170 (Hydrolysed)
481-930-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-2-naphthyl acetate
234-054-3 10519-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydrospiro[furan-2(3H),5'-[4,7]methano[5H]indene]
270-887-9 68480-11-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol, acetylated
939-633-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
271-516-3 68583-51-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl 2-ethylhexanoate
298-078-6 93777-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyltrimethoxysilane
422-350-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deuterium oxide
232-148-9 7789-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(µ-2,2´,2´´-nitrilotris(ethanol)-diperchlorato)dinatrium
605-047-6 156157-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-mu-chloro-bis(hapto-1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I)
235-157-6 12092-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl dicarbonate
246-240-1 24424-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl α,α,α',α'-tetramethyl-(p-phenylenedimethylene) diperoxide
220-479-1 2781-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium titanium pentaoxide
234-456-9 12004-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium tris[4-hydroxy-3-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
281-848-0 84041-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammineplatinum(II) nitrite
238-203-3 14286-02-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-)
304-038-1 94233-08-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium dihydroxybis[lactato(2-)-O1,O2]titanate(2-)
265-409-0 65104-06-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium tartrate
221-618-9 3164-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diarsenic triselenide 215-119-5 1303-36-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-one
218-737-3 2222-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl sulphoxide
210-668-7 621-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl trithiocarbonate
460-390-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutoxy(dimethyl)silane
216-467-0 1591-02-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
217-192-9 1770-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl carbonate
208-816-0 542-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutylbis(dodecylthio)stannane
214-688-7 1185-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin maleate
201-077-5 78-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicadmium tin tetraoxide
700-126-2 12185-56-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicarbonyl(pentane-2,4-dionato-O,O')rhodium
238-947-9 14874-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trioxide
215-718-1 1345-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
254-100-6 38720-66-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium
237-744-2 13965-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorododecylmethylsilane
242-286-1 18407-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
253-930-6 38436-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
277-551-0 73609-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyltetradecylsilane
261-596-8 59086-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene, mixed isomers
249-236-8 28804-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Didysprosium trioxide
215-164-0 1308-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
221-391-6 3084-40-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate, compound with 2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol (1:1)
271-272-8 68527-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Digadolinium dizirconium heptaoxide
811-367-9 11073-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydro-3-[3-(triethoxysilyl)propyl]furan-2,5-dione
297-566-6 93642-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
219-091-5 2353-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
258-272-3 52953-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen bis[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''][hydroxyacetato(2-)-O1,O2]titanate(2-), branched and linear
271-571-3 68585-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydronicotinamide-adenine dinucleotide, disodium salt
210-123-3 606-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopropanolammonium p-toluenesulphonate
603-351-3 129678-02-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium disodium (5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroxy-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroxy-1:2-κ-2-O3,O3'-biphenyl-4,4'-ylenebisazo-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaphthalene-2,7-disulfonato(8)))dicuprate(2-)
407-230-4 126637-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium salicylate
254-228-2 38970-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxydiphenylsilane
229-929-1 6843-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethyloctadecylsilane
274-936-5 70851-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethylvinylsilane
240-816-6 16753-62-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl (dimethoxyphosphinyl)succinate
220-518-2 2788-26-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl azelate
217-060-0 1732-10-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl heptanedioate
217-057-4 1732-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl octadecanedioate
604-582-2 1472-93-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phosphonate
212-783-8 868-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl-(3-(4-methylamino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracen-1-ylamino)propyl)propylammonium bromide
481-170-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl](3-sulphopropyl)ammonium hydroxide
222-860-8 3637-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl][2-oxo-2-(tetradecyloxy)ethyl]ammonium chloride
272-964-2 68921-83-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium 2,4-dichlorophenoxyacetate
217-915-8 2008-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium chloride
208-046-5 506-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis(octadecyloxy)silane
249-385-9 29043-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane
273-028-6 68928-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyltin dichloride
212-039-2 753-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimolybdenum trizinc nonaoxide
245-322-4 22914-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dinaphtho[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]perylene-5,10-dione, (9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino derivs.
291-174-9 90342-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dinotefuran (ISO); 1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine
605-399-0 165252-70-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dioctadecyl N-dodecanoyl-L-glutamate
807-033-7 55258-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyl sebacate
219-411-3 2432-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyltin di(acetate)
241-555-0 17586-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioxybenzone
205-026-8 131-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipentylammonium dipentyldithiocarbamate
276-172-8 71902-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylsilanediol
213-427-4 947-42-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium 4,4'-bis[6-anilino-4-[bis(2-hydroxyethyl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
275-279-7 71230-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dihydrogen 4-[5-[3-carboxylato-5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]penta-2,4-dienylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
257-479-6 51858-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dodecenylsuccinate
260-612-0 57195-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
603-073-2 12549-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium methanedisulphonate
228-543-0 6291-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetraoxomolybdate
236-599-2 13446-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium titanate(2-)
261-919-2 59766-31-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium dizirconium heptaoxide
832-253-5 12165-18-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium trioxide
234-845-3 12036-32-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropoxymethane
208-021-9 505-84-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropyl peroxydicarbonate
240-211-7 16066-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropylamine
205-565-9 142-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Yellow 169
407-250-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirubidium oxide
241-993-2 18088-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disilver(1+) sulphate
233-653-7 10294-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium (Z)-1-(octadec-9-enyl) 2-sulphonatosuccinate
303-773-5 94213-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-374-6 72139-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
240-267-2 16102-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-(azodi-p-phenylene)bis[6-methylbenzothiazole-7-sulphonate]
233-311-7 10114-47-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[5-tert-butylbenzenesulphonate]
280-116-8 83006-67-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[3-bromo-5-butyltoluene-4-sulphonate]
277-429-7 73398-29-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,4-diamino-3-{[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-5-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}benzenesulfonate
919-701-6 503157-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphonato-phenyl)azo]benzoate, reaction products with chromium triacetate
946-871-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[(dodecyloxy)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-127-2 71873-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazenyl]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-benzenesulfonate
412-720-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[4-[[2-cyano-3-[4-[methyl(2-sulphonatoethyl)amino]phenyl]-1-oxoallyl]amino]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
219-694-3 2498-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulphonatophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
278-154-5 75268-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
281-619-5 84000-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-[N-hydroxy-N-(2-sulfonatoethyl)amino]ethane-1-sulfonate
407-370-6 133986-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-oxoglutarate
206-167-8 305-72-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3(or 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylate
252-305-5 34977-63-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
233-316-4 10114-86-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(4,6-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate)
229-398-6 6507-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[sulphonylbis[p-phenyleneazo(5-imino-3-methyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
275-148-4 71033-19-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
224-909-9 4548-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,2'-dimethyl-4'-[[4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
228-779-4 6358-57-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,4-bis(2-methylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
274-402-1 70210-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulphonato-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
276-516-7 72243-90-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(azo)]bisnaphthalene-1-sulphonate
224-924-0 4553-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate
205-117-2 133-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonate
946-997-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[4-anilino-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
241-883-4 17958-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
265-633-9 65212-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate
205-741-5 149-45-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,8-diamino-1,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2,6-disulphonate
220-678-3 2861-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, mono[(p-nitrophenyl)azo] mono[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo] derivative
283-039-8 84522-43-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1