Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrazol-5-ylamine
224-581-7 4418-61-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+))diacetate
440-060-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrazinc trioxide phosphite
264-938-4 64539-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetravinylsilane
214-192-0 1112-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraterbium heptaoxide
234-856-3 12037-01-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrasodium;2-(1,2-dicarboxylatoethylamino)butanedioate
604-420-0 144538-83-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrasodium-1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthrachinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)ethane
411-240-4 143683-23-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium, 2-[[1-hydroxy-8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
442-250-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium α,α'.-(ethylenediimino)bis[(2-hydroxy-5-sulphonatophenyl)acetate]
290-809-7 90247-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium {3,3',3'',3'''-[(29H,31H-phthalocyanine-1,8,15,22-tetrayl-k4N29,N30,N31,N32)tetrasulfonyl]tetrapropane-1-sulfonato(6-)}cuprate(4-)
696-145-8 944730-39-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium pyrophosphate
231-767-1 7722-88-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate
257-573-7 51981-21-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium N,N'-(6,13-dichloro-4,11-bis(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-3,10-diylbis(iminoethylene))disuccinamate
402-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium hydrogen 2-phosphonatobutane-1,2,4-tricarboxylate
266-442-3 66669-53-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium hexacyanoferrate
237-081-9 13601-19-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TETRASODIUM ETHYLENE 1,1-DIPHOSPHONATE
443-520-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium enneatitanium icosaoxide hydrate
601-472-6 117314-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium dihydrogen 1,1''-dihydroxy-8,8''-[p-phenylbis(imino-{6-[4-(2-aminoethyl)piperazin-1-yl]}-1,3,5-triazine-4,2-diyl-imino)]bis(2,2'-azonaphthalene-1',3,6-trisulfonate)
420-350-1 172277-97-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
235-414-2 12222-00-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[azoxybis[(2-hydroxy-p-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
250-792-9 31765-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
249-008-8 28407-37-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[7-[[4'-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphthalene-1,3,6-trisulphonato(8-)]]dicuprate(4-)
277-020-3 72927-72-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]-7-sulpho-1-naphthyl]azo]-2-hydroxy-5-sulphobenzoato(8-)]]dichromate(4-)
276-538-7 72252-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [7-(2,5-dihydroxy-KO2-7-sulfonato-6-[4-(2,5,6-trichloro-pyrimidin-4-ylamino)phenylazo]-(N1,N7-N)-1-naphthylazo)-8-hydroxy-KO8-naphthalene-1,3,5-trisulfonato(6-)]cuprate(II)
411-470-5 141048-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2-sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)
404-070-7 116912-62-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1,5-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
238-739-8 14692-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-5-[[4-chloro-6-(3-sulphoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
274-977-9 70880-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [29H,31H-phthalocyaninetetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(4-)
248-427-3 27360-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [({fluoro-[(2-{[fluoro-({5-(hydroxy-kO)-6-[(E)-(2-{(E)-[2-(hydroxy-kO)-sulfophenyl]diazenyl}-4,5-dimethoxyphenyl)diazenyl]-sulfonaphthalen-2-yl}amino)-heteromonocyclyl]amino}alkyl)amino]- heteromonocyclyl}amino)benzene-disulfonato(2-)]copper
466-470-8 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-benzamido-2-(5-(4-fluoro-6-(1-sulfonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate
400-790-0 85665-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 8-[[4-[(4-amino-3-sulphonatophenyl)azo]-6-sulphonatonaphthyl]azo]-5-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
274-427-8 70210-31-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-(4-chloro-6-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
401-090-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[(2-methoxy-5-methyl-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-8-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
610-522-6 503155-49-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[4-[[4,6-bis[(3-sulfonatopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]naphthalene-1,3-disulfonate
428-480-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[4-[[4,6-bis[(3-sulfonatopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]naphthalene-1,3-disulfonate
428-480-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate
279-408-8 80157-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-[[6-(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
218-566-4 2184-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-171-5 28706-25-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-172-0 28706-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-430-4 70210-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 5-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]naphthalene-2,7-disulfonate
405-900-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2