Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloroaniline
211-219-8 634-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate
218-485-4 2162-73-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
219-154-7 2374-14-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzene-1,3-diamine
221-456-9 3102-70-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-methanol
271-282-2 68527-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
215-833-7 1423-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylphenol
208-419-2 527-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trinitrobenzene-1,3,5-triamine
221-297-5 3058-38-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-trinitrotoluene
204-289-6 118-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
426-040-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decanediol
451-160-7 17913-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
204-809-1 126-86-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-022-5 9014-85-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7-trimethyloct-6-en-1-ol
814-338-9 1913285-57-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydoroxy-12H-dibenzo[d,g] [1,3,2]dioxaphosphocin, 6-oxide
829-608-1 106396-29-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxide, sodium salt
286-344-4 85209-91-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzene-1,3-diolbis(methanesulfonate)
429-600-4 1026988-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol
265-390-9 65087-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
224-166-0 4221-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine-3-oxide
609-076-5 35139-67-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzyl alcohol
217-210-5 1777-82-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diethyl-9H-thioxanthen-9-one
280-041-0 82799-44-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl)phenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
434-820-9 106461-41-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
278-009-6 74853-07-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one
224-330-1 4314-14-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzophenone
205-029-4 131-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-4-phenyltetrahydrofuran
279-967-8 82461-14-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
411-220-5 134701-20-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
266-831-8 67634-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylpentan-3-one
209-294-7 565-80-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitroanisole
204-310-9 119-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dioxo-1,3-diazetidine-1,3-bis(methyl-m-phenylene) diisocyanate
247-953-0 26747-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dithiapentane
216-577-9 1618-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane
249-820-2 29736-75-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2