Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 2-ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile and 2-ethyl-5-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile
947-727-8 568591-00-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, di-C12-18 (even and odd numbered) -alkyldimethyl, chlorides
947-726-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by ethanol extraction
947-724-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono and bis-linear butyl esters, potassium salts
947-719-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctadecanoic acid, mixed esters with oxybis[propanediol]
947-718-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Salvia sclarea L. (Lamiaceae) obtained from leaves, flowers and twigs by apolar hydrocarbon solvent extraction with or without purification by molecular distillation
947-717-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol and 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol
947-716-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[rac-(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol isomer 1 and 1-[rac-(1S,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol
947-711-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Eucalptus dives, phellandrene
947-708-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar, Pinus Sylvestris L. A complex combination distillate produced from trunks, stumps and roots of Pinus sylvestris L. by a traditional pine tar pit, kiln or retort process.
947-701-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 alkyl) derivs.
947-699-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Carvacrol-rich essential oil obtained from the leaves of Origanum spp., Labiatae, by distillation
947-697-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5 dione with propane-1,2,diol
947-696-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol and 1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-ol
947-687-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Ca salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Na salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products
947-684-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, C8-10, C9-rich and phenol
947-682-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, isotridecyl esters
947-671-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), manganese(II) salts
947-666-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), iron(III) salts
947-665-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Matricaria recutita (Asteraceae) obtained from flower tops by steam distillation of European origin
947-664-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids tall-oil, reaction products with acrylic acid, potassium salt
947-663-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Naphthalene-1,6-diol with 2-Benzofuran-1,3-dione, sodium salt
947-662-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acid Catalysed Reaction Products of 3,7-dimethyl-2,6-octadienal in the presence of ethanol
947-660-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
947-659-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C10-12 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl, N, N-bis(hydroxyethyl)
947-656-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C18 unsaturated fatty acids, reaction products with 1-aminopropan-2-ol, maleic anhydride and sodium bisulfite
947-655-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-2-[(R)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide and (S)-2-[(S)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide
947-652-0 943986-70-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of mixed xylenes and sulphur monochloride
947-646-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[Phthalocyanine-29,31-diide- κ4,N29,N30,N31,N32] hydroxido aluminium
947-645-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of toluene and 2-vinyl-1,3-dioxolane
947-640-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenol and bis(1-phenylethyl)phenol and o-(1-phenylethyl)phenol
947-623-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(chloromethyl)-2-ethylbenzene and 1-(chloromethyl)-4-ethylbenzene
947-620-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(3-{6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexyl}-1-methylureido)ethanol and 6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexylamino 3-(methylamino)propionate
947-618-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Dodecyl bromide and Tetradecyl bromide
947-602-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide and 2-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide
947-596-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]
947-589-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C8, isoalkanes, <2% aromatics
947-588-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phenol (EC # 203-632-7) and 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-[(S,S)-1-ethyl-2-(benzyloxy)propyl]-1-tert-butoxycarbonylsemicarbazide (EC # 917-392-2)
947-583-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
947-582-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4E)-5-cyclohexyl-2,4-dimethylpent-4-enal
947-579-4 1449104-34-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propanoic acid, 2-hydroxy, C12-C16 (even numbered) alkyl esters
947-574-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-methylbenzene-1-sulfonate and methyl toluene-4-sulphonate
947-572-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene and [1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
947-570-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Ferula galbaniflua (Apiaceae) obtained from the exudate by hydrocarbon alcohol extraction.
947-567-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate and ammonium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate
947-559-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzeneacetic acid, α,4-dicyano-2,3,5,6-tetrafluoro-, ethyl ester, ion(1-), potassium
947-557-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-but-2-ynylenedioxydiethanol and 2-(2-((4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-yl)oxy)ethoxy)ethan-1-ol and 4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-ol
947-549-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-Bis(2-hydroxypropyl)(C6-C18 even numbered and C18 unsatd)amides and bis(2-hydroxypropyl)ammonium myristate
947-548-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1