Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-chloro-3-nitrobenzene
204-496-1 121-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-(n-propoxy)-5-thioxanthen-10-one
415-890-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-[(prop-2-yn-1-yloxy)methyl]benzene
813-130-5 4039-86-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine
411-370-1 82857-68-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chlorobutane
203-696-6 109-69-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
414-380-4 140681-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chlorooctane
203-915-5 111-85-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloropropane
208-749-7 540-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyanocyclopropanaminium chloride
629-718-8 127946-77-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione
216-630-6 1631-25-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethanol
214-780-7 1193-81-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl (E)-but-2-enoate
944-449-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl butyrate
264-158-4 63449-88-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-CYCLOPROPYLMETHYL-4-METHOXYBENZENE
444-110-0 16510-27-3 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-DECENE, DIMER
917-709-4 17438-89-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Decene, tetramer, mixed with 1-decene trimer, hydrogenated
614-695-9 68649-12-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-deoxy-1-(dimethylamino)-D-glucitol
810-394-3 76326-99-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-diethylaminopropan-2-ol
224-537-7 4402-32-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Dodecene dimer with 1-Decene, hydrogenated
604-766-2 151006-58-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecene, dimers
814-509-8 62132-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Dodecene, homopolymer, hydrogenated (Consisting of 50 wt % or more of species of the same M.Wt)
604-769-9 151006-63-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecyl-1H-imidazole
224-314-4 4303-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecylpyridinium chloride
203-232-2 104-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane; reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
425-340-0 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-benzene
605-718-3 174350-05-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-butylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
923-035-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
603-006-7 124728-62-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-benzene
603-009-3 124729-02-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1-cyclohexene-1-yl]-benzene
611-450-8 570384-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-2,3-difluoro-4-[trans-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-cyclohexyl-benzene
603-007-2 124728-81-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-benzene
602-941-8 123560-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
213-690-5 1002-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxypropan-2-ol
216-374-5 1569-02-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-nitrophenyl)azo]-2-oxonicotinonitrile
256-456-8 49744-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
418-200-5 69227-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1H-imidazole
230-403-9 7098-07-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol
944-561-8 1465004-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-[1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,4-trimethyl-6-quinolyl]benz[cd]indolium chloride
264-497-8 63817-45-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate
604-344-8 143314-17-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
671-177-5 143314-16-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate (1:1)
604-453-0 145022-45-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium benzoate
695-723-7 150999-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylazepan-2-one
606-384-1 19797-08-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpiperazine
226-166-6 5308-25-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethylpiperidine
212-161-6 766-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpyrrolidin-2-one
220-250-6 2687-91-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2