Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction products of sodium glucoheptonate with copper sulfate and ammonium hydroxide
946-272-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-18-(even numbered, C18 unsaturated)-alkylamines acetates
946-260-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation
946-253-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one
946-252-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-7-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate and 3,7-dimethyloctyl 3-methyl-2-butenoate and citronellyl 3-methylcrotonate
946-248-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of docosanoic acid and icosanoic acid and linoleic acid and linolenic acid and oleic acid and palmitic acid and stearic acid
946-247-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one
946-245-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts
946-212-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6,6-trimethylcycloheptanone and 3-(1,1-dimethoxyethyl)-1,1-dimethylcyclohexane
946-194-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
946-191-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene with 3,5,5-trimethylhexan-1-ol
946-190-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer
946-188-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutylaluminiumcyclohexylamine and (cyclohexylamino)(isobutyl)aluminium hydride
946-162-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol monooleate and 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol dioleate
946-155-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, potassium salts
946-154-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-ethylhexyl) terephthalate, butyl 2-ethylhexyl terephthalate, and dibutyl terephthalate
946-149-3 1571954-81-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenyl-6-[(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-8-yl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine and 6,6'-methanediylbis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine)
946-144-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium tris(D-gluconato(2-)-κO1,κO2)ferrate(3-) and Sodium chloride
946-138-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicone rubber base compounds, manufacture of, by-product from, thermally separated fraction
946-132-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of potassium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
946-126-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N‘-di-C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. alkyl[1,2-ethanediylbis(amino-3,1-propanediyl)]diamines
946-124-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium hydrosilicate, reaction product of natural quartz sand and technical lime by a hydrothermal and tribochemical process
946-103-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C16-20-(even numbered, branched and linear)-alkyl esters
946-101-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono C16-20 (branched, even numbered) alkyl esters
946-099-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium dodecyl sulfate, ammonium tetradecyl sulfate and ammonium alkoxy-alkyl sulfate
946-091-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (Z)-octadec-9-enol and lactic acid
946-088-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous hydrothermal synthesis product of water, calcium oxide and quartz
946-073-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with iron sulfate and ammonium hydroxide
946-072-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-en-1-yl]methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol and rel-{(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-en-1-yl}methanol
946-070-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl rel-3-[(1R,2R)-2-hydroxycyclohexyl]propanoate and methyl rel-3-[(1R,2S)-2-hydroxycyclohexyl]propanoate and rel-(4aR,8aR)-octahydro-2H-chromen-2-one and rel-(4aR,8aS)-octahydro-2H-chromen-2-one
946-064-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexan-1-yl 3-isocyanato-4-methylphenylcarbamate and 3,5,5-trimethylhexan-1-yl 5-isocyanato-2-methylphenylcarbamate
946-063-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. alkyl ethers
946-061-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of acetic acid with formaldehyde and a mixture of 1-, 2-, 3-,octene
946-058-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexanedioic acid, di-C16-18 (even numbered) alkyl esters
946-056-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-sulfophthalic acid and 3-sulfophthalic acid
946-046-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trimethylolpropane triacrylate and hexamethyleneimine
946-043-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11-hydroxy-21,21-diiodo-2'-methyl-, (11beta,16beta)- and 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11-hydroxy-21-iodo-2'-methyl-, (11beta,16beta)-
946-041-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Boswellia carterii (Burseraceae) obtained from gum by distillation
946-037-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl rel-(1R,3R)-3-methylcyclohexanecarboxylate and methyl rel-(1R,3S)-3-methylcyclohexanecarboxylate
946-034-8 72903-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylspiro[4-azabicyclo[2.2.2]octane-2,5'-[1,3]oxathiolane]
946-023-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)prop-2-enal and 2,5-bis(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
946-017-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in complex boron, potassium and fluoride constituents in powder form.
946-014-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in complex boron, potassium, fluoride and potassium fluoride constituents
946-013-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of fatty acids, tall oil with 2-amino-2-ethylpropanediol
946-010-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Lavandula Hybrida (Lamiaceae) obtained from the flowering plant by organic solvent extraction
946-009-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(3aR,4R,5S,7R,7aR)-5-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ol and rel-(3aR,4R,7R,7aR)-octahydro-5H-4,7-methanoinden-5-one
946-008-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by steam distillation
946-006-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
zirconium(IV) oxide, stabilised with erbium(III) oxide, gadolinium(III) oxide and yttrium(III) oxide
946-001-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and sebacic acid
945-990-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(2-aminoethyl)octadecanamide and N-(2-aminoethyl)hexadecanamide with sebacic acid
945-989-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-({(E)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(E)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate
945-986-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
945-962-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetate
945-948-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethanone and 2,6,6-trimethylcyclohept-2-en-1-one
945-947-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-O-acetyl-1,5-anhydro-4-butyl-2,4-dideoxy-2-methyl-D-xylitol and (2R,3S)-2-methyloctane-1,3-diyl diacetate
945-946-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pentan-3-one and 1-(2,2,6-trimethylcyclohexyl)pentan-3-one
945-940-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethylocta-1,6-diene and rel-(1R,2S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane
945-939-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane isomer 1 and 2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane isomer 2
945-924-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-3-(4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
945-920-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((8S,10R,11R,13S,14S,16S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl ethyl carbonate
945-919-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and oxydipropanol
945-910-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from gum by steam distillation
945-898-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Petroleum gas oil fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin
945-893-6 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Petroleum gas oil fraction, co-processed (catalytic cracking) with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin
945-893-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Glyoxylic acid monohydrated and Glyoxylic acid dimer EC number 945-151-1
945-891-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of slack wax (petroleum), oxidized, esterified with n-butanol
945-889-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, hafnium and ytterbium doped
945-888-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-13-sec-alkylbenzenesulfonic acid, compd. with 1,1'-iminobis(2-propanol)
945-884-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and heptanoic acid
945-883-1 1379424-11-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9,12-Octadecadienoic acid (9Z, 12Z)-, anhydride with 2,2-dimethylpropanoic acid
945-881-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (Umballiferae) obtained from the gum-resin by steam distillation
945-878-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and aqueous phosphoric acid, 2-butoxyethanol, 2-(dimethylamino)ethanol
945-830-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium diascorbate
945-749-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,10-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene, epoxidised
945-746-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl dodecanoate and ethyl hexadecanoate and ethyl tetradecanoate
945-734-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dieuropium tricarbonate and digadolinium tricarbonate and disamarium tricarbonate
945-733-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate
945-730-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 7,7-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane and (1R)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane and (1S)-2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane and (1S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
945-713-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
945-660-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of 1-(2,2-dimethoxyethoxy)-3,7-dimethyloctane and 8-(2,2-dimethoxyethoxy)-2,6-dimethyloct-2-ene
945-641-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2-(2-CHLOROBENZOYL)-4-NITROPHENYL)-2-(1,3-DIOXOISONDOLIN-2-YL)ACETAMIDE
945-627-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Manganese glycinate, reaction product of manganese sulphate with glycine
945-591-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium [μ-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-6-sulpho-1-naphthyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-) and triammonium [μ-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-6-sulpho-1-naphthyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-)
945-577-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene
945-571-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of bis(trimethoxysilylpropyl)methylphosphonate and (trimethoxysilylpropyl)methylmethyl phosphate
945-544-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Glycerin formal and 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester
945-527-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-naphthylamin-5-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-520-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of aniline-3-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-519-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-518-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts
945-517-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-6-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (E)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (Z)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran
945-481-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2,4-Dinitrotoluene and 2,6-Dinitrotoluene and hydrogen, deaminated
945-453-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
propan-2-yl 2-({[(propan-2-yl)oxy]carbonyl}oxy)benzoyl carbonate
945-335-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Silicic acid, calcium salt and Silicic acid, magnesium salt
945-327-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl (1R,3S,4R,5R)-3-amino-5-({2,4,6-tri-O-benzoyl-3-O-[(2S)-1-(benzyloxy)-3-cyclohexyl-1-oxopropan-2-yl]-β-D-galactopyranosyl}oxy)-4-[(2,3,4-tri-O-benzyl-6-deoxy-α -L-galactopyranosyl)oxy]cyclohexanecarboxylate hydrochloride
945-311-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonate and (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid
945-219-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1