Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Insulin Human Methyl Ester
944-551-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin DesB30
944-550-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Aspart Precursor
944-549-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Aspart Ethyl Ester
944-548-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora erythraea (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-533-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine, 2-(phenylethynyl)-sulphate
944-531-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora myrrha (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-530-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R*,4R*,4aR*,9bS*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine and (2R*,4R*,4aS*,9bR*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine
944-528-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate
944-522-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-yl rel-acetate and rel-(1aR,4aR,8aR)-2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene and rel-(3R,3aS,7S,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulene
944-520-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt
944-517-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Polysaccharids of kernel Avena sativa, Poaceae
944-507-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]- , subsequently coupled with 3,5-Diaminobenzoic acid, further coupled with diazotised Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salts
944-505-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(allyloxy)dodecan-2-ol and 1-(allyloxy)tetradecan-2-ol
944-498-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of enzymatic esterification of linolenic acid and 1,2-octanediol
944-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate
944-488-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,6-trimethyl-1-oxaspiro[2.5]oct-5-ene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene
944-483-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one
944-482-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene
944-461-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C12-14 (even numbered)-alkyl esters, (2-hydroxylpropyl)ammonium salts
944-459-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl (E)-but-2-enoate
944-449-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol
944-439-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C12 alkyl and triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
944-415-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-4-(acetoxymethyl)-12-hydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromene-3,6-diyl diacetate and (3S,4R,4aR,6aR,12aR,12bS)-4-(acetoxymethyl)-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-3-yl acetate
944-413-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (4Z)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (4E)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5Z)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5E)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol
944-405-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of butanone and 2,2'-iminodi(ethylamine)
944-403-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
R,R-2-carboxy –[2-(2-propen-1-yl)-cyclopropyl] benzoate dicyclohexylamonium salt
944-401-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, C16-C18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
944-399-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate
944-397-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate
944-390-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons from waste rubbers and tires, thermo-mechanical depolymerisation condensate
944-384-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
944-347-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl (3R,4S)-3-(N-(ethoxycarbonyl)-N-(5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)glycyl)-4-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
944-343-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]calcium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
944-341-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 1-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl) cyclohex-3-ene-1-carboxylate and methyl 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylate
944-340-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate
944-336-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-cresol and camphene, obtained by addition, hydrogenation and distillation
944-329-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-Cresol and Camphene obtained by addition followed by distillation.
944-325-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone
944-298-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt
944-296-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
944-290-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-12, isopentyl esters
944-288-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate, 2-(Acryloyloxy)-3-hydroxypropyl methacrylate and 2,3-Bis(acryloyloxy)propyl methacrylate
944-287-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexan-3-hydroperoxide and 4-hydroperoxy-1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene and pin-2(3)-ene
944-285-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate
944-280-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid and 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene -1-carboxylic acid
944-279-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1