Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tyrosine
200-460-4 60-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxyphenethylammonium chloride
200-462-5 60-19-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mercaptamine
200-463-0 60-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptoethanol
200-464-6 60-24-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imino-1-methylimidazolidin-4-one
200-466-7 60-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ether
200-467-2 60-29-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aminocaproic acid
200-469-3 60-32-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetamide
200-473-5 60-35-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracycline
200-481-9 60-54-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiamazole
200-482-4 60-56-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenazone
200-486-6 60-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Promethazine
200-489-2 60-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinine dihydrochloride
200-493-4 60-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acepromazine
200-496-0 61-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Adenosine phosphate
200-500-0 61-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(indol-3-yl)ethylamine
200-510-5 61-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylephrine hydrochloride
200-517-3 61-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amitrole
200-521-5 61-82-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-leucine
200-522-0 61-90-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium calcium edetate
200-529-9 62-33-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline
200-535-1 62-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aniline
200-539-3 62-53-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aniline
200-539-3 62-53-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium di(acetate)
200-540-9 62-54-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thioacetamide
200-541-4 62-55-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiourea; thiocarbamide
200-543-5 62-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium oxalate
200-550-3 62-76-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Androst-4-ene-3,17-dione
200-554-5 63-05-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytidine 3'-(dihydrogen phosphate)
200-556-6 63-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-methionine
200-562-9 63-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphanilamide
200-563-4 63-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-phenyl-L-alanine
200-568-1 63-91-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethylamine
200-574-4 64-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetic acid
200-580-7 64-19-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Demeclocycline hydrochloride
200-592-2 64-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracycline hydrochloride
200-593-8 64-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Colchicine
200-598-5 64-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridoxine
200-603-0 65-23-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine sulphate
200-606-7 65-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotine dihydrogen ditartrate
200-607-2 65-31-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylamide
200-609-3 65-45-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminosalicylic acid
200-613-5 65-49-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid
200-618-2 65-85-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Orotic acid
200-619-8 65-86-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexanal
200-624-5 66-25-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl methanesulphonate
200-625-0 66-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glucosamine hydrochloride
200-638-1 66-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiamine hydrochloride
200-641-8 67-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide
200-644-4 67-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Choline chloride
200-655-4 67-48-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanol
200-659-6 67-56-1 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanol
200-659-6 67-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propan-2-ol
200-661-7 67-63-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-2-ol
200-661-7 67-63-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetone
200-662-2 67-64-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroform
200-663-8 67-66-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sulfoxide
200-664-3 67-68-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sulphone
200-665-9 67-71-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyanocobalamin
200-680-0 68-19-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Norethisterone
200-681-6 68-22-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinol
200-683-7 68-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfadiazine
200-685-8 68-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Purin-6(1H)-one
200-697-3 68-94-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxyprogesterone
200-699-4 68-96-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ampicillin
200-709-7 69-53-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-β-D-arabinofuranosylcytosine hydrochloride
200-713-9 69-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Maltose
200-716-5 69-79-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-ornithine
200-731-7 70-26-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Asparagine
200-735-9 70-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Deferoxamine
200-738-5 70-51-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine monohydrochloride
200-739-0 70-53-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Histidine
200-745-3 71-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-1-ol
200-746-9 71-23-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytosine
200-749-5 71-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentan-1-ol
200-752-1 71-41-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,1-trichloroethane
200-756-3 71-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium lactate
200-772-0 72-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-threonine
200-774-1 72-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-isoleucine
200-798-2 73-32-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanine
200-799-8 73-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Arginine
200-811-1 74-79-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methane
200-812-7 74-82-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromomethane
200-813-2 74-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethane
200-814-8 74-84-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylene
200-816-9 74-86-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogen cyanide
200-821-6 74-90-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanethiol
200-822-1 74-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethylamine--borane (1:1)
200-823-7 74-94-2 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Dimethylamine--borane (1:1)
200-823-7 74-94-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibromomethane
200-824-2 74-95-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromomethane
200-824-2 74-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromoethane
200-825-8 74-96-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromochloromethane
200-826-3 74-97-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromochloromethane
200-826-3 74-97-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane
200-827-9 74-98-6 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propyne
200-828-4 74-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroethane
200-830-5 75-00-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroethane
200-830-5 75-00-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluoroethylene
200-832-6 75-02-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iodoethane
200-833-1 75-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylamine
200-834-7 75-04-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetonitrile
200-835-2 75-05-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetonitrile
200-835-2 75-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanethiol
200-837-3 75-08-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Difluoromethane
200-839-4 75-10-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodomethane
200-841-5 75-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylmagnesium bromide
200-844-1 75-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphide
200-846-2 75-18-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium acetylide
200-848-3 75-20-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium acetylide
200-848-3 75-20-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylamine--boron trifluoride
200-852-5 75-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylaluminium
200-853-0 75-24-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoform
200-854-6 75-25-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutane
200-857-2 75-28-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2