Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyraldehyde
202-485-6 96-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyl methacrylate
202-473-0 96-05-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-(hydroxymethyl)-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol
700-143-5 959624-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane
306-085-3 95912-89-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, isotridecyl esters
306-084-8 95912-88-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, C12-18-alkyl esters
306-083-2 95912-87-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, C12-18-alkyl esters
306-082-7 95912-86-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hexahydro-1,3,5-tris(1-oxoallyl)-1,3,5-triazine
213-501-6 959-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxolamine
213-493-4 959-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 1-(1-Methyl-2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)ethoxy)-propan-2-ol and 1-(2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)propoxy)propan-2-ol and 2-(2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy]propoxy)-propan-1-ol and 2-(1-Methyl-2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)ethoxy)propan-1-ol
470-680-5 958872-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [(6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetate
306-060-7 95873-69-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-tetramethyl-α-propyl-
478-330-3 95851-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluoromethoxy)propoxy]propanoate
640-001-9 958445-54-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-bis(3,3-dimethylbutan-2-yl)hexane-1,6-diamine
682-872-8 957787-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
benzyl (5-{[4-({5-[acetyl(hydroxy)amino]pentyl}amino)-4-oxobutanoyl](hydroxy)amino}pentyl)carbamate
619-167-1 95748-46-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridine
429-800-1 95737-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,3,4,4-pentafluoro-2,5-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-5-methoxytetrahydrofuran
812-244-2 957209-18-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-1,1-dimethylbutyl 2-ethyl-2-methylheptaneperoxoate
413-910-1 95718-78-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (7R,10S,13S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-carboxylate
619-164-5 95716-70-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-(5-chloro-2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamide
700-007-5 95709-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(4-amino-5-chloro-2-hydroxyphenyl)-3,4-dichlorobenzamide
700-013-8 95709-82-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoic acid
689-732-5 956317-36-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyldimethylammonium hydroxide
419-400-5 95500-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydrocarbons, C4, butane conc., n-butene-contg.
306-006-2 95465-91-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C4, n-butene conc.
306-005-7 95465-90-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-free
306-004-1 95465-89-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., barium salts
305-998-4 95465-85-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)(oxo)acetic acid
942-137-7 954215-12-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzophenone
403-150-9 954-16-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2