Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 11 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97472 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-methylpropyl-2-ethyl-2-methylbutanoate
619-240-8 96723-99-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropylenediamine
212-374-4 811-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-amine
606-190-7 18978-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-ol
212-562-6 826-81-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyltetrahydrofuran-3-one
221-685-4 3188-00-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
420-590-7 4299-07-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, sulfate (1:2)
604-916-7 153621-80-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[2-[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:1)
403-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-2-phenyl-1,3-propanediol
410-360-4 5428-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-nitro-4,5-bis(benzyloxy)phenylacetonitrile
410-970-0 117568-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-NITRO-4-METHYL-5-METHOXYANILINE
443-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-O-ethyl 6-O-tetradecanoyl-D-glucopyranoside
418-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-O-{[4-(acryloyloxy)phenyl]carbonyl}-1,4:3,6-dianhydro-5-O-[(4-methoxyphenyl)carbonyl]-D-glucitol
439-320-4 228863-28-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Oxazolidinone, 3-(2-hydroxyethyl)-
468-930-3 3356-88-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-oxo-1,3-thiazolidine
474-200-5 2682-49-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-oxo-2-[(4aS,4bS,5aS,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4a,6a,8,8-tetramethyl-2-oxo-2,5a,6,6a,9a,10,10a,10b,11,12-decahydronaphtho[2’,1’:4,5]oxireno[5,6]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-6b(4aH)-yl]ethyl acetate
607-542-2 25092-32-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-pentenoic acid, 2-cyano-3-methyl-, methyl ester (2E)
600-305-4 102363-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenoxyethyl 4-((5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)benzoate
414-260-1 88938-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenoxyethyl 4-aminobenzoate
430-880-5 88938-23-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Phenyl ethyl cyanoacrylate2-phenylethyl 2-cyanoprop-2-enoate
700-840-4 160583-22-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenyl-1,3-propanediol
411-810-2 1570-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenyl-4-(4-diethylaminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-7-dimethylamino-4H-benz[3.1]oxazine
402-700-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethylisocyanate
413-080-0 1943-82-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylethylisocyanate
413-080-0 1943-82-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenylisobutyric acid
212-556-3 826-55-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylthioaniline
413-030-8 1134-94-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate
426-400-9 170222-39-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-piperidin-1-yl-benzonitrile
427-330-1 72752-52-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-(tridecylimino)bis-
613-099-6 62889-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propanol, 1-[1-(2,3-dimethylbicyclo[2.2.1] hept-2-yl) ethoxy]-
442-470-3 401913-53-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
613-980-5 66722-44-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, polymer with hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl 2-propenoate and 1-methyl-1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl-2-methyl-2-propenoate
473-380-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C6-12-alkyl esters
292-081-6 90530-40-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester
620-310-5 41110-33-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one
405-700-3 96489-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butyl-p-cresol
219-314-6 2409-55-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiazolidinylidenecyanamide
427-720-1 26364-65-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiazolidinylidenecyanamide
427-720-1 26364-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Thiophenecarboxylic acid, 3-[1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-5-iodo-, methyl ester
700-822-6 1026785-65-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-9-{2-[(2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidinium-2-yl]-1H-imidazol-1-ium-4-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-1-ium tris(dihydrogen phosphate)
941-641-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethanol
437-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethyl prop-2-enoate
700-319-1 117646-83-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
695-022-6 473278-76-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
607-088-5 224785-90-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); reaction mass of: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%)
442-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate
424-260-3 784157-49-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalene-4,6,8-trisulfonate, trisodium salt
442-230-8 321679-52-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-Chloro-3-methoxypyridin-2-yl)methyl]sulfanyl)-6-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
609-304-3 368890-20-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-Chloro-3-methoxypyridin-2-yl)methyl]sulfanyl)-6-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
609-304-3 368890-20-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole
700-935-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]thio}-1H-benzimidazole
600-417-3 103312-62-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}ethanol
700-535-6 1190931-34-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethanol
805-296-2 102229-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
20,20-Ethylenedioxy-17-hydroxy-1,4,6-pregnatrien-3-one
618-972-5 93771-36-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
609-765-0 39987-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-6 alpha-fluoro-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
603-033-4 1251-28-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11ß-hydroxy-16alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
601-489-9 1176-81-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
21-Hydroxy-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
609-766-6 39987-86-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
224 AUE
419-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-322A
439-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-325A
437-570-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-326A
436-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-327A
437-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
241 AJG
402-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydroavermectin A1a
604-305-5 142680-85-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2[2'-Hydroxy-5'-(phenyl)ureylenphenyl]benzothiazole
431-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H Pyran-2-one, tetrahydro-5-pentyl-
474-190-2 875471-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 3-(acetyloxy)-7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-
813-253-4 96576-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-1,5-Benzodioxepin-3(4H)-one, 7-(3-methylbutyl)-
447-630-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-Isoindole-2-acetamide, N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-1,3-dihydro-1,3-dioxo
814-490-6 42753-80-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-Pyran-4-carboxaldehyde, tetrahydro-
700-032-1 50675-18-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2H-Pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-, methyl ester
422-770-0 110238-91-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2P45AZ
428-820-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-(2-furyl)-5R-hydroxy-4R-(1R,2-dihydroxy)ethyl-6S-hydroxymethyl-1,3-dioxane
422-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pyrimidin-1-yl)-[1.3]-oxathiolane-2-carboxylate
425-250-1 147027-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
416-810-6 111969-64-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-amine
700-287-9 877179-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-O-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
807-766-2 863329-65-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-tert-butyl-2-(ethoxymethoxy)-5-methylbiphenyl
917-383-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3',7'-di(cyclopropylmethyl)spiro(cyclopentane-1,9'-(3',7')diazabicyclo(3.3.1)nonane-2',4',6',8'-tetrone
425-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'-aminoacetanilide
203-021-5 102-28-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-chloropropiophenone
252-242-3 34841-35-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-trifluoromethylisobutyranilide
406-740-4 1939-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3'5'-anhydro thymidine
425-810-5 38313-48-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(2H)-Furanone, 4-(acetyloxy)-2,5-dimethyl-
435-910-0 4166-20-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3(or 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium methylsulphate
406-055-0 124584-00-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,10-bis[(2-aminopropyl)amino]-6,13-dichloro[1,4]benzoxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonic acid
692-514-2 133047-57-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,11-dichloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepine 5,5-dioxide
247-866-8 26638-66-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine)
700-823-1 55514-22-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(dodecylazanediyl)dipropanenitrile
605-014-6 1555-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(ethylenediimino)bispropiononitrile
221-738-1 3217-00-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[(4-{(E)-[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}phenyl)imino]dipropanenitrile
435-190-8 246871-16-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-[biphenyl-4,4'-diylbis(oxy)]dianiline
700-102-1 105112-76-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-bis(dioctyloxyphosphinothioylthio)-N,N'-oxybis(methylene)dipropionamide
401-820-5 793710-14-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-bis(diazonium) dichloride
256-462-0 49744-39-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride 210-323-0 612-83-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-690-3 43136-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-Terephtalylidene-10,10'-dicamphosulfonic acid, disodium salt
689-381-8 90458-75-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3,10,10-tetramethoxy-2,11-dioxa-3,10-disiladodecane
617-969-6 87135-01-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-thiol
628-448-8 34451-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate
402-910-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6-octafluoro-6-iodohex-1-ene
941-221-0 203929-12-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3,5,7,7-pentamethyl-1,2,4-trioxepane
455-560-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,5-trimethylcyclohexan-1-one
212-855-9 873-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenylisoindolin-1-one
455-890-7 6607-41-6 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3-Dimethoxyestr-5(10)-en-17-one
606-278-5 19257-34-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylcyclohexanone
628-905-1 2979-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-Ethylenedioxy-17 alpha-hydroxy-5-androstene-17 beta-carbonitrile
617-449-9 83196-58-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-pentamethylene-4-butyrolactam
451-630-1 64744-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3-Tetramethyleneglutarimide sodium salt
600-700-1 105920-64-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3´-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]bis(4-chlorbenzoic acid)
611-531-8 57440-77-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,3',4'-tetraphenyl-1,1'-ethandiylbispyrol-2,5-dione
431-500-0 226065-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4,5-trifluorophenol
436-120-9 99627-05-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxytoluene
229-239-0 6443-69-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-bis(benzyloxy)benzaldehyde
226-662-2 5447-02-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(2-cyanophenyl)isothiazole-5-carboxamide
619-682-1 224049-04-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(5-chloro-2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamide
700-007-5 95709-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
206-337-1 328-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorobut-1-ene
212-079-0 760-23-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroisothiazole-5-carbonyl chloride
619-529-9 56914-82-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
619-518-9 18480-53-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Difluorobenzaldehyde
422-180-3 34036-07-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Difluorophenol
424-300-1 2713-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-methylphenethylamine
222-483-9 3490-06-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazole
429-130-1 2820-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-Dimethyl-2,3-epoxycyclopentanone
825-844-4 1160941-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
611-983-6 60481-51-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanal
226-603-0 5435-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,7-trimethyl octanenitrile
478-980-8 947237-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloroaniline
210-948-9 626-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-Diiod-O-(4-methoxyphenyl)-L-tyrosine
619-013-3 94345-95-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-DIMETHOXY-4-(1-METHYLPROPOXY)BENZALDEHYDE
607-081-7 224586-49-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dimethoxy-4-propoxybenzaldehyde
620-249-4 39075-26-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,6,9-trithiaundecamethylene-1,11-dimethacrylate
432-210-7 141631-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Dimethyl-3H-benzofuran-2-one
480-080-5 65817-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1