Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloropropene
208-826-5 542-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethoxypropane
413-140-6 3459-83-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diethyl-2,4-diisocyanato-5-methylbenzene
813-050-0 2162-70-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyl-2-thiourea
203-308-5 105-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyldiphenylurea
201-645-2 85-98-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-difluorobenzene
206-746-5 372-18-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-difluorobenzene
206-746-5 372-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexanoic acid
224-675-8 4443-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-(1-methylvinyl)-2H-benzimidazol-2-one
257-661-5 52099-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-phenylisobenzofuran-1-ol
213-826-3 1023-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dihydro-3-(3-iodopropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one
604-658-5 148870-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione
258-904-8 53988-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt
262-872-0 61617-00-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one
259-728-4 55621-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Diiodo-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
480-280-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethoxybenzene
205-783-4 151-10-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dimethoxyphthalan
607-367-1 24388-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
473-300-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
605-637-3 172529-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1,3-diphenylurea
210-283-4 611-92-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole
689-662-5 694-48-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
826-619-3 88398-53-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-3-phenylbutyl acetate
268-407-8 68083-58-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbut-3-enyl isobutyrate
279-399-0 80118-06-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbutyl (E)-but-2-enoate
942-545-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
211-870-8 702-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyluracil
212-856-4 874-14-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- 413-720-9 117933-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl-2,2-dimethyl-
606-629-2 20761-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dioxepane
208-015-6 505-65-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[5,10]anthra[2,1,9-def]isoquinoline-8-sulfonic acid
428-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxolane
211-463-5 646-06-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxolane, 2-(4-chlorophenyl)-
607-307-4 2403-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1