Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 19 februari 2020. Database contains 22695 unique substances and contains information from 98538 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Isosorbide dinitrate
201-740-9 87-33-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-hydroxyiminobarbituric acid
201-741-4 87-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalide
201-744-0 87-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalide
201-744-0 87-41-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Caryophyllene
201-746-1 87-44-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mucochloric acid
201-752-4 87-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-xylidine
201-755-0 87-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-o-toluidine
201-756-6 87-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-o-toluidine
201-756-6 87-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-trichlorobenzene
201-757-1 87-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-o-toluidine
201-759-2 87-63-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-o-cresol
201-760-8 87-64-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrogallol
201-762-9 87-66-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrogallol
201-762-9 87-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myo-inositol
201-781-2 87-89-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Symclosene
201-782-8 87-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylitol
201-788-0 87-99-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylaniline
201-794-3 88-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylbutyric acid
201-796-4 88-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylcarbamoyl chloride
201-798-5 88-10-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-vinyl-2-pyrrolidone
201-800-4 88-12-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluidine
201-806-7 88-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butylphenol
201-807-2 88-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid
201-813-5 88-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-diethyl-2,2'-methylenediphenol
201-814-0 88-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
201-815-6 88-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-α-dimethylamino-p-cresol
201-816-1 88-27-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-chlorobenzenesulphonic acid
201-830-8 88-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-3-sulphonic acid
201-831-3 88-44-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diaminobenzenesulphonic acid
201-832-9 88-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-2,5-dichlorobenzenesulphonic acid
201-836-0 88-50-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorotoluene-3-sulphonic acid
201-837-6 88-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorotoluene-3-sulphonic acid
201-837-6 88-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2