Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydrogen difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-μ-hydroxy(μ-methacrylato-O:O')dichromium
239-147-2 15096-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecaaluminium tetrastrontium pentacosaoxide, dysprosium and europium doped
700-697-8 264145-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl laurate
244-966-3 22412-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyloxirane
230-786-2 7320-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate 260-375-3 56773-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
303-662-1 94201-73-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one
251-201-7 32764-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one
211-820-5 698-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrogen [29H,31H-phthalocyanine-2,9,16,23-tetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(4-)
238-200-7 14285-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
238-086-9 14221-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis[[2,2',2''-nitrilotris[ethanolato]](1-)-N,O]zirconium
309-811-7 101033-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis{9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium} C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate]
700-761-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraoctylammonium bromide
238-936-9 14866-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2'-[1,4-phenylenebis[carbonylimino[2-acetamido-4,1-phenylene]azo]]bis[5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate]
274-426-2 70210-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 2-(4-fluoro-6-(methyl-(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
432-550-6 243858-01-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-352-0 70161-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[8-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
269-412-8 68238-92-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[4-[[4,6-bis-[(3-sulfonatoprop-1-yl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl-5-methoxy-phenyl]azonaphthalene-1,5-disulfonate
421-950-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-5-[(1-oxopropyl)amino]naphthalene-2,7-disulphonate
279-368-1 80019-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(m-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
240-400-4 16324-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-morpholino-6-(p-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
249-323-0 28950-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-[[6-(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
218-566-4 2184-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[(2-methoxy-5-methyl-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-8-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
610-522-6 503155-49-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-5-[[4-chloro-6-(3-sulphoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
274-977-9 70880-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1,5-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
238-739-8 14692-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
249-008-8 28407-37-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium enneatitanium icosaoxide hydrate
601-472-6 117314-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium {3,3',3'',3'''-[(29H,31H-phthalocyanine-1,8,15,22-tetrayl-k4N29,N30,N31,N32)tetrasulfonyl]tetrapropane-1-sulfonato(6-)}cuprate(4-)
696-145-8 944730-39-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrazinc trioxide phosphite
264-938-4 64539-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TexFRon AG
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thermomycolin
822-334-3 52233-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazolidine-2,4-dione
218-941-2 2295-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx))
271-559-8 68585-53-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2