Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
DL-thyroxin
200-101-1 51-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexamphetamine
200-112-1 51-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylmethylenediamine
200-124-7 51-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Morphine hydrochloride
200-136-2 52-26-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bronopol
200-143-0 52-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cysteine hydrochloride
200-157-7 52-89-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Estrone
200-164-5 53-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylprednisolone 21-acetate
200-171-3 53-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prasterone
200-175-5 53-43-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nadide
200-184-4 53-84-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indometacin
200-186-5 53-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine
200-193-3 54-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salicylate
200-198-0 54-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate
200-237-1 55-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorhexidine
200-238-7 55-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol trinitrate
200-240-8 55-63-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-methoxyphenethylamine
200-245-5 55-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylthiouracil
200-252-3 56-04-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
200-254-4 56-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminobutyric acid
200-258-6 56-12-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-iminodi(propylamine)
200-261-2 56-18-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrachloride
200-262-8 56-23-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(tributyltin) oxide 200-268-0 56-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycine
200-272-2 56-40-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-alanine
200-273-8 56-41-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-serine
200-274-3 56-45-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinidine
200-279-0 56-54-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloramphenicol
200-287-4 56-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol
200-289-5 56-81-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid
200-291-6 56-84-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid
200-291-6 56-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Levoglutamide
200-292-1 56-85-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cystine
200-296-3 56-89-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cystine
200-296-3 56-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-imidazol-4-ylethylamine dihydrochloride
200-298-4 56-92-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium chloride
200-300-3 56-93-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-amidinosarcosine
200-306-6 57-00-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl isothiocyanate
200-309-2 57-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cetrimonium bromide
200-311-3 57-09-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1