Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
o-anisic acid
209-447-8 579-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O-phosphoserine
206-986-0 407-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ocimum basilicum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ocimum basilicum, Labiatae.
283-900-8 84775-71-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oct-1-ene-3-ol
222-226-0 3391-86-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oct-7-en-1-ol
236-122-8 13175-44-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octacos-1-ene
242-616-4 18835-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadec-2-enylsuccinic acid
268-159-0 68015-93-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
octadec-9-enedioic acid
802-122-7 4494-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecanoic acid, C16-18-alkyl esters
298-680-9 93820-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecanoic acid, reaction products with acetic acid and tetraethylenepentamine
271-547-2 68585-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
291-707-5 90459-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecyl docosanoate
246-115-1 24271-12-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl acetate
264-598-7 64001-15-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octahydro-4,7-methano-1H-indenecarbaldehyde
250-333-2 30772-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-3-ol
209-667-4 589-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-3-one
203-423-0 106-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, reaction products with 1H-indole
272-683-5 68908-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octane-1-thiol
203-918-1 111-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoic acid, compound with octylamine (1:1)
241-477-7 17463-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octasodium 2,2'-[(2,2'-disulphonato[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulphonatonaphthalene-6,2-diyl)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
268-519-7 68110-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octasodium 2-(6-(4-chloro-6-(3-(N-methyl-N-(4-chloro-6-(3,5-disulfonato-2-naphthylazo)-1-hydroxy-6-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)aminomethyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,5-disulfonato-1-hydroxy-2-naphthylazo)naphthalene-1,5-disulfonate
412-960-1 148878-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octasodium 2-(8-(4-chloro-6-(3-((4-chloro-6-(3,6-disulfonato-2-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-1-hydroxynaphthalen-8-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)aminomethyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,6-disulfonato-1-hydroxynaphthalen-2-ylazo)naphthalene-1,5-disulfonate
413-550-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octasodium 7,7'-[(2,2'-disulphonato[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(carbamoylamino)]-4,1-phenylene]azo]]bis(naphthalene-1,3,6-trisulphonate)
268-684-5 68133-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one
247-761-7 26530-20-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octyl acetate
203-939-6 112-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oestr-5(10)-ene-3,17-dione
223-564-1 3962-66-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oils, fish, oxidized
269-122-1 68187-75-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oils, menhaden
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from Brevoortia tyrannis.
232-311-4 8002-50-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, octadecyl ester, (3β,20β)-Octadecyl 3-hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oate
419-580-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oleic acid, compound with 2-amino-2-methylpropan-1-ol (1:1)
268-793-8 68140-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oleic acid, compound with dicyclohexylamine (1:1)
244-876-4 22256-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oleic acid, copper salt
233-866-5 10402-16-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oleic acid, monoester with propane-1,2-diol
215-549-3 1330-80-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oligomeric reaction products of 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol and 2-methyloxirane and 2-(chloromethyl)oxirane
609-251-6 36484-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Onium compounds, morpholinium, 4-ethyl-4-soya alkyl, Et sulfates
263-167-0 61791-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Orthoboric acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
233-175-9 10049-36-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Osalmid
208-385-9 526-18-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxaceprol
251-780-6 33996-33-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxalacetic acid
206-329-8 328-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxidase, glucose
232-601-0 9001-37-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxidation products of D-Glucose with nitric acid, sodium salts
943-368-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxirane, reaction products with ammonia, distn. residues
The complex combination of alkanolamines from the distillation of reaction products of ammonia and oxirane. It consists predominantly of triethanolamine, diethanolamine and higher amines from the reaction of triethanolamine and oxirane.
273-224-1 68953-70-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxybis(ethane-2,1-diyloxyethane-2,1-diyl) bisheptanoate
274-829-3 70729-68-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxydiethylene bis(chloroformate)
203-430-9 106-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p,p',p''-tris(diethylamino)trityl alcohol
209-886-5 596-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-[(2-chloroethyl)ethylamino]benzaldehyde
220-150-2 2643-07-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-[(5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridyl)azo]-N-(2-ethylhexyl)benzamide
250-205-6 30449-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-[4,5-dihydro-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid
262-538-4 60958-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisylamine
219-247-2 2393-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride
247-070-0 25519-78-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-hydroxyphenylacetic acid
205-851-3 156-38-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylenebis(methylamine)
208-719-3 539-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-propylanisole
203-203-4 104-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-toluic acid
202-803-3 99-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-tolyl acetate
205-413-1 140-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Palladium(II) acetate
222-164-4 3375-31-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin oils
Liquid hydrocarbons from petroleum.
232-384-2 8012-95-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst., hydrotreated
A complex combination of hydrocarbons obtained from residual oils by solvent crystallisation and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25.
295-458-3 92045-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, lithium salts
272-032-5 68649-48-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Partially Hydrogenated Jojoba Oil
825-259-4 869466-88-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Penta-1,3-diene
207-995-2 504-60-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaaluminium triyttrium dodecaoxide
234-465-8 12005-21-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime
942-139-8 1170315-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentanedioic acid, lithium salt (1:2)
608-319-2 29126-51-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentanickel octahydroxide carbonate
941-652-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium 2-(bis{halo-[(halo- sulfonatoaryl)diazenyl]-2-(sulfonatoalkoxy)anilino}-triazin-ylamino)alkanesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
pentasodium 4-amino-3-[(2,4-disulfonatophenyl)diazenyl]-5-hydroxy-6-[(4-nitro-2-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-1,7-disulfonate
811-858-8 1422649-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
pentasodium 4-hydroxy-7-[(sulfonatomethyl)amino]-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-8-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
443-940-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium bis{7-[4-(1-butyl-5-cyano-1,2-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo)phenylsulfonylamino]-5'-nitro-3,3'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato} chromate (III)
419-210-2 178452-71-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentene, 2,4,4-trimethyl-, sulfurized
271-114-8 68515-88-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentyl 6-deoxy-alpha-L-mannopyranoside
700-713-3 83161-22-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentyl formate
211-340-6 638-49-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentyl nitrite
207-332-7 463-04-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Perflunafene
206-192-4 306-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Perfluoro(methylcyclohexane)
206-573-5 355-02-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Perfluorooctane
206-199-2 307-34-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Peroxidase
232-668-6 9003-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic dianhydride
204-905-3 128-69-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Petrolatum (petroleum), clay-treated
A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of petrolatum with bleaching earth for the removal of traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of greater than C25.
309-706-6 100684-33-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Petroleum resins
A complex combination of organic compounds, predominantly hydrocarbons, obtained as a fraction of the extract from solvent extraction of residuum. It consists predominantly of high molecular weight compounds with high carbon-to-hydrogen ratios.
265-116-8 64742-16-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl butyrate
203-119-8 103-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl cinnamate
203-120-3 103-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl isovalerate
205-406-3 140-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl pivalate
266-841-2 67662-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl propionate
204-567-7 122-70-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl salicylate
201-732-5 87-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl valerate
231-246-9 7460-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenetole
203-139-7 103-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and N1,N1-diethyl-1,3-propanediamine
814-171-1 123739-10-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4-(9H-carbazol-3-ylamino)-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)) and sulfur, leuco deriv.
288-914-8 85940-25-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4-(phenylamino)-, sulfurized, leuco deriv.
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53228.
288-511-7 85736-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4-isocyanato-, 1,1',1''-phosphorothioate, reaction p roducts with 3-(trimethoxysilyl)-N-(3-(trimethoxysilyl)propy l)-1-propanamine
480-190-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, dodecyl-, sulfurized, calcium salts
272-486-4 68855-45-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, styrenated, epoxidized
935-721-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-, formate (1:1)
601-264-5 113534-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl 4-hydroxybenzoate
241-698-9 17696-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl diamidophosphate
231-218-6 7450-69-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
406-600-2 89392-03-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylphosphonic acid
216-388-1 1571-33-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylsuccinic acid
211-238-1 635-51-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phloroglucinol
203-611-2 108-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphinate1030
609-080-7 35160-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphinylidynetrimethanol
213-924-6 1067-12-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphocreatine, sodium salt
213-074-6 922-32-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphonic acid, calcium salt (2:1)
813-845-2 13780-04-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]
277-274-5 73070-48-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, butyl ester, compds. with branched dodecylbenzenamine
948-072-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, methyl ester, compds. with branched dodecylbenzenamine
948-073-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono C16-20 (branched, even numbered) alkyl esters
946-099-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C6-12-(even numbered)-alkyl esters, potassium salts
947-359-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C8-10-(even numbered)-alkyl esters
947-478-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-decyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
947-449-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts
272-028-3 68649-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
phosphorothioyltris(oxybenzene-4,1-diylcarbamoyloxyethane- 2,1-diyl) trisprop-2-enoate
918-919-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus tribromide
232-178-2 7789-60-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus trichloride
231-749-3 7719-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus(1+), (N-ethylethanaminato)diphenyl(phenylmethyl)-, (T-4)-, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)
479-100-5 577705-90-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalide
201-744-0 87-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalylsulfathiazole
201-627-4 85-73-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phytosteryl Macadamiate
463-270-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pigment Red 5021B
410-210-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
PIGMENT ROT 5021 A
940-265-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pine, Pinus pinaster, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Pinus pinaster, Pinaceae.
290-166-2 90082-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperazine adipate
205-569-0 142-88-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperazine, compound with phosphoric acid
217-775-8 1951-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperidin-4-ol
226-373-1 5382-16-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Platinum dinitrate
242-383-9 18496-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Platinum, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
270-844-4 68478-92-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyphosphoric acids, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl esters
811-451-5 1802140-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polysodium 4-amino-5-hydroxy-3-[{8-hydroxypolysulfonato-7-[{sulfonato-4-[(sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]-2-naphthyl}diazenyl]-6-[(4-nitro-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalenepolysulfonate
807-821-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Poplar, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Populus, Salicaceae.
281-681-3 84012-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium
231-119-8 7440-09-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
potassium (2R)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]-4-carbamoylbutanoic acid chloride
700-887-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium (2S)-4-carboxy-2-(tetradecanoylamino)butanoate
700-938-7 72716-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionate
217-683-8 1929-86-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctanesulphonate
261-818-3 59587-38-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium 4-acetoacetylaminobenzenesulphonate
274-569-0 70321-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium 5-aminotetrazol-1-ide
681-644-5 136369-04-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium bromate
231-829-8 7758-01-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium chromate
232-140-5 7789-00-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium dodecyl sulphate
225-190-4 4706-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium hydrogen sulphite
231-870-1 7773-03-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium hydrogensulphate
231-594-1 7646-93-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium isobutyrate
243-077-8 19455-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium metaborate
237-262-2 13709-94-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium niobate
234-744-4 12030-85-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium nitrite
231-832-4 7758-09-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium sodium 5-(5-(4-chloro-6-(4-sulfonatophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinemethanesulfonate
402-480-0 111850-26-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium tetrahydroborate
237-360-5 13762-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
potassium titanium oxide (K2Ti6O13)
432-240-0 12056-51-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
477-710-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium; 2-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]amino]acetate; iron(3+)
813-880-3 2055396-18-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Praseodymium trichloride
233-794-4 10361-79-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Prednisolone
200-021-7 50-24-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-16,17-dihydroxy-, (11β, 16α)-
611-417-8 56723-09-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pregnenolone
205-647-4 145-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Prima 1
473-100-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
prop-2-en-1-yl (2E)-3-phenylprop-2-enoate
813-349-6 56289-56-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-2-ol
200-661-7 67-63-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propane-1,3-diyl bis(4-aminobenzoate)
260-847-9 57609-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, di-C16-22-alkyl esters
292-035-5 90529-98-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propiolactone
200-340-1 57-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propiononitrile
203-464-4 107-12-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propyl oleate
203-885-3 111-59-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-925-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-907-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-stearyl-dimethylammonium chloride
947-921-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Proteinase, Aspergillus acid
232-796-2 9025-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrazine-2-carboxylic acid
202-718-1 98-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
207-892-2 499-80-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carbaldehyde oxime
212-849-6 873-69-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium dichromate
243-478-8 20039-37-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium, 1-[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]cyclohexyl]amino]-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:3)
813-042-7 1918149-24-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium, 1-[4-[[4-[2-[5-(acetylamino)-2-methoxy-4-[2-(3,6,8-trisulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-8-sulfo-1-naphthalenyl]amino]-6-amino-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:?)
691-442-9 1316184-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium, 1-[4-amino-6-[[4-[2-(4,8-disulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-8-sulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:?)
691-441-3 1316184-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrimidine-2-ol hydrochloride
253-897-8 38353-09-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
QAVR
414-310-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C14-18 (even numbered) and C18 unsaturated-alkyl-hydroxyethyl-dimethyl, chlorides
948-061-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, di-C14-18-alkyldimethyl, Me sulfates
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 dialkyl dimethyl ammonium methyl sulfate and SDA Reporting Number: 17-049-00.
268-071-2 68002-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quino[2,3-b]acridine-6,7,13,14(5H,12H)-tetrone
216-125-0 1503-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Raction product of 2-Ethyl-1-hexylamine and 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine with 4-bromo-1,8 naphthalic anhydride
826-490-3 1971906-58-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Raffinates (petroleum), catalytic reformer ethylene glycol-water countercurrent exts.
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from the UDEX extraction process on the catalytic reformer stream. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9.
270-088-5 68410-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, polymer with tung oil
606-051-0 185323-46-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-732-5 98219-63-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (+-)-(1RS,2SR,5SR,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE and (+-)-(1RS,2SR,5RS,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE
942-400-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,2RS,7SR,8RS,9E)-9-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2RS,7SR,8RS,9Z)-9-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2SR,7SR,8SR,10E)-10-Ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2SR,7SR,8SR,10Z)-10-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane
941-194-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1S*, 2R*, 5S*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol and (1S*, 2S*, 5R*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol
946-911-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,4R)-4-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-2-methylcyclohexanone and (2S,4S)-4-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-2-methylcyclohexanone
938-347-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol
940-702-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one and (3S)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one
942-532-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene and cis-1-methoxy-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexane
949-219-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (6E)-2,6-dimethyl-10-methylenedodeca-2,6-diene and (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-triene and (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene and (6E,10Z)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene
942-471-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (7E)-undec-7-enal and (8E)-undec-8-enal and (9E)-undec-9-enal and (9Z)-undec-9-enal and undec-10-enal
947-118-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (8R)-(11S)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane and (8R)-(11R)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene and (R)-p-mentha-1,8-diene and (Z)-3,7-dimethylocta-1,3,6,-triene and 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene and DL-borneol and bornan-2-one and cineole and linalool and linalyl acetate and p-menth-1-en-4-ol
946-855-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl formate and 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl formate
906-078-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-5-benzamido-4-hydroxy-3-((2-(otolyloxy)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulfonic acid and disodium 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[2-(2-methylphenoxy)phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
947-136-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1-bis(phenethyloxy)ethane and [2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]benzene
907-481-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol and 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
915-318-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1