Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Fatty acids, C18-unsaturated, reaction products with amines, polyethylenepoly-, (tetraethylenepentamine, pentaethylenehexamine, hexaethyleneheptamine fractions)
701-131-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C5-10 (linear and branched), mixed esters with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10 and C18-unsatd., diesters with neopentyl glycol
701-264-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10-(even numberd), Esters with pentaerythritol and adipic acid
948-383-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10-(even numbered), diesters and triesters with trimethylolpropane
812-652-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-12, isopentyl esters
944-288-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-16, 2-sulfopropyl esters, sodium salts
827-581-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-16-(even numbered), tetraesters with pentaerythritol
812-655-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized
947-361-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18(even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
947-524-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-C18 (even numbered), decyl esters
942-072-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C9, hexaesters with dipentaerythritol
946-882-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco derivs. II, reaction products with glycine, potassium salts
942-063-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco, diesters and triesters with trimethylolpropane
812-688-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, soybean oil, conjugated
917-780-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall oil and rosin reacted with maleic anhydride
940-281-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, di- and triesters with trimethylolpropane
941-376-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with acrylic acid
939-424-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine and triethanolamine
700-162-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with maleic anhydride and triethylenetetramine
947-785-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty alcohols, C12-18 (even numbered), manuf. of, destn. residues
939-562-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty alcohols, C12-22 (even numbered), manuf. of, by-products from
939-008-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty alcohols, manuf. of, by-products from
925-037-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
FC 4001
413-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC 4001 STAGE 1
414-640-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-114B
425-360-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-45
404-620-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FD 11843 PK
436-080-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FDPHE
440-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEBENAC
447-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Feldspar minerals, hematite and quartz, calcination products of copper mining residues
701-090-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues.
944-188-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
FEMAC-AMIDE
432-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Feropur
931-319-1 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon
912-631-7 - Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
FEWCOOP
434-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FG-7
429-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Filter cake from enzyme fermentation, consisting of fungal biomass and inorganic filtration aid
932-281-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Filter cake of copper precipitation residue, lead dinitrate solution purification, lead and bismuth compounds
948-083-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
FIREBRAKE 415
420-340-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLORIDILE
443-360-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLS-507
425-940-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUORELASTOMER E-16006
440-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-16493
448-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-18386
441-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLURIDIL
444-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUTEC LE 12
419-300-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUTEC PP4
417-270-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM 1409
431-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM-162
438-440-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM0411M
471-170-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
FM0411M
471-170-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 1
440-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 3
440-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 5
440-830-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FORAFAC 1216 N
403-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Formula 1a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)Formula 2a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)
473-160-6 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Formula 1a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)Formula 2a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)
473-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FP-NICOTINALDEHYD
422-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FPC-115
430-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FPC-199
441-080-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FR-1808
416-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FREOL
439-410-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FRESCOLAT MGC
417-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Frits, chemicals and bismuth oxide
947-960-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
FRUCTOPYRIDINE
415-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fructose-1,6-Diphosphate, raw: Glucose anaerobically fermented by Saccharomyces cerevisiae, concentrated, phosphorylated
944-754-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
FS985
424-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FT-5.FCL
413-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FTC-ME
475-870-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
FULLMAP
434-010-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FUMED SILICA 8157-7
430-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fumes of germanium dioxide, calcium carbonate, iron oxides, sodium chloride and amorphous silica from smelting of Ge containing residues during germanium refining
948-231-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
FUNGITEX 7194
400-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FX-020M
424-470-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fyroflex SOL-DP
479-310-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
G2S78
472-670-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GALIMEL
432-950-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Gallium hydroxy-[29H,31H-phthalocyaninate (2-)N29,N30, N31, N32]
418-970-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GAMMA W8 HP
430-870-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GAMMA-CYHALOTHRIN TECHNICAL
435-840-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GASIR1
455-790-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GCA 11
443-290-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPD
422-510-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPDA BUNTE SALT
437-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPDA MONOTHIOL
435-250-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDS 2000
448-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GERANODYLE
444-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, amorphous silica and sodium chloride, recovery products from germanium refining
947-836-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, calcium sulfate, calcium carbonate, iron sulfide and amorphous silica, recovery products from germanium refining
947-838-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Germanium, germanium hydroxide oxides and amorphous silica, recovery products from germanium refining
947-204-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
GEROL 007
431-240-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GETR4
420-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GH5
431-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GI181318X
431-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GI268494A
443-500-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GIALLO PERGASCRIPT RZ 3386
400-890-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GL-01
418-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Glycerides, C16-18 mono-, di- and tri-, hydrogenated, citrates
947-398-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C16-18(even numbered) and C18-unsatd., reaction products with 2,2'-iminodi(ethylamine)
939-271-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glyceryl undecylenate
918-906-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Glycine max. (L.) Merr. (Fabacee) aqueous alcoholic ext., concentrate by sequential extractions and filtration
938-980-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine, N, N' - (1,9-nonandeiyl) bis-, monopotasium salt
470-270-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GLYPHO
443-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GM-35K
426-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GOE 1261-E
426-120-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GOKILAHT-S
435-720-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Gold electrolyte
933-944-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Gold(I) N-(2-mercaptopropionyl)glycine
413-020-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Golden Yellow Continuous
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GPS-01
442-710-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR 90
424-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR121158D
429-700-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR46150X
413-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GREAT LAKES HP-36
403-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GREEN DER 7766
416-920-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Green MGi 2168 (notification presscake)
472-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GREY KK 81896
433-510-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic
942-520-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Gum of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from stems and leaves by extraction with alkaline solution
946-963-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
GV 153210 X
417-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GV182117A
428-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
H-MA Magenta Dye
461-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
H109357
401-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
H6-PMSA
442-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HAA299
485-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Halophosphate
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HAMPSHIRE LED3A SODIUM SALT
438-330-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hatcol 1760
482-410-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
HBB
441-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HCT-202
425-480-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HD6662
442-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HD7057
427-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HDI oligomers, allophanate
939-657-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, biuret
939-340-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, iminooxadiazindione
931-297-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, isocyanurate
931-274-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, oxadiazintrione
942-994-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, uretdione
931-288-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HEAD
438-420-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Heat-treated montmorillonite clay surface-modified with hydrogenated tallow amine groups
938-769-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
HEC-5725 Cumeranonacetat
449-680-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
HECMA
426-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HELICONE
440-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HELICONE HC
431-820-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hex-3-en-1-yl acetate
911-593-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexa-p-tolyl-distannoxane; reaction mass of: tri-p-tolyltin hydroxide
432-230-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexadecyl 3-amino-4-isopropoxybenzoate
424-830-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonio-N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide
418-350-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomerisation product, blocked with N-butyl-1-butanamine
924-903-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with 4-Hydroxybutyl acrylate
929-915-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with Bis-(Trimethoxysilylpropyl)amine
918-105-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with N-(3-trimethoxysilyl)propylbutylamine and Bis-(Trimethoxysilylpropyl)amine
926-191-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexane-1,6-diyl bis(3-(3-benzotriazol-2-yl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)
402-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexanedioic acid, di-C16-18 (even numbered) alkyl esters
946-056-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexanedioic acid, mixed esters with decanoic acid, 12-hydroxyoctadecanoic acid, isostearic acid, octanoic acid, 3,3'-oxybis[1,2-propanediol] and stearic acid
406-144-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 2,2'-ethene-1,2-diylbis[5-({4,6-bis[(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
416-010-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 4',4'''-bis(4-sulphonatophenylazo)-1,1''-dihydroxy-6,6''-[(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis(naphthalene-2-azobenzene-2',3-disulfonate)
433-950-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 4',4'''-bis(4-sulphonatophenylazo)-1,1''-dihydroxy-6,6''-[(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis(naphthalene-2-azobenzene-2',3-disulfonate)
433-950-3 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 5-({4-chloro-6-[{2-[(4-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfonato-7-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)sulfonyl]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
943-299-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 5-[(4-{3-[(8-benzamido-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-4-sulfonatoanilino}-6-[(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]isophthalate
482-150-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HEXYLKETOESTER
407-060-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HF-451
439-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HF-897
441-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HFO-1234ze
471-480-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
High temperature calcination products of titanium dioxide, calcium carbonate, calcium fluoride, quartz and antimony oxide containing lewisite and wollastonite
942-982-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
High-temperature calcination products of diiron trioxide and amorphous silica resulting in a glassy silica matrix
701-304-2 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
HIVERNAL
437-470-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM CATALYST 417 AA-OB 22
426-430-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 067AA-CP
426-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 245AA-CP
426-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 346AA-ACO2
427-380-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 389AA-CP
426-410-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 403AA-AP
426-390-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOAT
433-840-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOE 642 STADE 4
424-150-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Honeyol
447-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOSTINERT 175
404-960-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-101
420-490-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-17-8043
431-690-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-19-1751
435-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HPEXPF3NM
463-880-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HPLL
472-170-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HR-220
421-610-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HRS-1405
443-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HS 2046
411-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSR-2243
415-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSR-2310
426-710-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSY-2188
424-080-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSY-2570
434-260-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSY-2701
446-420-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HSY-2701
446-420-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HTA POLYMER
406-350-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HTD
429-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Humic acids and fulvic acids extracted from leonardite, reaction product with formaldehyde, potassium hydrogen sulfite, sodium hydrogen sulfite and potassium hydroxide
940-742-0 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Humulus scandens dry purified extract.REACH IUPAC name: Humulus, Humulus scandens, Cannabaceae, aerial part, ethanol/water 1:1 extract.
468-180-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HYAFF 11
415-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYAFF 11P50
425-140-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYAFF 11P75
415-240-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYAFF 7
415-230-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2