Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine
432-840-2 220926-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1265F
416-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
135-TPB
435-340-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
14,14',15,15'-tetradehydro-7,7'-spirobi[dibenzo[b,g][1,9,4,6]dioxadiazacyclododecine]
700-609-8 1231148-36-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14-α-hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione
427-340-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
15CPT TOLUENE SOLVATE
443-550-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
16-[[(1S)-1-carboxy-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxo-butyl]amino]-16-oxo-hexadecanoic acid
700-853-5 943586-12-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-Cyanomethyl-17 beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one
613-855-5 65928-65-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 beta-Acetoxy-5 alpha-androstan-3-one
601-431-2 1164-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17,17-(2,2-Dimethyltrimethylenedioxy)androst-5-en-3 beta-ol
617-864-5 864672-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Acetoxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
607-988-8 2668-75-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-acetoxy-1β,2β-methanopegna-4,6-diene-3,20-dione
427-820-5 2701-50-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Hydroxy-1 alpha,2 alpha-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione
606-682-1 2098-65-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxy-3-methoxyestra-2,5(10)-diene-17-carbonitrile
241-083-5 17006-17-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-spiro(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)androsta-1,4-diene-3-one
421-050-3 13258-43-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
179U60
428-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
17B-hydroxyestra-4,6-diene-3-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17β-hydroxy-1α-methyl-5-αandrostan-3-one acetate
223-768-0 4062-46-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
18-methylnonadecyl 2,2-dimethylpropanoate
424-370-1 125496-22-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole, sodium salt
255-280-9 41253-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4-Benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-, ethyl ester methansul...
944-920-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-2-Benzopyran-1,4(3H)-dione
690-510-5 5693-27-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Azepine, 1-[2-[4-(chloromethyl)phenoxy]ethyl]hexahydro-, hydrochloride (1:1)
695-296-7 223251-25-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-
600-451-9 103577-40-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole, copper(2+) salt
439-800-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole, reaction products with epichlorohydrin
282-773-6 84418-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 alkyl) derivs.
947-699-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2,6-dimethyl-
619-799-8 66309-83-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indene-5-carboxamide, 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-N,N-dipropyl-
417-500-3 78334-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Indole, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-
805-731-6 198480-21-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate
944-522-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl)-
620-463-8 91025-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Perylo[3,4-cd]pyridine-1,3(2H)-dione
608-929-9 33955-44-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Perylo[3,4-cd]pyridine-8,9-dicarboxylic acid, 2,3-dihydro-1,3-dioxo-, potassium salt (1:2)
807-752-6 1451734-05-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[[4,6-bis[(3-sulfopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-5-oxo-, pentasodium salt
456-170-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrazole-5-carboxamide,4-amino-1-methyl-3-propyl-, hydrochloride
607-432-4 247584-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-[methylenebis(2-ethyl-6-methyl-4,1-phenylene)]bis-
424-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrrole-3-carboxamide, 5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1-(2-((2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl)-
418-950-3 125995-03-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1TM
432-600-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2 PZ.TMA
417-700-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienyl)azo-5'-diethylaminoacetanilide
405-200-5 104366-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienylazo)-5'-diethylamino-2-methoxyacetanilide
405-190-2 122371-93-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthene
411-730-8 93071-94-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-(N-ethyl-N-hexylamino)-3'-methylspiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-one
402-300-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-(N-ethyl-N-hexylamino)spiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthene)-3-one
401-390-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1