Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97524 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-methylcyclohexanecarbonyl chloride
608-291-1 2890-61-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Naphthalenol, 2-methyl-, 1-acetate
454-690-7 5697-02-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-nitro-3-(pentafluorosulfanyl)benzene
447-600-2 2613-26-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nitro-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
447-610-7 2613-27-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane; reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
426-510-7 196965-91-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-octadecyl,19-hexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecanoic acid; dihexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; dioctadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; reaction mass of: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecanoic acid
432-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Octanol reaction products with epichlorhydrin and 2-mercaptoethanol
473-730-4 928768-73-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-octylazepin-2-one
420-040-6 59227-88-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-
617-500-5 83905-01-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one
478-240-4 699-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Pentene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-798-4 94279-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Phenyl-3-(pyrrolidin-yl)propan-1-one
619-034-8 94-39-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl hydroperoxide
221-341-3 3071-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Phenylsulfonylpyrrole
623-685-3 16851-82-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C18(unsaturated) acyl derivs., hydroxides, inner salts
947-349-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanesulfonic acid, 3-[hexyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, Monoammonium Salt
468-470-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanone, 1-[2-(2-propen-1-yloxy)phenyl]-
604-312-3 142819-94-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-
610-979-1 53207-58-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of products produced by the distillation of products from the hydrogenation of butanal from the hydroformylation of propene. It consists predominantly of organic compounds such as aldehydes, alcohols, esters, ethers and carboxylic acids having carbon numbers in the range of C4-C32 and boiling in the range of approximately 143°C to 282°C (289°F to 540°F).
271-363-2 68551-11-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Spiro(4,5)-7-Decen-7-yl-4-Penten-1-one
438-060-9 224031-70-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butyl 2,4-dimethyl (2S,4S)-pyrrolidine-1,2,4-tricarboxylate
807-497-0 1378388-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
616-143-2 74844-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
686-032-1 88043-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
807-618-7 1194059-42-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
688-361-6 487048-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tetradecanoylbenzotriazole
437-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(1-trityl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylate
605-586-7 170791-09-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(methylsulphanyl)carbonyl]oxy}ethyl 2-methylpropanoate
700-047-3 860035-07-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[2-(2,4-difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole monomethanesulfonate
617-843-0 86386-77-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
432-890-5 72955-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
207-787-1 494-19-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
408-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-hydroxy-1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl) decan-1-one
700-045-2 104966-97-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11,11-dimethyl-5-oxa-3-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecane-3,3-dione
800-131-0 104372-31-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-amino-3-chloro-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine hydrochloride
448-720-8 363138-44-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1