Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction Mass of disodium [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate) (E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)] and Hydrogen [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate)(E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)]
943-640-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2,2,4-trimethylpyrrolidine hydrochloride
943-629-4 1897428-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N''-(methyl-m-phenylene)bis[N',N'-dimethylurea]
943-625-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (7R,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate and (7S,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate
943-624-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(2R,3aR,6R,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aR,6S,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aS,6S,7aS)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran
943-623-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
lithium phenylmethanolate
943-617-9 15082-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[3-(4-propylheptyl)morpholin-4-yl]ethanol
943-564-1 79874-76-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-diethyl-2,5-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one and 3,5-diethyl-5,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
943-554-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran and 2-methyl-4-methylene-6-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4,6-dimethyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-553-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil obtained from the leaves of Cymbopogon flexuosus, gramineae by distillation
943-552-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1aR,5S,8S,10R,22aR)·5 tert·butyl-14·methoxy-3,6-dioxo-1,1a,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a tetradecahydro-8H-7,10·methanocyclopropa(18,19)(1,10,3,6)dioxadiazacyclononadecino[11,12-b]quinoxaline-8-carboxylic acid
943-551-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-) and hydrogen[N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
943-548-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Diphosphorus Pentaoxide with Alcohols, C14-18 even, salted with Amines, C12-14, Tert-alkyl
943-540-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of C16-22, even, C18-rich, unsaturated and saturated triglycerides with, N-(2-hydroxypropylamine)
943-537-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic anhydride, alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation, hydrolyzed, esterification products with propylene oxide
943-535-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-ethyl-3-methyloct-5-en-1-ol and 6-ethyl-3-methyloct-6-en-1-ol
943-533-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
943-532-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium polysulfide and sodium sulfide
943-531-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Precipitate from tellurium containing acid solutions by copper metal cementation
943-528-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 7-hydroxy-8-((E)-(4-(1-(4-((E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)cyclohexyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulfonate and sodium 8,8'-(1E,1'E)-(4,4'-(cyclohexane-1,1-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)bis(7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate)
943-526-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and hydrogen 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
943-524-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) and hydrogen bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
943-520-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, phosphor and titanium containing, crystalline, synthetic, non fibrous
943-514-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Hexen-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
943-512-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mixture of 2,2,5-Trimethylhex-4-enal and Toluene
943-511-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, di-C12-C14-alkylmethyl
943-504-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
943-503-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C14-16 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
943-502-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl N-octadecylterephthalamate and 37437-26-6
943-498-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,9-dimethyldec-4-enal
943-495-7 689-65-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-6-phenyl-2-hexanol
943-493-6 72681-01-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] and tetraammonium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)]
943-486-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
943-483-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2R)-1-amino-2-difluoromethyl)-N- (1-methylcyclopropylsulfonyl)cyclo propanecarboxyamide hydrochloride
943-460-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of [(1R,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1R,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate
943-447-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Litsea, Litsea cubeba (Lauraceae) obtained from the fruits by distillation
943-438-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium magnesium carbonate hydroxide
943-434-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-3-((methyl-λ2-azanyl)methyl)-1H-pyrazole-5-carbonitrile hydrochloride
943-430-2 1643141-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-1-phenylethanaminium (2S)-2-[({[(1R,2R)-2-allylcyclopropyl]oxy}carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate
943-429-7 1799733-54-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sorbitan C16-18 (even numbered) fatty acid esters, ethoxylated (1-6.5 moles ethoxylated)
943-428-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt
943-406-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotised 4-nitrobenzenamine, coupled with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently diazotised and coupled with the reaction product of diazotized 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salt.
943-403-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium-6-[(3-carboxylatopropanoyl)amino]-2-[(3carboxypropanoyl)amino]hexanoic acid
943-389-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 2-amino-4-nitrophenol, coupled with resorcinol and subsequently coupled with diazotized 5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and diazotiazed paranitroaniline
943-382-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxidation products of D-Glucose with nitric acid, sodium salts
943-368-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of acetic anhydride and adipic acid
943-366-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1