Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-459-8 1628047-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C17-C18, branched alkanes
942-446-7 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable Hydrocarbons C15-C18, branched alkanes
942-445-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C15-C16, branched alkanes
942-444-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,3RS)-3-methyl-3-(4-methylpentyl)cyclohexyl acetate and (2RS,4aRS,8aSR)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate and (2RS,4aRS,8aRS)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate
942-438-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)-
942-426-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, [1a(S*),6b]- (9CI
942-425-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-hydroxypentan-2-yl formate and 2-hydroxypentyl formate and pentane-1,2-diol and pentane-1,2-diyl diformate
942-424-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of ((5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and (5Z)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene) and 2-methyl-1,3-butadiene, epoxidized
942-422-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4R)-6-amino-N,N,4-trimethyl-1,4-dihydro-1,3,5-triazin-2-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
942-402-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of bismuth nitrate, potassium iodide and potassium bromide, precipitated, neutralized, calcinated
942-401-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (+-)-(1RS,2SR,5SR,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE and (+-)-(1RS,2SR,5RS,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE
942-400-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)-2-(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)ethane-1,2-dione
942-399-2 1449413-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3R)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne
942-381-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5E)- and 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5Z)-
942-376-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, tall oil and fatty acids, C18 unsaturated, trimers and fatty acids, C18 unsaturated, dimers with (9Z)-octadec-9-en-1-amine
942-330-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,7aR)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one and (2S,7aS)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one
942-324-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with ethanolamine
942-322-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium cerium lutetium oxide
942-299-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides
942-293-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid, reaction product with 2-aminoethanol, maleic anhydride and sodium sulfite
942-252-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene and 1-bromo-3-tert-butylbenzene and 1-bromo-4-tert-butylbenzene
942-233-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium-3,3´-{Oxybis[2,1-ethanediyloxy(1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]}bis(2,4,6-triiodobenzoate)
942-225-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate
942-217-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one
942-181-7 1453810-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(1-aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one hydrochloride
942-180-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (kerosene type fraction)
942-178-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms
942-177-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (diesel type fraction)
942-174-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-tert-butyl(1-((3-fluoro-2-(phenylcarbamoyl)phenyl)amino)-1-oxobutan-2 yl)carbamate
942-159-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S,3E)-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
942-146-6 166410-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid coupled with 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid and chelated with chromium (3+), sodium salts
942-144-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime
942-139-8 1170315-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)(oxo)acetic acid
942-137-7 954215-12-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C20-30 (even numbered)
942-135-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cis-hex-3-en-1-yl methyl carbonate and DI-3Z-HEXENYLCARBONAT
942-106-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butyl-2-[2-[3-[2-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H indol-2-ylidene) ethylidene]-2-chloro-1 cyclohexen-1-yl] ethenyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium tetrafluoroborate(1: 1)
942-101-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate
942-100-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
942-086-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes,
942-085-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-amine
942-077-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-C18 (even numbered), decyl esters
942-072-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis[({6-oxo-6-[(2-propylheptyl)oxy]hexanoyl}oxy)methyl]butyl 2-propylheptyl hexanedioate and bis(2-propylheptyl) adipate
942-066-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco derivs. II, reaction products with glycine, potassium salts
942-063-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S,3S)-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
942-044-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2