Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
A mixture of: 1,1'-((6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)dipropan-2-ol; 1,1',1''-((1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)triimino)tripropan-2-ol
400-200-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,1'-(methylenebis(4,1-phenylene))dipyrrole-2,5-dione; N-(4-(4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzyl)phenyl)acetamide; 1-(4-(4-(5-oxo-2H-2-furylidenamino)benzyl)phenyl)pyrrole-2,5-dione
401-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,2-O,O-diacyl-3-(α-D-galactopyranosyl(1''-6')-β-D-galactopyranosyl)-sn-glycerol; N-acyl-1,2-O,O-diacyl-sn-glycero-3-phosphoetanolamine
417-230-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane; 1,3-dihex-x-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane x= 1,2,3 or 4
406-490-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,4-diamino-2-chloro-3-phenoxyanthraquinone; 1,4-diamino-2,3-bis-phenoxyanthraquinone
423-220-2 12223-77-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,6-bis((3aR,4S,5S (or R),7S,7aR)-1-(octahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl)methyl) hexan-1,6-dioate; 1,6-bis((3aS,4S,5S (or R),7S,7aS)-1-(octahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl)methyl) hexan-1,6-dioate
430-080-6 195371-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridecafluorooctyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptdecafluorodecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-pentacosafluorotetradecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadecafluorodecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate
423-180-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-4-yl)ethanone; 1-(2,3,5,6,7,8-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(f)inden-4-yl)ethanone; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-3,3-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone
414-870-8 96792-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxohexadecyl)amino]-D-glucitol; 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxooctadecyl)amino]-D-glucitol
411-130-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-hexyl acetate; 2-methyl-1-pentyl acetate; 3-methyl-1-pentyl acetate; 4-methyl-1-pentyl acetate; other mixed linear and branched C6-alkyl acetates
421-230-1 88230-35-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-methyl-1-(3-(1-methyl ethyl)phenyl)ethyl-1-methyl-1-phenylethylperoxide, 63% by weight; 1-methyl-1-(4-(1-methyl ethyl)phenyl)ethyl-1-methyl-1-phenylethylperoxide, 31% by weight
410-840-3 71566-50-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-methyl-3-hydroxypropyl 3,5-[1,1-dimethylethyl]-4-hydroxydihydro-cinnamate and/or 3-hydroxybutyl 3,5-[1,1-dimethylethyl]-4-hydroxydihydrocinnamate; 1,3-butanediol bis[3-(3'-(1,1-dimethylethyl)4'-hydroxy-phenyl)propionate] isomers; 1,3-butanediol bis[3-(3',5'-(1,1-dimethylethyl)-4'-hydroxyphenyl)propionate] isomers
423-600-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-[[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)bis[4-dodecylphenol]; formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 2); formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 3, 4 and higher)
414-520-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-bis(tert-pentylperoxy)-p-diisopropylbenzene; 2,2'-bis(tert-pentylperoxy)-m-diisopropylbenzene
412-140-3 32144-25-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-oxybisethanol; 6-(4,6-bis[5-(2-hydroxypropylcarbamoyl)pentylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-N-(2-hydroxypropyl)hexamide; 6-(4,6-bis[5-(2-hydroxy-propylcarbamoyl)pentylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)hexanoic acid
419-350-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2-dimethoxyethanal (this component is considered to be anhydrous in terms of identity, structure and composition. However, 2,2-dimethoxyethanal will exist in a hydrated form. 60% anhydrous is equivalent to 70.4% hydrate); water(Including free water and water in hydrated 2,2-dimethoxyethanal)
421-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2-dimethyl-1,3-bis(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)propane; neopentylglycol-mono-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl) ether
401-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,3,5-tri-O-benzyl-D-arabinofuranose, mixture of α- and β-forms; 2,3,5-tri-O-benzyl-α-D-arabinofuranose; 2,3,5-tri-O-benzyl-β-D-arabinofuranose
431-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,4 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene; 2,6 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene
411-070-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,4,6-tri(butylcarbamoyl)-1,3,5-triazine; 2,4,6-tri(methylcarbamoyl)-1,3,5-triazine; [(2-butyl-4,6-dimethyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine; [(2,4-dibutyl-6-methyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine
420-390-1 187547-46-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,6,9-trimethyl-2,5,9-cyclododecatrien-1-ol; 6,9-dimethyl-2-methylen-5,9-cyclododecadien-1-ol
413-530-6 111850-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(1,1-dimethylpropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-9,10-anthraquinone; 2-(1,2-dimethylpropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-9,10-anthraquinone
421-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(9-methyl-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-anthra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diisoquinolin-2-ylethansulfonic acid; potassium 2-(9-methyl-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-anthra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diisoquinolin-2-ylethansulfate
411-310-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(hexylthio)ethylamine hydrochloride; sodium propionate
405-720-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-[N-(2-hydroxyethyl)stearamido]ethyl stearate; sodium [bis[2-(stearoyloxy)ethyl]amino]methylsulfonate; sodium [bis(2-hydroxyethyl)amino]methylsulfonate; N,N-bis(2-hydroxyethyl)stearamide
401-230-8 55349-70-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-acryloyloxyethyl-hydrogen-cyclohexane-1,2-dicarboxylate; 2-methacryloyloxyethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate
405-360-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-chloro-5-sec-tetradecylhydroquinones where sec-tetradecyl= 1-methyltridecyl; 1-ethyldodecyl; 1-propylundecyl; 1-butyldecyl; 1-pentylnonyl; 1-hexyloctyl
407-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-chloroethyl and chloropropyl 2-chloroethylphosphonate; 2-chloroethyl and chloropropyl 2-chloropropylphosphonate
401-740-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethyl-[2,6-dibromo-4-[1-[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]propenoate; 2,2'-diethyl-[4,4'-bis(2,6-dibromophenoxy)-1-methylethylidene] dipropenoate; 2,2'-[(1-methylethylidene)bis[[2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]ethanol]]
420-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl linolenate, linoleate and oleate; 2-ethylhexyl epoxyoleate; 2-ethylhexyl diepoxylinoleate; 2-ethylhexyl triepoxylinolenate
414-890-7 71302-79-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside
414-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-methyl-1-(6-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol; 2-methyl-1-(1-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-pent-1-en-3-ol; 2-methyl-1-(5-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
415-990-3 67739-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-methylnonanedioic acid 2,4-dimethyl-4-methoxycarbonylundecanedioic acid 2,4,6-trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyltridecanedioic acid 8,9-dimethyl-8,9-dimethoxycarbonylhexadecanedioic acid
423-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-methylsulfanyl-4,6-bis-(2-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-1,3,5-triazine; 2-(4,6-bis-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-methoxy-phenol
423-520-3 156137-33-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea; 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureido)benzyl)phenyl)urea; 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3,5-dimethylthio-2,4-toluenediamine; 3,5-dimethylthio-2,6-toluenediamine
403-240-8 106264-79-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-((5-cyano-1,6-dihydro-1,4-dimethyl-2-hydroxyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-benzoyloxy-2-phenoxyethane; 3-((5-cyano-1,6-dihydro-1,4-dimethyl-2-hydroxyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-benzoyloxy-2-ethyloxy-2-(ethylphenol)
411-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-(4-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile; 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile; 3-(3-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile
412-660-0 134123-93-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-(N-(3-dimethylaminopropyl)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid; N-[dimethyl-3-(C4-8-perfluoroalkylsulfonamido)propylammonium propionate; 3-(N-(3-dimethylpropylammonium)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid propionate
407-810-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]-propane-1,2-diol; 3,3'-(2-chloro-5-nitro-1,4-phenylenediimino)bis(propan-1,2-diol)
408-240-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-2-(2-hydroxyethylamino)-4-methyl-6-[3-(2-phenoxyethoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-6-(2-hydroxyethylamino)-4-methyl-2-[3-(2-phenoxyethoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-2-amino-4-methyl-6-[3-(3-hydroxypropoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-6-amino-4-methyl-2-[3-(3-methoxypropoxy)propylamino]pyridine
411-880-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-6-carboxaldehyde; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-5-carboxaldehyde
410-480-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3a,5a-cyclo-(20s)-formyl-6b-methoxypregnane; i-stigmasterol methyl ether i-dinorcholene acid methyl ether;
451-290-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4,4',4''-[(2,4,6-trioxo-1,3,5(2H,4H,6H)-triazine-1,3,5-triyl)tris[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl(ethyl)amino]]trisbenzenediazoniumtri[bis(2-methylpropyl)naphthalenesulfonate]; 4,4',4'',4'''-[[5,5'-[carbonylbis[imino(1,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)methylene]]-2,4,6-trioxo-1,3,5(2H,4H,6H)-triazine-1,1',3,3'-tetrayl]tetrakis[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl(ethyl)amino]]tetrakisbenzenediazoniumtetra[bis(2-methylpropyl)naphthalenesulfonate]
417-080-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
422-040-1 426218-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
403-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
417-470-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-(N-methylperfluorooctylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one; 5-(N-methylperfluoroheptylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one
413-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid; 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid
418-230-9 163879-69-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-heptyl-1,2,4-triazol-3-ylamine; 5-nonyl-1,2,4-triazol-3-ylamine
401-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7,9,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecane-1,16-diylprop-2-enoate; 7,7,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diylprop-2-enoate
412-260-6 52658-19-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonic acid; sodium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate; potassium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate
410-065-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid; 5-chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
421-280-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: [1-(methoxymethyl)-2-(C12-alkoxy)ethoxy]acetic acid; [1-(methoxymethyl)-2-(C14-alkoxy)ethoxy]acetic acid
410-640-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: alpha necrodyl acetate 1-acetoxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; alpha necrodol 1-hydroxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; cineole 1,8 eucalyptol 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
448-190-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ammonium-1,2-bis(hexyloxycarbonyl)ethanesulfonate; ammonium-1-hexyloxycarbonyl-2-octyloxycarbonylethanesulfonate; ammonium-2-hexyloxycarbonyl-1-octyloxycarbonylethanesulfonate
407-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate; isopropyl alcohol
414-810-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-(4H)-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride; bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-(1H)-triazol-1-ylmethyl)silane hydrochloride
401-380-4 89066-61-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(5-dodecyl-2-hydroxybenzald-oximate) copper (II) C12-alkyl group is branched; 4-dodecylsalicylaldoxime
410-820-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate; isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
406-240-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(tris(2-(2-hydroxy(1-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate; bis(tris(2-(2-hydroxy(2-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
406-910-8 124649-82-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: branched triacontane; branched dotriacontane; branched tetratriacontane; branched hexatriacontane
417-030-9 151006-59-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: butan-2-one oxime; syn-O,O'-di(butan-2-one oxime)diethoxysilane
406-930-7 96-29-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: Ca salicylates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca sulfurized phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated)
415-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: calcium bis(C10-14 branched alkyl salicylate); calcium bis(C18-30-alkyl salicylate); calcium C10-14 branched alkylsalicylato-C18-30-alkyl salicylate; calcium bis (C10-14 branched alkyl phenolate); calcium bis (C18-30-alkyl phenolate); calcium C10-14 branched alkylphenolato-C18-30-alkyl phenolate; C10-14 branched alkyl phenol; C18-30-alkyl phenol
430-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: calcium bis(C10-14 branched alkylsalicylate); calcium bis(C18-30 alkyl salicylate); calcium bis(C18-30 alkyl phenolate); calcium bis(C10-14 branched alkyl phenolate); lubrificating oil (C15-30)
455-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-1,3-cyclohexanedicarboxylic acid; trans-1,3-cyclohexanedicarboxylicacid
432-490-0 3971-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-1,4-dimethylcyclohexyl dibenzoate; trans-1,4-dimethylcyclohexyl dibenzoate
416-230-3 35541-81-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
421-960-0 90035-08-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol; trans-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol
405-040-6 63500-71-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate; copper(I) O,O-bis(1,3-dimethylbutyl) phosphorodithioate; copper(I) O-isopropyl O-(1,3-dimethylbutyl)phosphorodithioate
401-520-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium)-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium-di-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium-octylphosphate
407-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide]
420-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dimethyl 5,5'-(thiobis(ethylenoxycarbonyl))bis(1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3-carboxylate); dimethyl 5,5'-[bis(carbonylethylthioethyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-dicarbonyloxypyridine]bis(1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3-carboxylate); oligomers from partially oxidized dihydropyridine moieties
404-440-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-); trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-) 405-665-4 118685-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate; trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate
402-660-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A Mixture of: disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate; disodium 6-(2,4-diaminophenylazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminophenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate; trisodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
400-570-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium 6-[3-carboxy-4,5-dihydro-5-oxo-4-sulfonatophenyl)pyrazolin-4-yl-azo]-3-[2-oxido-4-(ethensulfonyl)-5-methoxyphenylazo]-4-oxidonaphthalene-2-sulfonate copper (II) complex; disodium 6-[3-carboxy-4,5-dihydro-5-oxo-4-sulfonatophenyl)pyrazolin-4-yl-azo]-3-[2-oxido-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)-5-methoxyphenylazo]-4-oxidonaphthalene-2-sulfonate copper (II) complex;
423-940-7 85585-91-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium hexyldiphenyl ether disulphonate; disodium dihexyldiphenyl ether disulphonate
429-650-7 147732-60-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecanoic acid (35-40%); poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid (60-65%)
412-590-0 58856-63-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecanoic acid; poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid
411-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5.1.11.2)henicosan-20-yl)propionate; tetradecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5.1.11.2)henicosan-20-yl)propionate
400-580-9 85099-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate; tetradecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate
405-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyldimethyloctylammononiumbromide; tetradecyldimethyloctylammoniumbromide
428-500-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]pentadecane; dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]heptadecane
413-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: esters of C14-C15 branched alcohols with 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid; C15 branched and linear alkyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate; C13 branched and linear alkyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate
413-750-2 171090-93-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ethyl exo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-endo-2-carboxylate; ethyl-endo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-exo-2-carboxylate
407-520-0 80657-64-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hexasodium 2,2'-vinylenebis[((3-sulfonato-4,1-phenylene)amino(6-(N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl)amino)benzene-1,4-disulfonate]; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-carbamoylethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate
405-280-1 76508-02-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulfonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5-trisulfonate; hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulfonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5-trisulfonate
401-650-1 85665-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide
403-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hydroxyaluminium-bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoate]; 3,5-di-tert-butylsalicylic acid
406-890-0 130296-87-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: i-stigmasterol methyl ether; i-brassicasterol methyl ether; i-β-sitosterol methyl ether
451-270-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: isobutyl hydrogen 2-(α-2,4,6-trimethylnon-2-enyl)succinate; isobutyl hydrogen 2-(β-2,4,6-trimethylnon-2-enyl)succinate
410-720-0 141847-13-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: magnesium caprolactamate; 6-caprolactamate
454-340-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: methyl 1,4-dimethyl cyclohexane carboxylate; methyl 1,3-dimethyl cyclohexane carboxylate
444-920-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: monosodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; disodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; trisodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; tetrasodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate
419-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N,N-di(hydrogenated alkyl C14-C18)phthalamic acid; dihydrogenated alkyl (C14-C18)amine
413-800-3 87787-81-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-(3-dimethylamino-4-methyl-phenyl)-benzamide; N-(3-dimethylamino-2-methyl-phenyl)-benzamide; N-(3-dimethylamino-3-methyl-phenyl)-benzamide
420-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide; N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(methylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide
412-550-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-aminoethylpiperazonium mono-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate; N-aminoethylpiperazonium di-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate
410-650-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentaerythriol tetraesters with heptanoic acid and 2-ethylhexanoic acid
410-830-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 2-{4-{3-methyl-4-[6-sulfonato-4-(2-sulfonato-phenylazo)-naphthalen-1-ylazo]-phenylamino}-6-[3-(2-sulfato-ethanesulfonyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-benzene-1,4-disulfonate; pentasodium 2-{4-{3-methyl-4-[7-sulfonato-4-(2-sulfonato-phenylazo)-naphthalen-1-ylazo]-phenylamino}-6-[3-(2-sulfato-ethanesulfonyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-benzene-1,4-disulfonate
421-160-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 3-(4-(4-(7-(2,4-diamino-5-sulfonato-3-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-2-sulfonatophenylamino)phenylazo)-4-hydroxy-6-(2-oxo-1-phenylcarbamoylpropylazo)naphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)phenyl)amino)-2-sulfonatophenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenyl)azo)-3-((4-((4-((1,7-dihydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)-2-sulfonatophenyl)amino)phenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate; hexasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)-2-sulfonatophenyl)amino)phenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
430-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 5-amino-3-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethoxysulfonato)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-6-[5-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; pentasodium 5-amino-6-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-3-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethoxysulfonato)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 5-amino-3-[5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo]-6-[5-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
424-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 7-amino-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)azo]7-sulfonato-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfonatophenyl]azo]6-sulfonato-1-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonate; a mixture of: pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate and pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-amino-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate
415-350-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium bis(1-(3(or 5)-(4-anilino-3-sulfonatophenylazo)-4-hydroxy-2-oxidophenylazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naphtholato)ferrate(1-); pentasodium [(1-(3-(4-anilino-3-sulfonatophenylazo)-4-hydroxy-2-oxidophenylazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naphtholato)-(5-(4-anilino-3-sulfonatophenylazo)-4-hydroxy-2-oxidophenylazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naphtholato]ferrate(1-)
407-570-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: phenol, 6-(1,1-dimethylethyl)-4-tetrapropyl-2-[(2-hydroxy-5-tetra-propylphenyl)methyl (C41-compound) and methane, 2,2'-bis[6-(1,1-dimethyl-ethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropyl-phenyl)]- (C45-compound); 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-tetra-propyl-phenol and 2-(1,1-dimethylethyl)-4-tetrapropyl-phenol; 2,6-bis[(6-(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropylphenyl)methyl]-4-(tetrapropyl)phenol and 2-[(6-(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropylphenylmethyl]-6-[1-hydroxy-4-tetrapropylphenyl)methyl]-4-(tetrapropyl)phenol
414-550-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: phenyl 1-(1-[2-chloro-5-(hexadecyloxycarbonyl)phenylcarbamoyl]-3,3-dimethyl-2-oxobutyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobenzotriazole-5-carboxylate; phenyl 2-(1-(2-chloro-5-(hexadecyloxycarbonyl)phenylcarbamoyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobenzotriazole-5-carboxylate; phenyl 3-(1-(2-chloro-5-(hexadecyloxycarbonyl)phenylcarbamoyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobenzotriazole-5-carboxylate
421-480-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: potassium sulfato-ferrate; potassium hydroxide; sodium chloride
455-850-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2); Reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:3)
417-980-4 157321-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: S-(3-trimethoxysilyl)propyl 19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-10,12-dioxo-2,9,11,13-tetraazanonadecanethioate; S-(3-(trimethoxysilyl)propyl 17-isocyanato-9-(isocyanatohexyl-aminocarbonyl)-10-oxo-2,9,11-triazaheptadecanethioate
402-290-8 85702-90-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium 1-tridecyl-4-allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate; sodium 1-dodecyl-4allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate
410-230-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium 1-tridecyl-4-allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate; sodium 1-dodecyl-4allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate
410-230-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium 2-(C12-18-n-alkyl)amino-1,4-butandioate; sodium 2-octadecenyl-amino-1,4-butandioate
411-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dicarboxylatophenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]-1-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-2-ylazo]-isophthalate; ammonium 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dicarboxylatophenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]-1-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-2-ylazo]-isophthalate; 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dicarboxylatophenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-ylazo]-isophthalic acid
413-180-4 187285-15-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium/potassium (3-(4-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-methoxy-3-sulfonatophenylazo)-2-oxidophenylazo)-2,5,7-trisulfonato-4-naphtholato)copper(II); sodium/potassium (3-(4-(5-(5-chloro-4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-methoxy-3-sulfonatophenylazo)-2-oxidophenylazo)-2,5,7-trisulfonato-4-naphtholato)copper(II)
407-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium/potassium 7-[[[3-[[4-((2-hydroxy-naphthyl)azo)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]-naphthalene-1,3-disulfonate
410-070-8 141880-36-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: strontium (4-chloro-2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-methyl)benzenesulfonate; disodium (4-chloro-2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-methyl)benzenesulfonate
422-970-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium ((1-(4(or 5)-nitro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentylphenylazo)-2-naphtholato))chromate(1-)
403-720-7 117527-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tetradecanoic acid (42.5-47.5%); poly(1-7)lactate esters of tetradecanoic acid (52.5-57.5%)
412-580-6 174591-51-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tetradecanoic acid; poly(1-7)lactate esters of tetradecanoic acid
411-910-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tetrakis(trimethylhexadecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-); tetrakis(trimethyloctadecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
404-860-1 116810-46-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tetrasodium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonate, N-oxide; trisodium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl)phosphonate, N-oxide, P-oxide
417-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate; diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate; propylene carbonate
403-490-8 104558-95-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trans-(2R)-5-acetoxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid; cis-(2R)-5-acetoxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid
411-660-8 147027-04-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trans-2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-naphthalene-2-yl)-1,3-dioxolane; cis-2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-naphthalene-2-yl)-1,3-dioxolane
412-950-7 131812-67-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trans-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane-5-carboxylic acid; cis-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
418-170-3 116193-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trans-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran; cis-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran
412-450-9 131766-73-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tri-sodium [29H, 31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-); tetrasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32], manganate (3-); pentasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C,C-pentasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)
417-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trihexadecylmethylammonium chloride; dihexadecyldimethylammonium chloride
405-620-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trilithium 4-amino-3-((4-((4-((2-amino-4-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate; trilithium 4-amino-3-((4-((4-((4-amino-2-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
411-890-9 108936-08-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trimagnesium bis[(5R)-5-((1S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl]phosphate hexahydrate; magnesium bis[(5R)-5-((1S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl]phosphate hexahydrate
427-790-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives
421-820-9 192268-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(4-(4-nitro-2-sulfonatoanilino)phenylazo)phenolato)ferrate(1-); trisodium bis(2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)ferrate(1-); trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(4-nitro-2-sulfonatophenylazo)phenolato)ferrate(1-); trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(3-sulfonatophenylazo)phenolato)ferrate(1-); disodium 3,3'-(2,4-dihydroxy-1,3(or 1,5 or 3,5)-phenylenediazo)dibenzenesulfonate
406-870-1 115100-55-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: Trisodium 4-benzoylamino-6-(6-ethenesulfonyl-1-sulfato-naphthalen-2-ylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-((1-sulfo-6-((2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl)-2-naphtyl)azo)naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt; 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-((1-sulfo-6-((2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl)-2-naphtyl)azo)naphthalene-2,7-disulfonic acid
423-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(2,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-4-ylamino)-propylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalene-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(2,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-4-ylamino)-1-methyl-ethylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalene-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-propylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-1-methyl-ethylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
414-620-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: α-[3-(3-mercaptopropanoxycarbonylamino)methylphenylaminocarbonyl]-ω-[3-(3-mercaptopropanoxycarbonylamino)methylphenylaminocarbonyloxy]-poly-(oxyethylene-co-oxypropylene); 1,2-(or 1,3-)bis[α-(3-mercaptopropanoxycarbonylamino)methylphenylaminocarbonyl)-ω-oxy-poly(oxyethylene-co-oxypropylene)]-3-(or 2-)propanol; 1,2,3-tris[α-(3-mercaptopropanoxycarbonyl-amino)methylphenylaminocarbonyl)-ω-oxy-poly-(oxyethylene-co-oxypropylene)]propane]
415-870-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
415-130-7 91465-08-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of:1-[1-methyl-2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)ethoxy]propan-2-ol;1-[2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propoxy]propan-2-ol;1-[1-methyl-2-(2-propoxypropoxy)ethoxy]propan-2-ol;1-[2-(2-propoxypropoxy)propoxy]propan-2-ol;2-[2-(2-propoxypropoxy)propoxy]propan-1-ol;2-[1-methyl-2-(2-propoxypropoxy)ethoxy]propan-1-ol;2-[2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propoxy]propan-1-ol;2-[1-methyl-2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)ethoxy]propan-1-ol;
436-260-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of:[2-(anthraquinon-1-ylamino)-6-[(5-benzoylamino)-anthraquinone-1-ylamino]-4-phenyl]-1,3,5-triazine; 2,6-bis-[(5-benzoylamino)-anthraquinon-1-ylamino]-4-phenyl-1,3,5-triazine.
421-290-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A polymer of: α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), oxirane, propane-1,2,3-triol, 1,3-diisocyanomethylbenzene, 3-mercaptopropan-1-ol and ethyltrimethylsilane
412-220-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A-87861.0
414-750-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A-93536.0
413-940-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A-98333
414-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A2SM039
444-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A41
419-920-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A42
422-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AA70
403-180-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AAA reaction product
452-110-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AAMBA-SULFAT
442-380-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ABSORBEUR UV BUK 4348
406-830-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ABZ
417-570-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AC 900,001
420-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACA 250 POLYMER SOLID
425-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACCELERINE 2191
407-260-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acetamide, N-[3-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]imino]-4-methyl-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]-
417-490-0 105296-07-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACETATE 66082
425-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACETATE D'ISOHEPTYLE
429-360-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acetic acid 2,6-dimethyl-octa-2,5,7-trienyl ester
434-890-0 197098-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACETONIDE ACID
425-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACETYL D4T
434-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acetyl-(D,L)-methionyl-L-arginine ethyl ester monochlorhydrate
448-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acetyl-L-citrullyl-L-arginine
441-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACFT
439-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACID RED 52 LITHIUM SALT
405-940-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACIDE 2-AMINO-2-ADAMANTANECARBOXYLIQUE
444-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACIDE DIHYDROBENZOFURAN-5-YL ACÉTIQUE
433-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACP
432-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACRYLATE ORTHO ESTER
420-860-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
acrylic acid, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester
419-560-6 4369-14-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ADEKA OPTOMER SP-170P
424-760-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ADOGEN CDMC
418-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AE-18
422-430-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-142
416-330-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-188
438-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-345
400-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-348
404-350-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-363
406-019-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-394
413-680-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-410
426-380-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-427X
432-680-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-518
438-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-623
422-070-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-921
438-620-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AG-2001
432-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AG-2003
428-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 2241
408-140-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 2850
440-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 4172
428-560-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 4373
425-470-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AH DYE 66900
440-790-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AI-0115-37
445-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AKA DC 24
422-480-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AKPT-1
469-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AKTIVATOR KE 8609
413-220-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AL-3
429-350-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2