Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
chloride, carbonate and bicarbonate salts of ammonium and sodium
941-237-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction products of diazotized p-amino-acetanilide, coupled with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotized 8- aminonaphthalene-2-sulfonic acid and 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium salts
941-225-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium (methylbutyl and pentyl) sulfonate and sodium 1,2-bis(pentyloxycarbonyl)ethanesulphonate
941-224-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6-octafluoro-6-iodohex-1-ene
941-221-0 203929-12-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,9-dichloro-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione and 2,9-dimethoxy-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione
941-220-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
No IUPAC name is currently defined for Cashew (Anacardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated (“Technical Grade”).
941-216-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
No IUPAC name is currently defined for Cashew (Anacardium occidentale) Nutshell Extract, De carboxylated, Distilled (“Distilled Residue Grade”).
941-212-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium; (6E)-4-amino-3-[[4-[4-[(2E)-2-(4-amino-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)hydrazinyl] anilino]-3-sulfonatophenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate and trisodium;(6E)-4-amino-3-[[4-[4-[(2E)-2-(2-amino-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl] anilino]-3-sulfonatophenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate and trisodium 5-amino-6-((E)-(4-(4-((E)-(4-amino-2-hydroxyphenyl)diazenyl)phenylamino)-3-sulfonatophenyl)diazenyl)-4-oxo-3-((E)-(4-((E)-phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)-1,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
941-211-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,2RS,7SR,8RS,9E)-9-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2RS,7SR,8RS,9Z)-9-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2SR,7SR,8SR,10E)-10-Ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2SR,7SR,8SR,10Z)-10-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane
941-194-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-15-branched
941-188-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13-branched
941-187-7 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and Orthophosphoric acid, oligomeric reaction products with 4,4'-isopropylidenediphenol -1-chloro-2,3-epoxypropane co-oligomer
941-183-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl [(2S)-1-{[4-(3-{5-chloro-3-[(diphenylmethylene)amino]-2-fluorophenyl}-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidin-2-yl]amino}propan-2-yl]carbamate
941-175-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts)
941-174-6 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
941-170-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-1-isopropoxy-1-oxopropan-2-yl pivalate
941-167-8 1584709-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-{[(3S)-1-(3-methylbutanoyl)piperidin-3-yl]methoxy}benzonitrile
941-156-8 1554631-80-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs.
941-154-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
anilino(phenylimino)methanaminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-151-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate and methyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
941-146-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates
941-129-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1R,3S,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-5-(7-{2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]hept-6-yl]-1H-imidazol-4-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-benzimidazole tetrahydrochloride
941-128-5 1499193-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-{2-[(1R,3S,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-5-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate ethanedioate (1:1)
941-126-4 1499193-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[2-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-oxoethyl] 5-tert-butyl (6S)-5-azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylate
941-125-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
941-124-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-dimethylpyridinium chloride and 3-methylpyridinium chloride and 4-methylpyridinium chloride
941-122-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt(2+) C3/C10 carboxylates salts
941-064-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pentyl nicotinate and 2-methylbutyl nicotinate
941-049-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads, acid-treated, hydrogenated
941-032-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads, acid-treated
941-031-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 3-methylbutanal and 3-methylbut-3-en-1-ol, distillation overheads
941-030-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-2-[(1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one hydrochloride (1:1)
940-983-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C22(branched)-alkyldiamide and N,N’-bis-(3-methoxypropyl)-C17(branched)-alkyldiamide
940-953-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetramethylammonium hypochlorite and tetramethylammonium chloride
940-936-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexanol
940-895-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mixture of 50:50 [R,R] and [S,S] Trans racemate of 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl sulfurochloridoite
940-894-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-2-{methyl[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate compound with N,N-diethylethanamine (1:1)
940-889-0 1770781-13-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of styrenated phenol with allyl chloride
940-886-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Slags, sponge iron production by coal reduction in retort
940-884-3 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-phenylethanamine, methanesulfonic acid and 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
940-882-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid and 2-(4,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid
940-877-5 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of dihydrofuran-2,5-dione, C16-24 (even numbered) alkenyl with propane-1,2,3-triol and propane-1,2,3-triol oligomers
940-875-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Allyl nonylphenol
940-838-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N'-bis(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine and N-(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine
940-827-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanal semicarbazone hydrochloride (1:1)
940-825-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product with n-butanol of high-boiling stream resulting from the hydroxylation, oxidative cleavage and hydrolysis of vegetable oil saturated and unsaturated C16-C22 triglycerides.
940-822-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reductive amination products of 2,6-dimethylindan-1-one and ammonia and hydrogen
940-806-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen phosphate and ammonium bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate
940-803-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 2-{[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]oxy}benzoate
940-793-9 1432505-97-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2