Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97524 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl dodecanoate
700-503-1 101238-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidine
212-199-3 768-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
219-888-8 2564-83-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinylmagnesium chloride
627-067-4 215863-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
226-403-3 5394-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,8-trimethyl-4H-1,3-dioxino[4,5-c]pyridine-5-methanol
214-498-4 1136-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridine-5-carbaldehyde
922-317-1 6560-65-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one)
418-280-1 18600-59-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one)
418-280-1 18600-59-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(3,5-dibromo-4-(3-acryloyloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl)propane
436-220-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane
401-720-1 6807-17-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(allyloxymethyl)butan-1-ol
211-661-1 682-09-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
221-967-7 3296-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-073-3 31452-80-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis(1-chloropropan-2-yl) bis(phosphate)
809-920-4 1047637-37-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)trimethylene bis(bis(2-chloroethyl)phosphate)
253-760-2 38051-10-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-665-2 25151-96-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid
424-090-1 10097-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid
424-090-1 10097-02-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl didocosanoate
269-495-0 68258-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
225-306-3 4767-03-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(methylthio)propane
478-900-1 6156-18-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis({[3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoate
700-404-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[(allyloxy)methyl]butyl (3-{[({2,2-bis[(allyloxy)methyl]butoxy}carbonyl)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)carbamate
946-937-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
247-279-7 25811-35-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoisononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diisononanoate
298-364-0 93803-89-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(isooctadecanoate)
263-423-1 62125-22-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
238-430-8 14450-05-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(1-oxopentyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl divalerate
239-937-7 15834-04-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bis(2-ethylhexanoate)
230-743-8 7299-99-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(2-hexyl-1-oxodecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(2-hexyldecanoate)
262-334-5 60623-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[(mercaptoacetyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(mercaptoacetate)
233-482-8 10193-99-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis[[3-(dodecylthio)-1-oxopropoxy]methyl]propane-1,3-diyl bis[3-(dodecylthio)propionate]
249-720-9 29598-76-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-di(tetrahydrofuryl)propane
700-263-8 89686-69-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dialkyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane; reaction products with ethylene oxide (alkyl is C1-12 and the sum to C13, average degree of ethoxylation is 3.5)
430-580-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dibromo-2-nitroethanol
412-380-9 69094-18-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane
206-190-3 306-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dichloro-1,3-benzodioxol
426-850-6 2032-75-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-Dichloro-1-(3-methyl-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone
619-372-6 98730-04-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-diethoxy-N,N-dimethylacetamide
449-950-1 34640-92-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
216-431-4 1583-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
216-431-4 1583-59-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid methyl ester
616-458-5 773873-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-difluoro-benzo[1,3]dioxole-4-carbaldehyde
700-476-6 119895-68-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-Difluoroethanamine
671-709-6 430-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one
246-386-6 24650-42-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethoxy-N-{2-oxo-2-[(2-phenylethyl)amino]ethyl}ethanaminium chloride
805-591-6 210223-97-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxyethylamine
245-026-5 22483-09-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxyethylmethylamine
204-520-0 122-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl 3-methyl-3-butenyl propanoate
415-610-6 104468-21-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
217-992-8 2033-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
217-992-8 2033-24-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-propanediyl didecanoate
248-688-3 27841-06-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-propanediyl dioctanoate
250-575-9 31335-74-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-propanediyl dioleate
255-713-1 42222-50-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(3-methylpent-4-en-1-yl)oxirane
604-772-5 15103-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(3-methylpenta-2,4-dienyl)oxirane
273-870-4 69103-20-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(m-tolyl)propanal
440-720-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(m-tolyl)propanal
440-720-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-Dimethyl-3-(morpholin-4-yl)propanal
700-569-1 23588-51-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl acetate
811-188-6 16184-79-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl dodecanoate
468-880-2 102985-93-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl dodecanoate
468-880-2 102985-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-phenylpropanol
236-400-9 13351-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-phenylpropionaldehyde
213-771-5 1009-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
445-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-Dimethyl-4-methylidene-1,3-dioxolane
690-680-0 19358-05-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-4H-1,3,2-benzodioxasilin-4-one
418-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutyric acid
209-865-0 595-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylbutyryl chloride
227-478-5 5856-77-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyloxirane
209-193-8 558-30-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative
253-057-0 36483-57-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative
253-057-0 36483-57-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
230-819-0 7328-91-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diol
204-781-0 126-30-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl 2-ethylhexanoate
249-060-1 28510-23-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
255-180-5 41026-17-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dibenzoate
224-081-9 4196-89-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dinonanoate
239-938-2 15834-05-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylthiazolidine
242-980-4 19351-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one
239-581-2 15535-79-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dioxo-1,2λ*6*-benzoxathiin-4-one
610-468-3 49670-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-diphenylcyclopropanecarbonitrile
250-397-1 30932-41-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-Dithiobis-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]pyrimidine
605-446-5 166524-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-Ethylmethylthiazolidine
404-500-3 694-64-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer
946-188-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2’-dimethyl-2,2’-azoheptanenitrile; 2-methylheptanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylbutanenitrile); 2-methylheptanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylpropanenitrile); 2-methylpentanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylpropanenitrile); reaction mass of: 2,2’-dimethyl-2,2’-azobutanenitrile
429-710-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2’-dithiobis(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine)
695-187-4 166524-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propanenitrile
806-451-7 42532-60-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-4-(fluorosulfonyl)butoxy]propanoyl fluoride
833-066-1 117516-16-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
468-710-7 754-12-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,4,4-pentafluoro-2,5-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-5-methoxytetrahydrofuran
812-244-2 957209-18-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3-trimethyl-3H-indole
216-685-6 1640-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-carboxylic acid
282-162-4 84100-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,3-TRIMETHYLINDAN-1-ONE
459-090-9 54440-17-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4,4'-tetrakis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonato)benzophenone
424-190-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-dodecahydro-1H-cyclopenta[12]annulen-1-one
604-824-7 15210-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrachlorobenzoyl chloride
609-997-2 42221-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrachlorobenzoylchloride
406-760-3 42221-52-3 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrachlorobenzoylchloride
406-760-3 42221-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl chloride
619-058-9 94695-48-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl chloride
619-058-9 94695-48-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepin-3-ium chloride
607-193-6 230615-52-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-a-D-glucopyranose
921-285-6 1071929-02-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-a-D-glucopyranose
921-285-6 1071929-02-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
432-870-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
432-870-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-α-D-glucopyranosyl bromide
686-241-8 81058-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-galactopyranose
826-705-0 6386-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-ol
604-384-6 14384-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4-trichlorobut-1-ene
219-397-9 2431-50-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4-trifluoroaniline
407-170-9 3862-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4-trifluorobenzoic acid
612-077-3 61079-72-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4-trihydroxybenzaldehyde
218-404-2 2144-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4-trihydroxybenzophenone
214-540-1 1143-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,4-trimethoxybenzaldehyde
218-271-0 2103-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5,6-tetrachloropyridine
219-283-9 2402-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid
435-890-3 652-18-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
416-800-1 652-18-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5,6-tetrahydro-2-methyl-2H-cyclopenta[d]-1,2-thiazol-3-one
407-630-9 82633-79-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5-trichloropyridine
407-270-2 16063-70-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5-trimethyl-4-nitropyridine 1-oxide
617-893-3 86604-79-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5-trimethylanisole
243-843-1 20469-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5-trimethylphenol
211-806-9 697-82-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,6-trimethyl-p-anisaldehyde
259-117-2 54344-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-Trimethylcyclohexanol
918-414-3 58210-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-trimethylphenol
219-330-3 2416-94-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-di-3-pyridylbutane-2,3-diol
225-649-9 4989-59-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one,dimethanesulfonate
469-500-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-diaminobenzamide dihydrochloride
682-154-4 266993-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromo-5-chloropyridine
805-817-3 137628-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromosuccinic acid
208-396-9 526-78-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Dichlorbenzonitril
625-309-3 6574-97-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloroaniline
210-157-9 608-27-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzaldehyde
228-711-3 6334-18-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobuta-1,3-diene
216-721-0 1653-19-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorophenol
209-399-8 576-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorophenoxyacetic acid
221-022-9 2976-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropyrazine
225-460-1 4858-85-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropyridine
219-281-8 2402-77-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorotoluene
251-203-8 32768-54-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-didehydro-3-O-sodio-D-erythro-hexono-1,4-lactone
228-973-9 6381-77-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Difluor-1-propoxy-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)- cyclohexyl]-benzene
610-336-5 473257-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-methoxy-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-benzene
692-845-2 431947-34-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-propoxy-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
600-065-0 1003218-40-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
677-278-0 89402-42-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-difluoroanisole
603-810-8 134364-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-1,3,3-trimethylspiro(indole-2,3'-(3H)naphth(2,1-b)(1,4)oxazine
404-480-6 27333-47-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl(piperazin-1-yl)methanone
700-374-1 70918-00-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-1,4-dihydroxyanthraquinone
254-942-4 40498-13-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine
250-683-6 31529-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine p-toluenesulfonate
928-401-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Dihydro-thieno[3,4-b][1,4]dioxin-5,7-dicarboxylic acid
605-999-2 18361-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrobenzofuran
207-817-3 496-16-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrofuran
214-747-7 1191-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadecanoate
228-507-4 6284-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl laurate
205-526-6 142-18-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl methacrylate
227-642-6 5919-74-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutane
223-569-9 3964-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
427-040-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine
610-188-1 444731-72-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethyl-3-buten-2-ol
233-963-2 10473-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-1-ene
209-262-2 563-78-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-2-ene
209-263-8 563-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene,androstan-17-ol
601-593-4 119302-19-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxybutane
221-877-8 3266-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropan-1-ol
209-128-3 556-52-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl isopropyl ether
223-672-9 4016-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl neodecanoate
247-979-2 26761-45-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride and propylidenetrimethanol
500-334-1 154565-28-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with phosphorous acid
500-336-2 157348-58-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with toluene-4-sulfonic acid
500-281-4 98362-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1