Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
219-547-3 2459-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyvinylsilane
220-449-8 2768-02-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxysilane
219-637-2 2487-90-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxyphenylsilane
221-066-9 2996-92-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctadecylsilane
221-339-2 3069-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
288-657-1 85857-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
242-272-5 18395-30-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimetazidine
225-690-2 5011-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimebutine
254-309-2 39133-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimanganese tetraoxide
215-266-5 1317-35-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimanganese bis(orthophosphate)
237-997-9 14154-09-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium dicitrate
222-093-9 3344-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium bis(orthophosphate)
231-824-0 7757-87-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIMA
442-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium, 7-amino-2-[4-(3,5-dicarbonylphenylazo)-2,5-di(2-hydroxyethoxy)phenylazo] -1-hydroxy-3-napthalenesulfonate
432-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilithium nitride
247-475-2 26134-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium hexafluoroaluminate
237-509-4 13821-20-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium bis(4-((4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))chromate(3-)
414-290-5 149564-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
403-650-7 117409-78-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilead dioxide phosphonate
235-252-2 12141-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl phosphite
278-758-9 77745-66-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
276-594-2 72361-35-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisooctylamine
247-092-0 25549-16-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisooctyl 2,2',2''-[(octylstannylidyne)tris(thio)]triacetate
247-665-5 26401-86-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononylamine
254-104-8 38725-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
258-847-9 53894-23-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononanoic acid, triester with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol] tris(2-ethylhexanoate)
270-560-0 68443-84-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisodecyl phosphite
246-998-3 25448-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisodecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
253-138-0 36631-30-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisobutylchlorosilane
454-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisobutylaluminium
202-906-3 100-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisobutyl phosphate
204-798-3 126-71-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron tetraoxide
215-277-5 1317-61-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron phosphide
234-682-8 12023-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron bis(orthophosphate)
239-018-0 14940-41-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen tris[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''](propan-2-olato)titanate(3-), branched and linear
271-587-0 68585-78-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen trifluoro[phosphato(3-)-O]borate(3-)
237-149-8 13669-76-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-), compound with N,N'-di(o-tolyl)guanidine (1:3)
277-086-3 72928-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyphenidyl
205-614-4 144-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexylaluminium
214-241-6 1116-73-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride
684-206-1 258864-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexyl phosphate
219-774-8 2528-39-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
216-208-1 1528-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexadecyl citrate
224-931-9 4560-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIGONOX R-964
439-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX 267
439-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triglycerides, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated), maleated
941-396-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
614-270-8 68082-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
695-121-4 1178870-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethansulfonamide
431-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonyl chloride
207-009-0 421-83-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic anhydride
206-616-8 358-23-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethane
200-872-4 75-46-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroiodomethane
219-014-5 2314-97-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetyl chloride
206-556-2 354-32-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoro[1,1'-oxybis[butane]]boron
209-783-5 593-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethyl)oxirane
207-050-4 428-59-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene
214-703-7 1187-93-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(tetrahydrofuran)boron
207-325-9 462-34-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
234-018-7 10493-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(isopropylamine)boron
223-230-5 3776-04-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluormethanesulfonic acid 4-(trans-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenyl ester
921-739-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylsilane
210-535-3 617-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylmethylammonium Tetrafluoroborate
614-970-3 69444-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylgallium
214-232-7 1115-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyldialuminium trichloride
235-137-7 12075-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylborane
202-620-9 97-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium p-toluenesulphonate
239-421-1 15404-00-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium fluoride
277-550-5 73602-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium chloride
209-067-2 554-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium bromide
211-263-8 636-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium [N-((2-mercapto-1-oxopropyl)glycinate(2-))O,S]gold(1-)
414-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 4-(4-(3-(4-dimethylaminophenyl)prop-2-enylidene)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonate
403-560-8 109940-17-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 1-(3-aminophenyl)-1H-tetrazol-5-thiolate
433-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylamine--borane
217-022-3 1722-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
triethyl[[4-(triethylsilyl)-3-butyn-1-yl]oxy]silane
605-200-7 160194-28-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthopropionate
204-108-0 115-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl O-acetylcitrate
201-066-5 77-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl citrate
201-070-7 77-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl borate
205-760-9 150-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl arsenate
427-700-2 15606-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxysilane
213-650-7 998-30-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxypropylsilane
219-842-7 2550-02-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxypropylsilane
219-842-7 2550-02-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethoxyoctylsilane
220-941-2 2943-75-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxyhexadecylsilane
240-465-9 16415-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(vinyl)silane
201-081-7 78-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(phenyl)silane
212-305-8 780-69-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(methyl)silane
217-983-9 2031-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3-thiocyanatopropyl)silane
252-161-3 34708-08-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane
246-467-6 24801-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
435-230-4 101947-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
257-473-3 51851-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
252-558-1 35435-21-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridodecylamine
203-063-4 102-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tridecylamine, branched and linear
289-185-9 86089-17-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecene
246-919-2 25377-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecene
940-027-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tridecanedioic acid
208-011-4 505-52-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecane
211-093-4 629-50-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
309-798-8 101012-97-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecan-1-ol
203-998-8 112-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane
206-581-9 355-37-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricyclopentylphosphine
423-150-2 7650-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclodecanedimethanol
248-096-5 26896-48-0 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
216-644-2 1633-22-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
206-001-4 281-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide (1:1)
610-954-5 53075-09-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, N,N-dimethyl-
609-335-2 3717-40-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carboxylic acid
212-584-6 828-51-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carbonyl chloride
218-252-7 2094-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricopper bis(orthophosphate)
232-254-5 7798-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricopper arsenide 234-472-6 12005-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricobalt tetraoxide
215-157-2 1308-06-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricobalt dicitrate
212-751-3 866-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triclosan
222-182-2 3380-34-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRICLOPYR (TM) ETHYL ESTER
426-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triclocarban
202-924-1 101-20-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichromium dicarbide
234-576-1 12012-35-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichlorotrimethyldialuminium
235-698-8 12542-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorotrifluoroethane
206-564-6 354-58-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TRICHLOROSILANE
419-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trichlorooctylstannane
221-435-4 3091-25-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloromethanesulphenyl chloride
209-840-4 594-42-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroisobutylsilane
242-053-4 18169-57-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl isocyanate
221-165-7 3019-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro-p-tolylsilane
211-854-0 701-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro-12,24-dihydro-5H-naphtho[2,3-h]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-mna]acridine-5,10,13,18,25-pentone
309-011-8 99688-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(trimethylamine)boron
216-166-4 1516-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trichloro(tetradecyl)silane
678-409-4 18402-22-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(propyl)silane
205-489-6 141-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(phenyl)silane
202-640-8 98-13-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(octadecyl)silane
203-930-7 112-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(N,N-dimethyloctylamine)boron
252-200-4 34762-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(hexadecyl)silane
227-575-2 5894-60-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(ethyl)silane
204-072-6 115-21-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(chloromethyl)silane
216-316-9 1558-25-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(3-chloropropyl)silane
219-844-8 2550-06-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
278-947-6 78560-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(2,4,4-trimethylpentyl)silane
242-262-0 18379-25-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese
235-166-5 12108-13-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricalcium dicitrate
212-391-7 813-94-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricalcium bis(orthophosphate)
231-840-8 7758-87-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyltin chloride 215-958-7 1461-22-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2