Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-(5-(5-[1-(4-carboxyphenyl)hexahydro-2,4,6-trioxopyrimidin-5-ylidene]penta-1,3-dienyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)benzoic acid-triethylamine salt
426-900-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-ethoxyheptyl)perhydropentalen-2-one
419-880-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-Ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
921-114-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide
448-010-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide
448-010-8 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-Propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-949-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoic acid (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester)
425-880-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoic acid (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester)
425-880-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(Difluoro-(3,4,5-trifluoro-phenoxy)-methyl)-3,5-difluoro-benzaldehyde
942-738-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(nitromethyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol;hydrochloride
928-867-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-1-bromobenzene
485-340-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl acetic acid
435-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-({6-AMINO-2-[(4-CYANOPHENYL)AMINO]PYRIMIDIN-4-YL}OXY)-3,5-DIMETHYLBENZONITRILE
458-850-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)(3-octyloxypropyl)amino]-4-oxobutyric acid; reaction mass of: 4-[(3-decyloxypropyl)(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)amino]-4-oxobutyric acid
423-750-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-(aminoiminomethyl)phenyl)amino]-4-oxobutanoic acid hydrochloride
430-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-chloro-6-{[(3 or 4)-sulfophenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonic acid, lithium sodium salts
942-795-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol
438-950-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol
438-950-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(6-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethylbenzonitrile
928-806-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[({(3R,3aR,6S,6aR)-6-[(4-{[4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoyl]oxy}benzoyl)oxy]hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl}oxy)carbonyl]phenyl 4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoate
431-360-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-((6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylsulfanyl)thiazole-4-yl]-1-methyl-pyridiniumchloride monohydrochloride
447-990-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[2-((6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylsulfanyl)thiazole-4-yl]-1-methyl-pyridiniumchloride monohydrochloride
447-990-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
440-910-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
440-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-[4-[(3R, 5R)[5-(2,4-difluorophenyl) tetrahydro-5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-furan-3-yl]methyloxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl-2-[(1S,2S)(1-ethyl-2-phenylmethoxypropyl)]-2,4-dihydro-3Htriazol-3-one
938-153-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[bis(2-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)methyl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
451-040-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-pentyl-1,1':4',1''-terphenyl
935-977-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetilammino-N-((1-etil-2pirrolidinil)metil) -5 etilsulfonil-2-metossi benzamide
925-003-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-acetyloxy-5β,20-epoxy-1,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-9-oxotax-11-en-2-yl benzoate
418-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride (1:1)
938-723-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiodiazole
457-490-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-5-ethyl-1-(2-methoxyethyl)-1H-Pyrazole-3-carboxamide
438-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-6-((E)-(4-(4-(ethenylsulfonyl)butanoyl)amino)-diazenyl)-3-((E)-4- (ethenylsulfonyl)-diazenyl)-5-hydroxypolycarbocyclo, polysulfonate, polyphenyl, sodium salt
401-000-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-6-((E)-(4-(4-(ethenylsulfonyl)butanoyl)amino)-diazenyl)-3-((E)-4- (ethenylsulfonyl)-diazenyl)-5-hydroxypolycarbocyclo, polysulfonate, polyphenyl, sodium salt
401-000-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone
408-220-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-bromo-2,3',4',5'-tetrafluoro-1,1'-biphenyl
936-926-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Butoxy-2,3-difluor-4'-methyl-1,1'-biphenyl
938-422-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-6-methoxypyrimidine
435-030-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorophenyl cyclopropyl ketone O-(4-aminobenzyl)oxime
405-260-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-cis-ethyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
935-545-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-CPH
428-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzenediazonium 3-carboxy-4-hydroxybenzenesulfonate
404-980-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
921-136-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-2,6-di(nonyl)-1,3-dioxane
920-431-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethyl-1,3-dioxolan-2-one
403-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-fluoro-4'-(2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-190-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Ethyl-3'-fluorbiphenyl
918-150-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
434-190-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
434-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hexadecyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
430-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxy-3-methyl-5-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pentan-2-one
949-712-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybutane-1-sulfonic acid
928-903-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxyphenyl 4-(allyloxy)benzoate
433-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Isobutylbenzaldehyde
464-400-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methoxy-5-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitrile
936-067-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxybenzyl 3-chloromethyl-5-oxo-6-phenylacetamido-(2H)5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
403-040-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxybenzyl 3-chloromethyl-5-oxo-6-phenylacetamido-(2H)5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
403-040-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methoxycarbonyl-2-methylthiophen-3-yl-ammonium hydrochloride
929-732-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Methyl-2-propylbenzimidazole-6-carboxylic acid
424-450-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Methyl-2-propylbenzimidazole-6-carboxylic acid
424-450-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine dihydrobromide
946-432-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Methyl-N-(3-triethoxysilylpropyl)pentan-2-imine
467-100-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Methyl-N-(3-triethoxysilylpropyl)pentan-2-imine
467-100-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methyl-N-(3-triethoxysilylpropyl)pentan-2-imine
467-100-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylaminopiperidine dihydrobromide
919-497-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylphenyl 4-methoxybenzoate
439-300-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-MORPHOLINO-2-NAPHTHOL
435-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Oxo-butyramide
464-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-OXOBUTÉNOATE D'ÉTHYLE (ISOMÈRE E)
438-470-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-poly(propyl), benzene sulfonic acid
919-274-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-pyrazol-1-yl-pyridine hydrochloride
700-747-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexyl)(1-hydroxy-2-naphthyl)methanone
922-352-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-{[4-(3-amino-4-sulfoanilino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-6-[(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazenyl]benzene-1,3-disulfonic acid
926-027-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
493 F
437-020-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4HBAGE
437-510-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol
943-142-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonitril
480-420-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonitril
480-420-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonsäure Hydrochlorid
485-140-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonsäure Hydrochlorid
485-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione and (mono and bis)-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione
700-776-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-Bis-1H-tetrazole diammonium salt
485-290-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-thiobis(2-mercapto-1,3,4-thiadiazole)
452-150-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,5-pentamethylene-7-oxo-2,3,4,5,6,7-hexahydrocyclopenta[a] pyrimidine
922-971-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,6,7-TRIMETHYLOCTA-2,5-DIEN-4-ONE
451-330-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,6-diethylindan-2-aminium chloride
455-940-8 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-((6-(ethyl(phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-3-((E)-(5-((propanoyl)amino)- phenyl)diazenyl)-4-hydroxy polycarbocyclyl, polysulfonate, polyhalogeno, sodium salt
415-950-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-((6-(ethyl(phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-3-((E)-(5-((propanoyl)amino)- phenyl)diazenyl)-4-hydroxy polycarbocyclyl, polysulfonate, polyhalogeno, sodium salt
415-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-amino-5-cyano-6-[2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino]-4-methylpyridin-3-ylazo)-3-methyl-2,4-dicarbonitrilethiophene
410-530-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-bromophenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazole
420-820-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-6-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-2-phenylaminonicotinonitrile; reaction mass of: 5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-6-phenylaminonicotinonitrile
429-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(3-chlorophenyl)-2-(2-methoxy-2-oxoethylcarbamoyl)pyrid-3-yl pivalate
947-757-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(4-[4-[4-(3,5-dicarboxy-phenyl-azo)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)isophthalic acid, mixed monosodium and diammonium salt
414-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole hydrochloride (1:1)
944-938-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(4-Hydroxymethyl-phenoxymethyl)-3-isopropyloxazolidin-2-one
926-787-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(C11-C12 alkyl, branched)-2-hydroxy-benzaldehyde oxime
944-572-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-804-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-803-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(4-vinylbenzyl)thio]-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
458-670-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(S)-4-Carboxy-4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-butyrylamino]-2-nitro-benzoic acid
926-197-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
926-076-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-[5-amino-4-substituted-phenylazo-phenylanilino]-chloro-heteromonocyclylamino-3- (naphthalen-2-ylazo)-4-hydroxynaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
455-860-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[5-amino-4-substituted-phenylazo-phenylanilino]-chloro-heteromonocyclylamino-3- (naphthalen-2-ylazo)-4-hydroxynaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
455-860-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetyl-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-hydrochloride
410-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(1R,S)-(trifluoromethyl)thio]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
930-638-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
419-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-[4-(4-amino-2-hydroxyphenylazo)phenylazo]-3-(2,5-dichlorphenylazo)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid-, disodium salt
459-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-phthaldiamidehydrochloride
421-690-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-phthaldiamidehydrochloride
421-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-2,4,6-Triiodoisophtalamide
474-080-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester
942-715-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-CHLORCARBONYL-5H-DIBENZ(B,F)AZEPIN
412-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-(methoxycarbonyl)anilinium chloride
947-880-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-CHLORO-3-METHYL PENTENYL ACETATE
923-532-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene, manufacture of, by-products from
948-406-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
473-810-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - NA Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methylhept-2-en-4-ol
920-434-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid [2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]amide
924-293-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-2-(2-methyl-4-(diethylamino)phenylazo)thiazole
435-600-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-{4-[(3-chloro-4-{[(3-fluorophenyl)methyl]oxy}phenyl)amino]-6-quinazolinyl}-2-furancarbaldehyde mono(4-methylbenzenesulfonate)
929-151-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris-hexanoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol
926-126-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
400-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(3-chloropropylamino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione; hydrochloride
918-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-Acryloxybutyloxycarbonyloxy)-2-naphtoesäure
926-056-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(docosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-2-naphthoic acid
404-550-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[2-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-oxoethyl] 5-tert-butyl (6S)-5-azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylate
941-125-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
701-162-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine phthalhydrazide salt
946-889-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-2-(3-methoxypropyl)hexahydro-4H-thienol[3,2-e][1,2]thiazin-one 1,1 dioxide
918-431-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene
405-410-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI CALCIO
436-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI METILE
442-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-O-acetyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-alpha-D-glucofuranose
440-210-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-sulfonamide-2-(3-methoxy-propyl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1alpha 6-thieno[3,2-e][1,2]thiazin-4-ol
928-372-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-tert-butyl-2-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole
936-956-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-{[4-dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-10-(hydroxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one hydrochloride
928-754-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7 ALPHA
446-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁷,³⁸.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,27,29(45),30,32,34,36,40,43-docosaene-18,39-dione; 7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁸,³⁹.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,29,31,33,35,37(45),38,40,43-docosaene-18,27-dione
475-310-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
937-559-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-[{4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-(carbamoylamino)phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, lithium sodium salts
942-667-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, coupled with 5 (or 8) -amino-8 (or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid and 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt
424-850-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrogen chloride (1:1) monohydrate
944-956-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloro-2-methylquinoline
440-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
407-200-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
763 FP
436-970-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
766F
400-260-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-azaspiro[4,5]decane-8-{4-[4''-(2'''-pyrimidinyl)-1''-piperazinyl]-butyne/2/-yl}-7,9-dione /E/-2-butenedionate
947-290-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1)
942-946-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-BETA-[(METHYLTHIO)METHYL]-6-(PROPIONYL) ERGOLINE
440-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-Bromo-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione
922-028-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-ethylidene-tetracyclo[4.4.0.1(2,5).1(7,10)]dodeca-3-ene
700-518-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
8-hydroxy-5-methyl-quinoline sulphate
921-636-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-sec-Butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
938-871-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8-substituted-4,7,9,12-tetramethyl-3-oxo-7-vinyldecahydro-4,9a-propanocyclopenta[8]annulen-5-yl 2-(((1R,2R,4R)-4-amino-2- substituted alicyclic)thio)acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,10-dibutoxyanthracene
452-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,12-Octadecadienoic acid (9Z, 12Z)-, anhydride with 2,2-dimethylpropanoic acid
945-881-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,9-dimethyl-N,N-bis(4-methylphenyl)-9H-fluoren-2-amine
426-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2