Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
trans-menthone
201-941-1 89-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone
201-942-7 89-81-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4'-dihydroxyacetophenone
201-945-3 89-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-m-xylene
201-947-4 89-87-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guaiacol
201-964-7 90-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromonaphthalene
201-965-2 90-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthol
201-969-4 90-15-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-975-7 90-20-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylbutyric acid
201-982-5 90-27-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ol
201-993-5 90-43-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
202-003-4 90-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mandelic acid
202-007-6 90-64-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-thiodi-p-cresol
202-009-7 90-66-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pseudoephedrine
202-018-6 90-82-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Diethylcarbamazine
202-023-3 90-89-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-bis(diethylamino)benzophenone
202-025-4 90-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(diphenyl)methane
202-031-7 90-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydrylamine
202-032-2 91-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydryl alcohol
202-033-8 91-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl 2-pyridyl ketone
202-034-3 91-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate
202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate
202-039-0 91-08-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethoxyphenol
202-041-1 91-10-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalonitrile
202-044-8 91-15-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1