Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine
944-699-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate
944-688-9 15107-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
944-682-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distillation residue of the reaction mass of 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol
944-676-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-1-penten-3-ol, cyclized
944-675-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ATMG
944-625-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)anthraquinone and 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone
944-623-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[5-amino-2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}benzenesulfonato(3-)]chromate(3-), trisodium bis[2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) and heptasodium bis[4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)-5-nitro-3-sulfophenyl]diazenyl-κN2}-6-(4-sulfoanilino)naphthalene-2-sulfonato(5-)]chromate(7-)
944-619-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with Urea, N-(3-aminophenyl)-, subsequently condensation with 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro-, further condensation with Benzenesulfonic acid, 3-amino- and 3-Pyridinecarboxylic acid, sodium salts
944-617-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol and cyanogen bromide
944-616-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium, bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-) and sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)]
944-584-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Dimethyl hydrogen phosphite and Alcohols C14-18, Even, Linear
944-574-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(C11-C12 alkyl, branched)-2-hydroxy-benzaldehyde oxime
944-572-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt
944-563-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with reaction products of 6-amino-4-naphthol-2-sulfonic acid, sodium metabisulfite and formaòdehyde, chelated with chromium (3+), sodium potassium salts
944-562-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol
944-561-8 1465004-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)propan-1-ol
944-553-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Liraglutide precursor
944-552-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Human Methyl Ester
944-551-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin DesB30
944-550-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Aspart Precursor
944-549-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Aspart Ethyl Ester
944-548-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora erythraea (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-533-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine, 2-(phenylethynyl)-sulphate
944-531-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora myrrha (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-530-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R*,4R*,4aR*,9bS*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine and (2R*,4R*,4aS*,9bR*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine
944-528-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate
944-522-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-yl rel-acetate and rel-(1aR,4aR,8aR)-2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene and rel-(3R,3aS,7S,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulene
944-520-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt
944-517-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Polysaccharids of kernel Avena sativa, Poaceae
944-507-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]- , subsequently coupled with 3,5-Diaminobenzoic acid, further coupled with diazotised Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salts
944-505-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(allyloxy)dodecan-2-ol and 1-(allyloxy)tetradecan-2-ol
944-498-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of enzymatic esterification of linolenic acid and 1,2-octanediol
944-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate
944-488-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,6-trimethyl-1-oxaspiro[2.5]oct-5-ene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene
944-483-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one
944-482-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene
944-461-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C12-14 (even numbered)-alkyl esters, (2-hydroxylpropyl)ammonium salts
944-459-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl (E)-but-2-enoate
944-449-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol
944-439-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C12 alkyl and triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
944-415-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-4-(acetoxymethyl)-12-hydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromene-3,6-diyl diacetate and (3S,4R,4aR,6aR,12aR,12bS)-4-(acetoxymethyl)-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-3-yl acetate
944-413-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (4Z)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (4E)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5Z)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5E)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol
944-405-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of butanone and 2,2'-iminodi(ethylamine)
944-403-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
R,R-2-carboxy –[2-(2-propen-1-yl)-cyclopropyl] benzoate dicyclohexylamonium salt
944-401-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, C16-C18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
944-399-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate
944-397-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1