Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products resulting from the esterification of C18 unsaturated fatty acid with glycerol oligomers
943-350-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C18unsatd. fatty acids reaction products with N-(2-hydroxy)propylamine
943-345-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
dibenzylbenzene, ar-methyl derivative, hydrogenated
943-342-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of Nitrilotri(methylphosphonic acid) and hydrogen peroxide
943-339-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-338-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoro-hexane and 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
943-336-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl]adipate and 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl (3,6,9,12-tetraoxahexadecyl)adipate
943-330-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)butan-2-one and 4-[(1RS,6RS)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]butan-2-one and (2RS,4aRS)-2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalen-2-ol and 2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol
943-328-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol and sodium salts of 3,3'- {ethane-1,2-diylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)diazene-2,1-diyl]}bis(5-amino-4- hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)
943-325-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl](5-methylpyridin-3-yl)methanone
943-309-4 156523-04-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and disodium 1-amino-4-[[3-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
943-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diphenyl ether and 9-methylene nonadecane
943-303-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 5-({4-chloro-6-[{2-[(4-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfonato-7-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)sulfonyl]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
943-299-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(ptolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid and disodium 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
943-290-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
943-289-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt and hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt
943-287-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-cyclopropyl-1-naphthyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
943-285-5 1533519-84-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of trimethyl(octadecyloxy)silane and octadecanol
943-282-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-methylpropyl) (1R,2R,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate and bis(2-methylpropyl) (1S,2S,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate
943-279-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Orange 102
943-269-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1)
943-265-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Campholenaldehyde and Propionaldehyde, hydrogenated
943-243-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products from the esterification of neopentylglycol with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. and fatty acids, C18-unsaturated, dimers
943-242-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-238-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of Dialuminium Titanium Pentoxide and Strontium Calcium Aluminosilicate
943-224-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of disodium 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate, p-[(4-amino-2,5-xylyl)azo]benzenesulphonic acid, 3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid, copper (II) sulfate
943-210-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-5-fluoro-3-methylisobenzofuran-1(3H)-one
943-180-4 1803573-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Rhamnolipids: fermentation products of glucose with Pseudomonas bacteria
943-175-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of C18 (unsatd.) fatty acid amides/esters of diethanolamine, C16-18 (even-numbered) fatty amine ethoxylates, castor oil ethoxylates and sulfosuccinates of C18 (unsatd.) fatty acid diethanolamide, sodium salt
943-172-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
943-154-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C20-22 (even numbered) alkyl derivs.
943-152-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sucrose, glycerol and propane-1,2-diol, reaction products with C16-18(even numbered) fatty acids
943-149-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-) (1:1) and Amines,C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-)
943-145-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy- 4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-); Amines, C10-14-branched and linearalkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branchedand linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-)
943-144-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol
943-142-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-{[(2-{3-[2-({[2-(methacryloyloxy)ethoxy]carbonyl}amino)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)carbamoyl]oxy}propyl methacrylate and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxyethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate) and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxypropane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
943-136-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
943-133-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNT)
943-098-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-endo)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine (2E)-but-2-enedioate (1:1)
943-085-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of 4-azidobutan-1-amine and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonic acid
943-084-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of: stearyl-diethanol-amine with C16-C18 saturated fatty acids
943-080-0 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate and trisodium4-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
943-063-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2