Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Pyridinium, 4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazolidin-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-, inner salt, disodium salt and ethanol
950-852-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamide
950-840-5 2229861-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate
950-838-4 2229861-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-dinitrophenol with polysulfide, oxidized
950-547-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate
950-484-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate
950-412-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
950-200-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation
950-187-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene
950-170-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid with 2,5-dimethoxyaniline, subsequently condensed with 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salts
950-134-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt
950-102-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-C16-(linear and branched)-alkyl esters of salicylic acid
950-068-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 8-(2,4-dichlorophenyl)-9-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-benzocycloheptene-3-carboxylate
950-058-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium hydroxysulphate
950-052-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride and Methyl 3-methyl-2-butenoate
950-042-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sandalwood oil: fermentation products of sucrose and molasses with Saccharomyces cerevisiae
950-017-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide
949-965-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mixture of propanedioyl dichloride and phosphoryl trichloride
949-814-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated, ethoxylated
949-812-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,7-dimethoxy-3-(4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl)-2H-chromen-2-one
949-790-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-4-(4-dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemi (2R, 3R)-2,3-bis((4-methylbenzoyl)oxy)succinoate
949-784-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-3-methyl-5-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pentan-2-one
949-712-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mixture of Limonene, alpha-Terpinen, gamma-Terpinen, p-Cymene, 1,4-Cineol, 1,8-Cineol and Terpinolene
949-696-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Magnesium potassium fluoride silicate (Mg2.7K0.7Si4O10F2)
949-694-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-4-{[1-(2-Benzyloxycarbonylamino-acetyl)-(S)-2-methyl-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-5-oxo-hexanoic acid
949-609-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Sargassum hemiphyllum, ext.
949-588-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2α-Bromo-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
949-544-9 1204324-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6S)-2,6-dimethyloct-2-ene-8,8-diyl diacetate
949-377-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium;3-cyclopentylpropanoate
949-374-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 3-(2-morpholinocyclopenten-1-yl)propanoate
949-350-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of L-alanyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
949-344-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-Acetamido-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-1,3-propanediyl bis(4-methoxybenzoate)
949-341-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium;1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-olate
949-316-9 1965233-46-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene and cis-1-methoxy-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexane
949-219-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[(E)-2-thiophenylmethylidene]-1H-pyrazol-5-amine
949-159-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-propylheptyl) phosphite
949-147-0 1041263-42-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products from synthetic process of Turpentine and acid, alcohols fraction
949-141-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of castor oil with glycerol
949-117-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecanoic anhydride and palmitic acid
949-095-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1