Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2'-anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthene
411-730-8 93071-94-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C10-60-alkyl derivs., barium salts
296-719-4 93028-28-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-2-(2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin- 1-yl)ethoxy)ethanol hydrochloride
696-107-0 930086-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohex-2-enone
213-223-5 930-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorocyclopentane
213-212-5 930-28-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorocyclopentane
213-212-5 930-28-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorocyclopentane
213-212-5 930-28-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(vinyloxy)octadecane
213-208-3 930-02-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzoic anhydride
202-291-1 93-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl acetate
202-288-5 93-92-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
700-972-2 93-83-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)oleamide
202-281-7 93-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-chloroacetoacetanilide
202-269-1 93-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-o-tolylbiguanide
202-268-6 93-69-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-methylacetoacetanilide
202-267-0 93-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-phenoxyaniline
202-266-5 93-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylformanilide
202-262-3 93-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propiophenone
202-257-6 93-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylpropan-1-ol
202-256-0 93-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-p-cresol
202-252-9 93-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetic acid
202-244-5 93-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride
202-239-8 93-34-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxyphenamine
202-237-7 93-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate
202-235-6 93-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-naphthyl ether
202-226-7 93-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(2-methoxyphenyl)amino]methanesulphonic acid
202-220-4 93-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratric acid
202-215-7 93-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-N,N-diethylaniline
202-214-1 93-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 2-naphthyl ether
202-213-6 93-04-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1