Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98559 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tricalcium dicitrate
212-391-7 813-94-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricalcium bis(orthophosphate)
231-840-8 7758-87-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyltin chloride 215-958-7 1461-22-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tributylphosphine
213-651-2 998-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylmethylammoniummethylsulfate
454-210-6 13106-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylmethylammonium chloride
260-135-8 56375-79-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylethylammonium ethyl sulphate
268-329-4 68052-51-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributylaluminium
214-240-0 1116-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl-2-thiourea
219-350-2 2422-88-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl-2-methoxypropylphosphonium salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol]
468-740-0 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
tributyl(ethyl)phosphonium diethyl phosphate
801-347-8 20445-94-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphite
203-061-3 102-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl O-acetylcitrate
201-067-0 77-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl citrate
201-071-2 77-94-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl borate
211-706-5 688-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
217-038-0 1726-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tribenzyl phosphite
604-823-1 15205-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate
401-190-1 101200-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triazine derivative
481-860-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIAZINE B
415-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE 133 - 38
438-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZIN ST PINA
440-660-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triammonium salt of 2,2',2'',2'''-(cyclohexane-1,2-diyldinitrilo)tetraacetic acid
700-166-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triammonium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
240-073-8 15934-01-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triammonium hexachlororhodate
239-364-2 15336-18-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triammonium citrate
222-394-5 3458-72-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate
432-270-4 221354-37-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triammonium 4-[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-6-ylamino]benzene-1,3-disulfonate
461-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trialuminium bismuth hexaoxide
235-552-3 12284-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triallylamine
203-048-2 102-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TRIACONTYLMETHYL DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER WITH STABILISERS
435-770-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triacetoxyvinylsilane
223-943-1 4130-08-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetoxyethylsilane
241-677-4 17689-77-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetin
203-051-9 102-76-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri-n-octyl phosphine selenide
833-942-3 20612-73-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tri-n-butyltin hydride 211-704-4 688-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tri-C18-22 (even numbered)-alkyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
700-316-5 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri-alkyl Quat
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri(tridecyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
302-446-4 94109-09-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri(isopropoxy)vinylsilane
241-931-4 18023-33-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trehalose
202-739-6 99-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 8
433-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1