Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-{4-[2-(benzyloxy)ethoxy]phenyl}-1,2-diphenylbutane-1,4-diol
939-875-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride
477-080-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride
477-080-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}pyridinium iodide hydrate (1:1:1)
606-216-7 190651-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-{[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}pyridinium chloride hydrochloride (1:1:1)
615-984-2 73547-70-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-{[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}pyridinium chloride hydrochloride (1:1:1)
615-984-2 73547-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(1-trityl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylate
605-586-7 170791-09-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(1-trityl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylate
605-586-7 170791-09-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(methylsulphanyl)carbonyl]oxy}ethyl 2-methylpropanoate
700-047-3 860035-07-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-{[2-(2,4-difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole monomethanesulfonate
617-843-0 86386-77-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
941-920-0 1628047-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
432-890-5 72955-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-β-D-arabinofuranosylcytosine hydrochloride
200-713-9 69-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10,10-dimethylanthracen-9(10H)-one
226-666-4 5447-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
207-787-1 494-19-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
207-787-1 494-19-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
408-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-[4-(2-chloroethyl)piperazin-1-yl]-2-thia-9-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(11),3(8),4,6,9,12,14-heptaene
609-095-9 352232-17-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-hydroxy-1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl) decan-1-one
700-045-2 104966-97-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol
252-405-9 35155-28-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol
252-405-9 35155-28-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine
225-172-6 4698-11-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-methoxy-6-methylergoline-8β-methanol
252-385-1 35121-60-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
10-Undecenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-
613-971-6 66654-01-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10H-pyrido[3,2-b](1,4)benzothiazine
205-973-7 261-96-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11,11-dimethyl-5-oxa-3-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecane-3,3-dione
800-131-0 104372-31-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-(chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
249-227-9 28797-48-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-[3-(dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
224-821-0 4504-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-[3-(dimethylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ol
604-888-6 1531-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-amino-3-chloro-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine hydrochloride
448-720-8 363138-44-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
11-aminoundecanoic acid
219-417-6 2432-99-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
11-bromoundecanoic acid
220-602-9 2834-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-bromoundecanol
216-554-3 1611-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-methyldodecyl laurate
302-853-7 94134-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
11-oxahexadecan-16-olide
222-225-5 3391-83-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-β,17-α-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
211-375-7 641-77-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11.beta.,17.alpha.-Dihydroxy-6.alpha.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
614-710-9 6870-94-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11a-Hydroxy-estr-4-ene-3,17-dione
613-901-4 6615-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
237-731-1 13951-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
237-731-1 13951-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate)
220-863-9 2921-57-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-methanesulphonate
252-549-2 35410-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,17-dihydroxy-21,21-diiodo-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
302-866-8 94134-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11β,21-dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione 21-acetate
221-250-9 3044-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione
208-121-2 511-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione phosphate
227-939-0 6045-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12,12-dimethyl-2,5,8,11,13,16,19,22-octaoxa-12-silatricosane
253-973-0 38495-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12-aminododecanoic acid
211-754-7 693-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy stearic acid and its oligomers esterified with branched and linear octadecanol
940-268-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine
432-840-2 220926-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-oxahexadecan-16-olide
229-755-6 6707-60-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1265F
416-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
12H-phthaloperin-12-one
230-049-5 6925-69-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
13-Docosenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, (13Z)-
604-714-9 149968-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17β-ol
238-513-9 14507-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
213-407-5 943-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
135-TPB
435-340-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
14,14',15,15'-tetradehydro-7,7'-spirobi[dibenzo[b,g][1,9,4,6]dioxadiazacyclododecine]
700-609-8 1231148-36-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14-α-hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione
427-340-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
240-385-4 16294-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
229-904-5 6829-22-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
15CPT TOLUENE SOLVATE
443-550-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,23-dihydronaphth[2',3':6,7]indolo[2,3-c]dinaphtho[2,3-a:2'3'-i]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone
219-599-7 2475-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-[[(1S)-1-carboxy-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxo-butyl]amino]-16-oxo-hexadecanoic acid
700-853-5 943586-12-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-α,17-α-epoxy-3-β-hydroxypregn-5-en-20-one
213-548-2 974-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-(3-Hydroxypropyl)-6 beta,7 beta;15 beta,16 beta-dimethylene-5 beta-androstane-3 beta,5,17 beta-triol
617-350-0 82543-18-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17 alpha-Cyanomethyl-17 beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one
613-855-5 65928-65-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 beta-Acetoxy-5 alpha-androstan-3-one
601-431-2 1164-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17 beta-Hydroxy-5(10)-estren-3-one
600-891-1 1089-78-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17,17-(2,2-Dimethyltrimethylenedioxy)androst-5-en-3 beta-ol
617-864-5 864672-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17,18-dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'':9,10]perylo[1,12-efg][1,4]dioxocin-5,10-dione
229-186-3 6424-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-Acetoxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
607-988-8 2668-75-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-acetoxy-1β,2β-methanopegna-4,6-diene-3,20-dione
427-820-5 2701-50-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Hydroxy-1 alpha,2 alpha-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione
606-682-1 2098-65-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxy-3-methoxyestra-2,5(10)-diene-17-carbonitrile
241-083-5 17006-17-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
251-133-8 32634-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione
251-868-4 34184-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-spiro(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)androsta-1,4-diene-3-one
421-050-3 13258-43-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
17-α,21-dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione 21-acetate
231-812-5 7753-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-α-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione
217-541-5 1882-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
179U60
428-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
17B-hydroxyestra-4,6-diene-3-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17α-hydroxy-2-(hydroxymethylene)pregn-4-en-20-yn-3-one
220-513-5 2787-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-17-(3-hydroxy-1-propynyl)androst-4-ene-3-one
259-700-1 55542-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-17-(3-hydroxypropyl)androst-4-ene-4-one
259-701-7 55542-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-1α-methyl-5-αandrostan-3-one acetate
223-768-0 4062-46-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17β-hydroxy-1α-methylandrost-4-ene-3-one
210-063-8 604-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
18-methylnonadecyl 2,2-dimethylpropanoate
424-370-1 125496-22-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diol
431-920-4 835912-68-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1H,3H,5H-Oxazolo[3,4-c]oxazole, 3,5-bis(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)dihydro-
700-437-3 1196069-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-2-nitroso-
617-748-4 857035-96-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,3-triazole
608-262-3 288-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole, sodium salt
255-280-9 41253-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole, sodium salt
255-280-9 41253-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
215-937-2 1455-77-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid, 1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-, methyl ester
609-754-0 39925-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4,7-Triazonine, octahydro-1,4,7-tris[(4-methylphenyl)sulfonyl]-
610-880-3 52667-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4-Benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-, ethyl ester methansul...
944-920-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-2-Benzopyran-1,4(3H)-dione
690-510-5 5693-27-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Azepine, 1-[2-[4-(chloromethyl)phenoxy]ethyl]hexahydro-, hydrochloride (1:1)
695-296-7 223251-25-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-
600-451-9 103577-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-
600-451-9 103577-40-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-
615-997-3 73590-85-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-
600-331-6 102625-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-[1-(triphenylmethyl)-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-
604-140-9 139481-72-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole, copper(2+) salt
439-800-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole, reaction products with epichlorohydrin
282-773-6 84418-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 alkyl) derivs.
947-699-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 and C17 unsatd. alkyl) derivs.
930-778-5 1334421-89-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C7-17 alkyl) derivs.
930-775-9 1334421-90-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-C11-13-alkyl derivs.
291-473-4 90411-94-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs.
263-170-7 61791-38-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
263-171-2 61791-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-propanenitrile
607-301-1 23996-53-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-propanoic acid, 2-methyl-5-nitro-
617-353-7 82553-75-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-,ethyl ester
696-298-0 144690-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-indazole-3-carboxylic acid
224-794-5 4498-67-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2,6-dimethyl-
619-799-8 66309-83-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
305-897-5 95193-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indene-5-carboxamide, 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-N,N-dipropyl-
417-500-3 78334-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Indole, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-
805-731-6 198480-21-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate
944-522-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl)-
620-463-8 91025-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Perylo[3,4-cd]pyridine-1,3(2H)-dione
608-929-9 33955-44-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Perylo[3,4-cd]pyridine-8,9-dicarboxylic acid, 2,3-dihydro-1,3-dioxo-, potassium salt (1:2)
807-752-6 1451734-05-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrazol-3-amine,5-(1,1-dimethylethyl)-
617-355-8 82560-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrazole, 1,4-dimethyl-
600-813-6 1072-68-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, reaction products with guanidine hydrochloride N,N'-bis(mixed Ph, tolyl and xylyl) derivs.
275-170-4 71077-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[[4,6-bis[(3-sulfopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-5-oxo-, pentasodium salt
456-170-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrazole-5-carboxamide,4-amino-1-methyl-3-propyl-, hydrochloride
607-432-4 247584-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-[methylenebis(2-ethyl-6-methyl-4,1-phenylene)]bis-
424-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrrole-2-acetamide, 1-[(2-chlorophenyl)methyl]-N,N-bis(1-methylpropyl)-.alpha.-oxo-
918-617-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrrole-3-carboxamide, 5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1-(2-((2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl)-
418-950-3 125995-03-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-tetrazol-1-acetic acid
244-551-7 21732-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1TM
432-600-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2 PZ.TMA
417-700-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine
700-593-2 162204-20-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone
207-542-9 480-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,5-Trifluoro-4''-(trans-4-propylcyclohexyl)-4-trifluoromethoxy-[1,1';4',1'']terphenyl
610-847-3 524709-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3-bis[[3-[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]]propionohydrazide
251-156-3 32687-78-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
236-747-6 13473-26-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4'-dihydroxyacetophenone
201-945-3 89-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',4'-dimethylacetoacetanilide
202-576-0 97-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',4'-dinitroacetanilide
210-227-9 610-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',5-dichloro-2-(3-hydroxymethyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone
259-023-1 54196-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',6'-dihydroxyacetophenone
211-833-6 699-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienyl)azo-5'-diethylaminoacetanilide
405-200-5 104366-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienylazo)-5'-diethylamino-2-methoxyacetanilide
405-190-2 122371-93-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-(oxiranylmethoxy)-3-phenylpropiophenone
245-052-7 22525-95-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-2,2-dimethylpropionohydrazide
257-027-8 51167-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-aminoacetophenone
209-002-8 551-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthene
411-730-8 93071-94-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-(N-ethyl-N-hexylamino)-3'-methylspiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-one
402-300-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-(N-ethyl-N-hexylamino)spiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthene)-3-one
401-390-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
274-641-1 70516-41-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-chloroacetoacetanilide
202-269-1 93-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone
211-998-4 735-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxyacetophenone
204-288-0 118-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxychalcone
214-928-0 1214-47-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxypropiophenone
210-244-1 610-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methoxyacetoacetanilide
202-131-0 92-15-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylacetoacetanilide
202-267-0 93-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylspiro[4-azabicyclo[2.2.2]octane-2,5'-[1,3]oxathiolane]
946-023-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-1-YL)PYRIDINE
460-320-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2(2-Amino-ethoxy)-2'chloro-diethylsulfone Hydrochloride
619-328-6 98231-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(2-OXO-2,3-DIHYDRO-4-INDOLYL)ETHYLTOLUENESULPHONATE
917-449-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(3H)-Benzofuranone, 3-[5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-2-oxo-3(2H)- benzofuranylidene]-5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-, (3E)-
429-490-8 75540-64-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2(3H)-Benzofuranone, 5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-
813-928-3 155810-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2