Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptothiazole
423-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-(2-(4-(4-(1-((4-methoxy-3-trimethylammonio)anilinocarbonyl)-2-oxopropylazo)benzamido)phenylazo)-3-oxobutyramido)phenylammonium dichloride
400-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(3-sulfonatopropyl)naphth[1,2-d]oxazolium
421-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-pentylpyridinium bromide
402-690-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2,3-epoxy-1,4-naphtalen-dione
433-300-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2,3-epoxy-1,4-naphtalen-dione
433-300-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-3-methoxy benzoyl chloride
427-440-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methyl-3-methoxy benzoyl chloride
427-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]aniline
487-120-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-nitro-1-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-benzene
929-785-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-METHYL-4-PHENYLINDANONE
428-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-tert-butylthiophenol
444-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-amino-7-sulfo-1-naphthalenyl)azo]- 8-[[4-(4-acetylamino-3-sulfophenyl]azo]
919-027-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[2-[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:1)
403-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-NITRO-4-METHYL-5-METHOXYANILINE
443-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-O-ethyl 6-O-tetradecanoyl-D-glucopyranoside
418-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Oxa-7-thia-3,8-disiladecane, 3-methoxy-3,8,8,9,9-pentamethyl-
485-260-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-oxobutanal oxime
924-346-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenyl-4-(4-diethylaminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-7-dimethylamino-4H-benz[3.1]oxazine
402-700-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanamine, 2-methyl-1-(methylthio)-
468-080-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanamine, 2-methyl-1-(methylthio)-
468-080-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propanol and 2-butanol production, distn. residues
- - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, polymer with hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl 2-propenoate and 1-methyl-1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl-2-methyl-2-propenoate
473-380-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propylheptyl octanoate
485-390-4 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane
941-793-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-9-{2-[(2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidinium-2-yl]-1H-imidazol-1-ium-4-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-1-ium tris(dihydrogen phosphate)
941-641-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethanol
437-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-[(2R,4R,6R)-4,6-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
700-188-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2