Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester
400-820-2 84268-33-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonamide, 4-methyl-, reaction products with formaldehyde and melamine
307-988-5 97808-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-amino-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonic acid monosodium salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 40290.
215-403-9 1325-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid, reduced, oxidized, potassium sodium salts
290-714-0 90218-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-12-sec-alkyl derivs.-, compds. with 2-propanamine
947-746-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-5-methyl-, ammonium salt (1:2)
416-730-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, cerium(4+) salt, basic
282-500-0 84238-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with diethanolamine
290-649-8 90194-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., potassium salts
287-337-9 85480-57-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzhydryl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-trityloxyiminoacetyl]amino]-3-formyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
609-462-3 376653-37-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzidine-2,2'-disulphonic acid
204-200-0 117-61-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzofuran-2-yl methyl ketone
216-706-9 1646-26-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products with formaldehyde, coupled with diazotized 5-amino-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt
276-521-4 72245-24-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 5-[(4-aminophenyl)azo]-2-hydroxy-, reaction products with 3-[(4-amino-3-methoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid and carbonic dichloride, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 29000.
232-339-7 8005-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, compound with cyclohexylamine (1:1)
221-516-4 3129-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzovindiflupyr (ISO); N-[9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
691-719-4 1072957-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl 4-hydroxybenzoate
202-311-9 94-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzyl [(2S)-1-[(2-aminoethyl)amino]-3-(4-ethoxyphenyl)propan-2-yl]carbamate dihydrochloride
606-946-6 221640-14-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyrate
203-105-1 103-37-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl formate
203-214-4 104-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isobutyrate
203-095-9 103-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isovalerate
203-106-7 103-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl phenylacetate
203-008-4 102-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltoluene
248-654-8 27776-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate
402-240-5 102561-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltris(dimethylaminato)phosphorus(1+) tetrafluoroborate(1-)
302-080-5 94088-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Beryllium oxide
215-133-1 1304-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside octa(acetate and palmitate and stearate)
807-365-2 127961-54-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, coco alkyldimethyl(3-sulfopropyl)
269-225-1 68201-55-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Betamethasone
206-825-4 378-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, phosphosulfurized
267-032-7 67762-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bile, hydrolyzates
273-997-5 69430-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diyl tetrakis(2,6-dimethylphenyl) bis(phosphate)
807-250-7 147263-99-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis and tris and tetra{N-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino]-N’-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino] methaniminium} [phthalocyanine(bis and tris and tetra)sulfonato-κ4N29,N30,N31,N32]cuprate(II)
946-424-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis((7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4.4a.5.6.7.8.9.10.10a-dodecahydrophenanthrene-1-carbonyl)oxy)zinc
810-810-3 68425-02-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis((bis(dodecyloxy)phosphorothioyl)thio)zinc
948-067-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis((C10-13)alkylphenyl)iodonium hexafluoroantimonate
608-253-4 288094-79-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,3-epoxypropyl) terephthalate
230-565-0 7195-44-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,4,5-trichloro-6-carbopentoxyphenyl) oxalate
250-195-3 30431-54-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoate
421-450-8 154702-15-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) malate
260-070-5 56235-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phosphonate
222-904-6 3658-48-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-methylpropyl) perylene-dicarboxylate
616-749-7 79869-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato-O1,O2)zinc
403-360-0 42405-40-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate
200-237-1 55-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
620-341-4 61358-25-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(5-amino-2-hydroxyphenyl)methane dihydrochloride
440-850-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1