Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrachlorobis(4-cymene)diruthenium(II)
435-530-5 52462-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachloroauric acid
240-948-4 16903-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-μ-hydroxy(μ-methacrylato-O:O')dichromium
239-147-2 15096-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylurea
224-929-8 4559-86-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutyltin
215-960-8 1461-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylthioperoxydicarbamic acid
216-652-6 1634-02-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydroxide
238-528-0 14518-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydrogen difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium bromide
221-487-8 3115-68-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium acetate
250-139-8 30345-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydroxide
218-147-6 2052-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium butyltriphenylborate
418-080-4 120307-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium acetate
234-101-8 10534-59-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabutylammonium 2-amino-6-iodopurinate
424-710-9 156126-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabromophthalic anhydride
211-185-4 632-79-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabismuth triorthosilicate
810-509-7 14708-87-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraammonium hexamolybdate
235-650-6 12411-64-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate
245-022-3 22473-78-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium decachloro-μ-oxodiruthenate(4-)
286-924-7 85392-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium 5-(4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)-6-sulfonato-1-naphthylazo)isophthalate
405-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
418-520-5 183130-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminopalladium sulfate
426-980-3 13601-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminezinc(2+) carbonate
254-099-2 38714-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dichloride
237-706-5 13933-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum (II) diacetate
457-310-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dinitrate
237-078-2 13601-08-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dihydroxide
270-241-6 68413-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dichloride
237-489-7 13815-17-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
262-819-1 61495-96-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1