Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of (5R)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ylacetaldehyde and (5S)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-ylacetaldehyde
940-300-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1)
940-296-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs.
940-284-1 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall oil and rosin reacted with maleic anhydride
940-281-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-propanediol, 1,2-diformate and 1,2-propanediol, 1-formate and 1,2-propanediol, 2-formate and formic acid and propane-1,2-diol
940-273-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[C5-(linear and branched)-alkyl] benzene-1,4-dicarboxylate
940-272-6 2097734-13-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy stearic acid and its oligomers esterified with branched and linear octadecanol
940-268-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 4-amino-6-{[4-({4-[(2,4-dihydroxyphenyl)diazenyl]phenyl}sulfamoyl)phenyl]diazenyl}-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
940-267-9 1397283-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
PIGMENT ROT 5021 A
940-265-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acid chlorides, C8-12 (even numbered) with glycine and sodium hydroxide
940-223-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Chloro-5-fluoro-6-vinylpyrimidine
940-222-3 1403893-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C10-20-neo, potassium salts
940-217-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroformylation products of decene and synthesis gas
940-206-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of benzyl 2-(2-methoxyethoxy)ethyl adipate and bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] adipate and dibenzyl adipate
940-202-4 1175612-76-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(cyclohexylcarbonoimidoyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
940-185-3 32860-09-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered), N-[(dimethylamino)propyl]
940-123-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
940-053-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-isobutylcyclohexyl)propanal
940-042-5 1254940-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonanoic acid (branched), 2-oxiranylmethyl ester
940-029-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-16-branched and linear
940-028-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tridecene
940-027-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of sucrose and glycerol and Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters with propylene oxide
940-005-3 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(6R,7R)-3-[(5-amino-4-{[(2-aminoethyl)carbamoyl]amino}-1-methyl-1H-pyrazol-2-ium-2-yl)methyl]-7-{[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-{[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate trifluoroacetate (1:3)
939-998-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6R,7R)-3-[(5-amino-4-{[(2-aminoethyl)carbamoyl]amino}-1-methyl-1H-pyrazol-2-ium-2-yl)methyl]-7-{[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-{[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate trifluoroacetate (1:3)
939-998-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of metal-free bottom ash from municipal solid wastes incineration with water and with or without lime
939-997-0 - Full Individual 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-{[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
939-996-5 689294-28-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxybenzyl (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-{[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
939-996-5 689294-28-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrahydrogen 5-[[4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-[2-[2-sulfonato-4-[[4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]phenyl]ethenyl]benzenesulfonate, sodium lithium salts and Hexahydrogen 2-((E)-2-sulfonato-4-((E)-(3-sulfonato-4-((E)-2-sulfonato-4-((E)-(4-((E)-(4-sulfonatophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)styryl)phenyl)diazenyl)styryl)-5-((E)-(4-((E)-(4- sulfona-tophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)benzenesulfonate, sodium lithium salts.
939-992-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-981-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide (ZrO2), erbium-doped
939-967-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
magnesium zirconium oxide
939-960-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-chloro-5-(trichloromethyl)cyclopentene and trans-3-chloro-4-(trichloromethyl)cyclopentene
939-946-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate
939-899-8 1441670-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Partially hydrogenated β-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene, reaction products with linear C8-C16 alpha olefin, hydrogenated.
939-894-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-2-methylpentan-3-one
939-893-5 27970-79-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{4-[2-(benzyloxy)ethoxy]phenyl}-1,2-diphenylbutane-1,4-diol
939-875-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of .alpha.-D-glucopyranose, homopolymer, 2-(2-propenyloxy)ethyl glycosides and 1,2-propanediol
939-872-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-kappaN)dibutanedioato-kappa2O1,O4(4-)]manganese(2-) and sodium sulphate
939-867-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of adipic acid and sebacic acid and isotridecan-1-ol
939-783-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of tetraethylene pentamine, carbon disulphide and sodium hydroxide
939-782-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cis-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl) ethyl acetate and trans-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl) ethyl acetate and cis- 4-isopropyl-1-methylcyclohexyl acetate and trans-4-isopropyl-1-methylcyclohexyl acetate
939-728-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(Z)-(octadec-9-en-1-yloxy)]propane-1,2-diol andalpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-di[oxy[(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]] andalpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-tri[oxy[(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]]
939-727-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-thienyl)ethyl benzenesulphonate and toluene
939-726-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylformamide hydrochloride
939-725-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mentha arvensis, Labiatae, extract
939-722-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of (2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)acetaldehyde and butan-2-one
939-720-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol and trans-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol
939-719-8 5502-75-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
barium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)
939-718-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)
939-717-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C12-18 (even numbered); C16-20 (even numbered)-alkyl esters
939-715-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1