Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-(5-Propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-949-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoic acid (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester)
425-880-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoic acid (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester)
425-880-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(Difluoro-(3,4,5-trifluoro-phenoxy)-methyl)-3,5-difluoro-benzaldehyde
942-738-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(nitromethyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol;hydrochloride
928-867-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-1-bromobenzene
485-340-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl acetic acid
435-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-({6-AMINO-2-[(4-CYANOPHENYL)AMINO]PYRIMIDIN-4-YL}OXY)-3,5-DIMETHYLBENZONITRILE
458-850-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)(3-octyloxypropyl)amino]-4-oxobutyric acid; reaction mass of: 4-[(3-decyloxypropyl)(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)amino]-4-oxobutyric acid
423-750-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-(aminoiminomethyl)phenyl)amino]-4-oxobutanoic acid hydrochloride
430-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-chloro-6-{[(3 or 4)-sulfophenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonic acid, lithium sodium salts
942-795-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol
438-950-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol
438-950-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(6-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethylbenzonitrile
928-806-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[({(3R,3aR,6S,6aR)-6-[(4-{[4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoyl]oxy}benzoyl)oxy]hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl}oxy)carbonyl]phenyl 4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoate
431-360-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-((6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylsulfanyl)thiazole-4-yl]-1-methyl-pyridiniumchloride monohydrochloride
447-990-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[2-((6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-ylsulfanyl)thiazole-4-yl]-1-methyl-pyridiniumchloride monohydrochloride
447-990-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
440-910-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
440-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-[4-[(3R, 5R)[5-(2,4-difluorophenyl) tetrahydro-5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-furan-3-yl]methyloxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl-2-[(1S,2S)(1-ethyl-2-phenylmethoxypropyl)]-2,4-dihydro-3Htriazol-3-one
938-153-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[bis(2-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)methyl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
451-040-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-pentyl-1,1':4',1''-terphenyl
935-977-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetilammino-N-((1-etil-2pirrolidinil)metil) -5 etilsulfonil-2-metossi benzamide
925-003-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-acetyloxy-5β,20-epoxy-1,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-9-oxotax-11-en-2-yl benzoate
418-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride (1:1)
938-723-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiodiazole
457-490-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-5-ethyl-1-(2-methoxyethyl)-1H-Pyrazole-3-carboxamide
438-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-6-((E)-(4-(4-(ethenylsulfonyl)butanoyl)amino)-diazenyl)-3-((E)-4- (ethenylsulfonyl)-diazenyl)-5-hydroxypolycarbocyclo, polysulfonate, polyphenyl, sodium salt
401-000-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-6-((E)-(4-(4-(ethenylsulfonyl)butanoyl)amino)-diazenyl)-3-((E)-4- (ethenylsulfonyl)-diazenyl)-5-hydroxypolycarbocyclo, polysulfonate, polyphenyl, sodium salt
401-000-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone
408-220-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-bromo-2,3',4',5'-tetrafluoro-1,1'-biphenyl
936-926-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Butoxy-2,3-difluor-4'-methyl-1,1'-biphenyl
938-422-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-6-methoxypyrimidine
435-030-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorophenyl cyclopropyl ketone O-(4-aminobenzyl)oxime
405-260-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-cis-ethyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
935-545-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-CPH
428-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzenediazonium 3-carboxy-4-hydroxybenzenesulfonate
404-980-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
921-136-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-2,6-di(nonyl)-1,3-dioxane
920-431-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethyl-1,3-dioxolan-2-one
403-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-fluoro-4'-(2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-190-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Ethyl-3'-fluorbiphenyl
918-150-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
434-190-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
434-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hexadecyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
430-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1