Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-hydroxypropan-1-aminium sulfate
946-381-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-Chloro-2-{4[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}-1-methylbenzo[cd]indolium hydroxide and 6-chloro-2-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1-methylbenz[cd]indolium acetate
946-378-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine and 4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
946-375-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-((4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)bis(N,N-dimethylbenzenamine)
946-373-1 82941-24-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with diazotised 2,4-diaminobenzenesulphonic acid, subsequently coupled with diazotised 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, potassium sodium salts
946-366-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C10, aromatics, >1% naphthalene
946-365-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of D-Glucopyranoside, methyl; esterified with oleic acid, methyl ester
946-364-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-{1-[(2-methylpropane-2-sulfonyl)methyl]cyclohexyl}-2-methylpropane-2-sulfinamide and 2-methylpropane-2-sulfinamide
946-363-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products from Nerolidol by dehydration
946-360-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-nonyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol and 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
946-357-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, chromium(3+) salt (1:2.5)
946-354-8 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid, subsequently coupled with diazotized 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium and potassium salts
946-353-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate
946-342-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium tris [[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (3-)] and potassium [[(quinolin-8-olate (-1)] bis[(E)-5-((3-sulfophenyl)diazenyl)quinolin-8-olate (-1)] chromate (2-)]
946-338-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium potassium (E)-3-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
946-337-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Schiff bases, benzylidene, C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated alkyl
946-333-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-(4-methoxyphenyl)-N-[2-4-methoxyphenyl)ethyl]butan-2-amine and propan-2-ol and hydrochloric acid
946-332-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)-4-sulfamoylphenolate (2-)] cobaltate (1-) and sodium bis[2-[[5-(aminosulphonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
946-331-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with zinc sulfate and sodium hydroxide
946-329-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (4R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene and (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene
946-324-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6,6'-(2,2-Propanediyl)bis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine) and N-({4-[2-(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-6-yl)propan-2-yl]phenoxy}methyl)aniline
946-322-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of m-cresol and pentanoic acid
946-319-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of petrolatum (petroleum), oxidized, esterified with methanol
946-318-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]-, chloride and 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]- , chloride
946-308-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-(4)-cyclooct-4-en-1-yl carbonate
946-305-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(cyclohex-3-en-1-yl)methyl 2-hydroxypropanoate
946-283-2 1864727-96-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(1R*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate and [(1S*,5S*)-3,3,5-trimethylcyclohexyl] acetate
946-282-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(1R)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and rel-(1R,2S)-2,6,6-trimethylcycloheptanol
946-281-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,3S)-3-aminocyclopentan-1-ol benzoate
946-279-0 1846582-38-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6,7,8,8-hexamethyl-3,3a,4,5,5a,6,7,8-octahydro-2H-indeno[4,5-b]furan, 1,1,2,3,3-pentamethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-inden-4-one and rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4H-inden-4-one
946-273-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of sodium glucoheptonate with copper sulfate and ammonium hydroxide
946-272-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-18-(even numbered, C18 unsaturated)-alkylamines acetates
946-260-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation
946-253-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one
946-252-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-7-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate and 3,7-dimethyloctyl 3-methyl-2-butenoate and citronellyl 3-methylcrotonate
946-248-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of docosanoic acid and icosanoic acid and linoleic acid and linolenic acid and oleic acid and palmitic acid and stearic acid
946-247-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one
946-245-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts
946-212-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6,6-trimethylcycloheptanone and 3-(1,1-dimethoxyethyl)-1,1-dimethylcyclohexane
946-194-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
946-191-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene with 3,5,5-trimethylhexan-1-ol
946-190-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer
946-188-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutylaluminiumcyclohexylamine and (cyclohexylamino)(isobutyl)aluminium hydride
946-162-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol monooleate and 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol dioleate
946-155-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, potassium salts
946-154-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-ethylhexyl) terephthalate, butyl 2-ethylhexyl terephthalate, and dibutyl terephthalate
946-149-3 1571954-81-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenyl-6-[(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-8-yl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine and 6,6'-methanediylbis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine)
946-144-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium tris(D-gluconato(2-)-κO1,κO2)ferrate(3-) and Sodium chloride
946-138-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2