Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-Cyanomethyl-17 beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one
613-855-5 65928-65-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17,18-dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'':9,10]perylo[1,12-efg][1,4]dioxocin-5,10-dione
229-186-3 6424-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17B-hydroxyestra-4,6-diene-3-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diol
431-920-4 835912-68-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1H,3H,5H-Oxazolo[3,4-c]oxazole, 3,5-bis(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)dihydro-
700-437-3 1196069-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole, reaction products with epichlorohydrin
282-773-6 84418-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs.
263-170-7 61791-38-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
263-171-2 61791-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
305-897-5 95193-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, reaction products with guanidine hydrochloride N,N'-bis(mixed Ph, tolyl and xylyl) derivs.
275-170-4 71077-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone
207-542-9 480-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,5-Trifluoro-4''-(trans-4-propylcyclohexyl)-4-trifluoromethoxy-[1,1';4',1'']terphenyl
610-847-3 524709-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3-bis[[3-[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]]propionohydrazide
251-156-3 32687-78-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
236-747-6 13473-26-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-anilino-6'-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
274-641-1 70516-41-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2''-dihydroxy-4,4''-(2-hydroxy-propane-1,3-diyldioxy)dibenzophenone
424-210-0 23911-85-5 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol
225-208-0 4719-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol and sodium salts of 3,3'- {ethane-1,2-diylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)diazene-2,1-diyl]}bis(5-amino-4- hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)
943-325-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol citrate
249-576-7 29340-81-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-Nitrilotriethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-094-8 37208-53-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene
243-494-5 20062-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol
204-279-1 118-82-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-107-7 40039-93-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2,4,6-tribromophenol
500-399-6 158725-44-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with Propylene oxide and n-butyl glycidyl ether
926-564-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(1,3-phenylene)bis(4,5-dihydro-1,3-oxazole)
421-510-3 34052-90-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one]
257-055-0 51202-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis(1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione)
255-078-0 40783-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(2-methylpropylidene)bis[4,6-xylenol]
251-394-8 33145-10-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C12-14 evennumbered alkyl imino) diethanol
946-745-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C16-18 (even numbered) alkyl imino) diethanol
620-539-0 1218787-30-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol
620-540-6 1218787-32-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(cyclohexylimino)bisethanol
224-809-5 4500-29-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
203-953-2 112-27-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(methylenebis((2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene))bis oxirane
439-910-1 93705-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(naphthalene-1,4-diyl)bis(benzoxazole)
225-803-5 5089-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol
246-807-3 25307-17-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadecylimino)bisethanol
233-520-3 10213-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1