Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Manganese, 3-hydroxy-4-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 15880:2.
252-525-1 35355-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese, [[2,2',2''-[nitrilotris[2,1-ethanediyl(nitrilo-.kappa.N)methylidyne]]tris[phenolato-.kappa.O]](3-)]-, (OC-6-22)-
479-540-8 61007-89-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Marjoram, sweet, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Origanum majorana, Labiatae.
282-004-4 84082-58-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Matricaria recutita, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Matricaria recutita, Compositae.
282-006-5 84082-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Menadione
200-372-6 58-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mentha citrata, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Mentha citrata, Labiatae.
285-378-7 85085-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Merbromin 204-933-6 129-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptamine
200-463-0 60-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid, monoester with propane-1,2,3-triol
250-264-8 30618-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercury sulphate 231-992-5 7783-35-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Metam-sodium 205-293-0 137-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacryloamidopropyl-pentamethyl-1,3-propylene-2-ol-ammonium dichloride
617-909-9 86702-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanedisulphonic acid
207-966-4 503-40-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanetrisulphonic acid
259-097-5 54322-33-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxycyclododecane
221-053-8 2986-54-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluoroethenyloxy)butanoate
700-677-9 19190-61-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-ethylhexanoate
212-429-2 816-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
218-301-2 2110-78-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 2-{[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]oxy}benzoate
940-793-9 1432505-97-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
215-947-7 1458-18-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 3-aminopyrazinecarboxylate
240-387-5 16298-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 3-pyridyl ketone
206-496-7 350-03-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
601-325-6 114772-38-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4(or 1)-isopropyl-1(or 4)-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylate
273-453-7 68966-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-(acetylamino)-5-bromo-o-anisate
223-841-7 4093-34-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-[2-[4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phenyl]vinyl]benzoate
241-949-2 18039-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-[4-(4-methoxybenzoylamino)-3-nitrophenyl]-3-methyl-4-oxo-butyrate
426-290-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
418-900-0 42558-54-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 5-amino-4-cyano-3-methylthiophene-2-carboxylate
700-422-1 61320-65-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl abietate
204-832-7 127-25-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cyclohexylacetate
700-789-8 14352-61-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cyclopentylideneacetate
254-837-3 40203-73-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl hydrogen octadecylphosphonate
246-905-6 25371-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl isonicotinate
219-546-8 2459-09-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl methanesulphonate
200-625-0 66-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl myristate
204-680-1 124-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-DL-alaninate
258-237-2 52888-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-[3-(acetylamino)-4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]phenyl]-N-(3-methoxy-3-oxopropyl)-β-alaninate
274-828-8 70729-65-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-ethyl-N-[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]-β-alaninate
257-779-7 52239-04-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl non-2-enoate
203-908-7 111-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl o-toluate
201-932-2 89-71-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl propionate
209-060-4 554-12-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl stearate
203-990-4 112-61-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl trans-3-oxo-2-pentylcyclopentanecarboxylate
700-527-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl-tris acetonoximo-silane
640-410-2 2594-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylammonium chloride
209-795-0 593-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyltriphenylphosphonium chloride
418-400-2 1031-15-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Middle distillate from refinery proces cofeeding vegetable oil
938-793-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixed metal oxide complex
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-5-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate and hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-7-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of mono-, di- and triesters obtained with glycerol and a mixture of 12-hydroxystearic acid and stearate of 12-hydroxystearic acid
460-380-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
mixture of two components: 1. N-(1,3- dimethylbutyl)-N´- phenyl-p-phenylenediamine 2. N1-(1,3-dimethylbutyl)- N4-(4-(1-methyl-1- phenylethyl)phenyl)ben zene-1,4-diamine
448-020-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Molybdenum zinc tetraoxide
237-377-8 13767-32-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono- and/or di- and/or tri(1-phenylethyl)-m-cresol and p-cresol
700-427-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulfonic acid
943-853-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Monophosphothiamine
208-536-9 532-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
monopotassium [(E)-3-oxido-4-((1-oxido-8-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate (4-)]chromate(1-)]
947-941-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate), dodecasodium salt
241-253-9 17211-15-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Myrcenyl acetate
214-262-0 1118-39-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Myrtus communis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Myrtus communis, Myrtaceae.
282-012-8 84082-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N'-[3-[[[(Dimethylamino)carbonyl]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]-n,n-dimethyl-urea
690-928-8 39992-90-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,2-dimethyl-N-phenylbutyramide
282-817-4 84434-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octyl]urea
445-760-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N''-ethylenebis[N'-[2-methyl-5-[[(octadecylamino)carbonyl]amino]phenyl]urea]
303-345-8 94166-50-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N',N''-tributyl-1-methylsilanetriamine
240-462-2 16411-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5H-dinaphtho[2,3-a:2',3'-i]carbazole-4,9-diyl)bis(benzamide)
205-044-6 131-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5H-dinaphtho[2,3-a:2',3'-i]carbazole-6,9-diyl)bis(benzamide)
219-169-9 2379-81-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene)bis(octylammonium) dichloride
274-861-8 70775-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-1,6-hexanediylbis(N-(2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl)formamide
413-610-0 124172-53-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis(3,3-dimethylbutan-2-yl)hexane-1,6-diamine
682-872-8 957787-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis[2-hydroxy-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)propyl]-N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diaminium dichloride
700-737-4 1220100-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-dibutyl-N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)-6-(pyrrolidin-1-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
940-393-4 1702355-94-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-hexamethylenebis(cinnamylideneamine)
205-429-9 140-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine)
211-743-7 693-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methylenebis[methacrylamide]
219-102-3 2359-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methylenedistearamide
203-657-3 109-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N',-tetrakis(2-hydroxyethyl)hexanediamide
405-370-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline
210-043-9 603-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetrakis(2,3-epoxypropyl)-m-xylene-α,α'-diamine
264-438-6 63738-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethyl-N''-[3-(trimethoxysilyl)propyl]guanidine
274-092-8 69709-01-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N,-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate 700-536-1 25628-08-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-tributylbutan-1-aminium ({[(2S,5R)-2-carbamoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl]oxy}sulfonyl)oxidanide
812-038-2 1192651-80-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl(phenyl)methanaminium 2-hydroxy-2-methylpropanoate
805-580-6 1431696-36-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-Trimethyl-3-(octadecyloxy)propan-1-ammonium chloride
700-414-8 23328-71-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl-3-nitroanilinium chloride
252-279-5 34907-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethylanilinium chloride
205-319-0 138-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethyltetradecan-1-aminium oxalate
453-080-8 154858-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides
942-293-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycine
205-755-1 150-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamide
262-114-9 60239-68-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(3-aminopropyl)methylamine
203-336-8 105-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dibutyl-4-[4-(4-chlorophenyl)-3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1-yl]benzamide
940-673-6 1391764-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dibutylbutan-1-aminium bis[2-(hydroxy-kO)benzoato(2-)-kO]borate(1-)
700-906-2 22450-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dibutyldodecanamide
438-530-3 5343-44-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethyl-2-propynylamine
223-804-5 4079-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethyl-p-(phenylazo)aniline
219-616-8 2481-94-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylacrylamide
679-769-5 2675-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethyl-3-(octadecyloxy)propylamine
241-516-8 17517-01-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethyl-N'-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)propane-1,3-diamine
278-817-9 78014-16-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylbutylamine
213-156-1 927-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylglycinium chloride
219-648-2 2491-06-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylhydrazine
200-316-0 57-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylnonanamide
612-975-5 6225-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
216-014-7 1474-02-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2,2-dimethoxyethyl)prop-2-enamide
610-472-5 49707-23-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzyl)-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]formamide
602-791-3 122584-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
230-660-7 7250-67-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine
260-125-3 56358-10-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)phthalimide
223-434-4 3891-07-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)prop-2-enamide
700-169-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
257-399-1 51765-51-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-{1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxan-3-yl}propyl)prop-2-enamide
700-253-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-chlorobenzhydryl)piperazine
206-137-4 303-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-chlorophenyl)-2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramide
260-618-3 57206-89-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide
229-100-4 6410-30-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-{[3-(dimethylamino)propyl]sulfamoyl}phenyl)-2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxobutanamide
700-222-4 1065519-44-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(butoxymethyl)methacrylamide
225-929-0 5153-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(methoxymethyl)acrylamide
222-871-8 3644-11-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(methoxymethyl)methacrylamide
222-872-3 3644-12-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(phenylsulphonyl)benzenesulphonamide
220-051-4 2618-96-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(tri(hydroxymethyl)methyl)glycine
227-193-6 5704-04-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[(triethoxysilyl)methyl]cyclohexylamine
247-744-4 26495-91-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]acetamide
255-473-8 41642-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2,6-dicyano-p-tolyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]methanesulphonamide
269-887-1 68385-96-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]acetamide
246-058-2 24170-60-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(4-amino-m-tolyl)ethylamino]ethyl]methanesulphonamide
202-124-2 92-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(diethylamino)phenyl]acetamide
228-937-2 6375-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(dimethylamino)propyl] amides C18-22 (even numbered)
946-742-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(methoxydimethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-337-1 3069-33-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(Triethoxysilyl)propyl]formamide
700-340-6 76524-94-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]aniline
221-328-2 3068-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester N-aryl substituted aryl diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester of substituted diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-benzyl-N-ethylaniline
202-169-8 92-59-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl-N-[(triethoxysilyl)methyl]butan-1-amine
810-490-5 35501-23-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyrylalanine
611-909-2 59875-04-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-C16-18 (even numbered)-alkyl-N-methyl, C16-18 (even numbered)-alkyl-1-amine
627-132-7 1227096-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylcyclohexanaminium (2S)-4-fluoro-4-methyl-2-({(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4'-(methylsulfonyl)biphenyl-4-yl]ethyl}amino)pentanoate
700-778-8 1064076-86-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-4-[[4-(ethylamino)-m-tolylphenyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-m-toluidine monoacetate
305-170-2 94349-52-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-p-methoxy-α-methylphenethylamine
238-339-3 14367-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-glycyl-L-tyrosine
211-525-1 658-79-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyoctanamide
230-936-7 7377-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyphthalimide
208-358-1 524-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-isopropylacrylamide
218-638-5 2210-25-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
221-334-5 3069-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-P,P-bis(2-methylaziridin-1-yl)phosphinamide
285-331-0 85068-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyldiallylamine
219-354-4 2424-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyldidecylamine
230-990-1 7396-58-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-Palmitoylglycine
627-023-4 2441-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline monohydrochloride
218-441-4 2152-64-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-N'-[(phenylamino)sulfonyl]urea
813-358-5 4886-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-N-piperidin-4-ylpropionamide
216-543-3 1609-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenylacrylamide
606-936-1 2210-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-potassium phthalimide
214-046-6 1074-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-{3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl}butan-1-amine
601-747-0 120939-52-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N4-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]-2-methylbenzene-1,4-diamine trihydrochloride
700-345-3 515851-08-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N6,N6'-hexane-1,6-diylbis[N2,N4-dibutyl-N2,N4,N6-tris(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]
629-754-4 210988-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N6-(1-oxooctyl)-L-lysine
245-854-7 23735-96-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), catalytic dewaxed
A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic dewaxing of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12 and boiling in the range of approximately 35°C to 230°C (95°F to 446°F).
265-170-2 64742-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
naphthalene-1,8-diyl dibenzoate
810-797-4 331711-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
NAPHTHALENESULPHONIC ACID, DINONYL-, LITHIUM SALT
943-938-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalenesulphonic acid, dinonyl-, sodium salt
943-932-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthenic acids, cobalt salts
263-064-0 61789-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthenic acids, potassium salts
266-120-2 66072-08-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine
268-610-1 68131-13-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Natural gas (petroleum), raw liq. mix
A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a gas recycling plant by processes such as refrigeration or absorption. It consists mainly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C8.
265-048-9 64741-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Natural gas condensates (petroleum)
A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a surface separator by retrograde condensation. It consists mainly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 to C20. It is a liquid at atmospheric temperature and pressure.
265-047-3 64741-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Neodecanoic acid, iron salt
257-446-6 51818-55-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Neodymium trichloride
233-031-5 10024-93-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Neodymium(3+) acetate
228-244-5 6192-13-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel(2+) diammonium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-dinitrilo)tetraacetate
947-740-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, chlorosulfonyl derivs., reaction products with 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, sodium salts
305-644-9 94891-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel, compound with Titanium (1:1)
610-765-8 52013-44-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotine sulphate
200-606-7 65-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Niobium dioxide
234-809-7 12034-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Niobium oxide
234-808-1 12034-57-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitric acid, reaction products with cyclododecanol and cyclododecanone, by-products from, high-boiling fraction
The high-boiling fraction separated by distillation from the products obtained from the reaction of nitric acid with cyclododecanol and cyclododecanone. Composed primarily of dodecanedioic acid, undecanedioic acid, and sebacic acid.
276-431-5 72162-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrilotriacetic acid
205-355-7 139-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
No IUPAC name
614-637-2 68603-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonafluoro(trifluoromethyl)cyclopentane
217-298-5 1805-22-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonyl acetate
205-585-8 143-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Norethisterone
200-681-6 68-22-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Not assignable, UVCB
641-088-6 1229648-98-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nuclease, deoxyribo-
232-667-0 9003-98-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone
484-460-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate
406-940-1 126019-82-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O-dibutyl hydrogen thiophosphate, compound with 1-octylamine (1:1)
300-947-2 93964-99-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O-(ethoxycarbonyl)-N-(1-methyl-2-oxo-2-phenylethylidene)hydroxylamine
265-967-5 65894-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-oate
240-851-7 16830-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1