Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dimethyl-(3-(4-methylamino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracen-1-ylamino)propyl)propylammonium bromide
481-170-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl](3-sulphopropyl)ammonium hydroxide
222-860-8 3637-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl][2-oxo-2-(tetradecyloxy)ethyl]ammonium chloride
272-964-2 68921-83-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium 2,4-dichlorophenoxyacetate
217-915-8 2008-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium chloride
208-046-5 506-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis(octadecyloxy)silane
249-385-9 29043-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane
273-028-6 68928-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyltin dichloride
212-039-2 753-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimolybdenum trizinc nonaoxide
245-322-4 22914-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dinaphtho[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]perylene-5,10-dione, (9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino derivs.
291-174-9 90342-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dinotefuran (ISO); 1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine
605-399-0 165252-70-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dioctadecyl N-dodecanoyl-L-glutamate
807-033-7 55258-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyl sebacate
219-411-3 2432-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyltin di(acetate)
241-555-0 17586-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioxybenzone
205-026-8 131-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipentylammonium dipentyldithiocarbamate
276-172-8 71902-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylsilanediol
213-427-4 947-42-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium 4,4'-bis[6-anilino-4-[bis(2-hydroxyethyl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
275-279-7 71230-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dihydrogen 4-[5-[3-carboxylato-5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]penta-2,4-dienylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
257-479-6 51858-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dodecenylsuccinate
260-612-0 57195-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
603-073-2 12549-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium methanedisulphonate
228-543-0 6291-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetraoxomolybdate
236-599-2 13446-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium titanate(2-)
261-919-2 59766-31-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium dizirconium heptaoxide
832-253-5 12165-18-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium trioxide
234-845-3 12036-32-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropoxymethane
208-021-9 505-84-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropyl peroxydicarbonate
240-211-7 16066-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropylamine
205-565-9 142-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Yellow 169
407-250-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirubidium oxide
241-993-2 18088-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disilver(1+) sulphate
233-653-7 10294-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium (Z)-1-(octadec-9-enyl) 2-sulphonatosuccinate
303-773-5 94213-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-374-6 72139-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
240-267-2 16102-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-(azodi-p-phenylene)bis[6-methylbenzothiazole-7-sulphonate]
233-311-7 10114-47-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[5-tert-butylbenzenesulphonate]
280-116-8 83006-67-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[3-bromo-5-butyltoluene-4-sulphonate]
277-429-7 73398-29-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,4-diamino-3-{[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-5-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}benzenesulfonate
919-701-6 503157-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphonato-phenyl)azo]benzoate, reaction products with chromium triacetate
946-871-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[(dodecyloxy)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-127-2 71873-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazenyl]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-benzenesulfonate
412-720-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[4-[[2-cyano-3-[4-[methyl(2-sulphonatoethyl)amino]phenyl]-1-oxoallyl]amino]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
219-694-3 2498-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulphonatophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
278-154-5 75268-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
281-619-5 84000-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-[N-hydroxy-N-(2-sulfonatoethyl)amino]ethane-1-sulfonate
407-370-6 133986-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2